Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDet er muligt at tilgå en række tjenester på Datafordeleren direkte via NemLog-in via Security Token Service (STS).


Adgangen via NemLog-in via Security Token Service (STS) er mulig for REST-tjenester for følgende registre:

  • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)
  • Matriklen (MAT)

BEMÆRK

Bemærk, at du skal IP whitelistes, når du benytter NemLog-in STS for følgende registre:

  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
  • Ejerfortegnelsen (EJF)


BEMÆRK

Certifikatet du anvender til at kalde Security Token Service (STS) må ikke være koblet på en tjenestebruger i Selvbetjeningen.For at tilgå tjenesterne via NemLog-in via Security Token Service (STS) skal du oprette en NemLog-in systembruger.

Derefter skal søge om, at din systembrugeren får tildelt adgange til web services i NemLog-in. 

Når anmodningen godkendes eller afvises modtager du en mail.

Hent hjælp til oprettelse i anmodning om adgang i Digitaliseringsstyrelsens vejledning Trin for trin vejledning: tilslutning af systembruger til NemLog-in 

Vejledningen er udstillet på Digitaliser.dk og indeholder en trin-for-trin vejledning til NemLog-in’s STS ved brug af NemLog-in’s Administrationsløsning.