Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Det er muligt at tilgå en række tjenester på Datafordeleren direkte via NemLog-in via Security Token Service (STS).

Adgangen via NemLog-in via Security Token Service (STS) er mulig for REST-tjenester for følgende registre:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)
  • Matriklen (MAT)

BEMÆRK

Bemærk, at du skal IP whitelistes, når du benytter NemLog-in STS for følgende registre:

  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)

BEMÆRK

Certifikatet du anvender til at kalde Security Token Service (STS) må ikke være koblet på en tjenestebruger i Selvbetjeningen.


For at tilgå tjenesterne via NemLog-in via Security Token Service (STS) skal du oprette en NemLog-in systembruger.

Derefter skal søge om, at din systembrugeren får tildelt adgange til web services i NemLog-in. 

Når anmodningen godkendes eller afvises modtager du en mail.

Hent hjælp til oprettelse i anmodning om adgang i Digitaliseringsstyrelsens vejledning Trin for trin vejledning: tilslutning af systembruger til NemLog-in 

Vejledningen er udstillet på Digitaliser.dk og indeholder en trin-for-trin vejledning til NemLog-in’s STS ved brug af NemLog-in’s Administrationsløsning.


  • No labels