Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver de webservices der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Generelt for EBR filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenEBR
FormaterXML, JSON 
DLS version2.9.1
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
AdgangsniveauKendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Ejendomsbeliggenhed

Beskrivelse

Filudtræk baseret på REST tjenesten Ejendomsbeliggenhed.

Tjenesten henter Ejendomsbeliggenhed (herunder beliggenhedsadressen samt oplysning om administrativ ansvarlig kommune) tilknyttet en Bestemt Fast Ejendom.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede EBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtrækEBR Complete XML

TjenestenavnEjendomsbeliggenhed
TjenestevisningsnavnEBR Complete XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00EBR Complete JSON

TjenestenavnEjendomsbeliggenhed
TjenestevisningsnavnEBR Complete JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00EBR DeltaDaily XML

TjenestenavnEjendomsbeliggenhed
TjenestevisningsnavnEBR DeltaDaily XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00EBR DeltaDaily JSON

TjenestenavnEjendomsbeliggenhed
TjenestevisningsnavnEBR DeltaDaily JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00
Brugerdefineret filudtræk

TjenestenavnEBREjendomsbeliggenhed
TjenestevisningsnavnEjendomsbeliggenhed
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid for udtræk30 dage
TværgåendeJa


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Kommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. 

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode.

Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08
EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105

Virkningstid

Streng

Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode.

Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E
EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17

Status

Streng

"gældende" eller "historisk"

NULLEAID_0309F182_1A14_4098_B718_11034C06F679Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhed.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (EBR)Eksempel

353pxEjendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune med virkning 11-11-2018

Ejendomsbeliggenhed Simpel

Beskrivelse

Filudtræk baseret på REST tjenesten EjendomsbeliggenhedSimpel. Tjenesten henter Beliggenhedsadressen tilknyttet en Bestemt Fast Ejendom performanceeffektivt, dvs. uden joins til andre registre.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede EBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.EBR Simpel Complete XML

TjenestenavnEBR Simpel
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Complete XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00EBR Simpel Complete JSON

TjenestenavnEBR Simpel
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Complete JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00EBR Simpel DeltaDaily XML

TjenestenavnEBR Simpel
TjenestevisningsnavnEBR Simpel DeltaDaily XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00EBR Simpel DeltaDaily JSON

TjenestenavnEBR Simpel
TjenestevisningsnavnEBR Simpel DeltaDaily JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00

Prædefinerede filudtræk med historik

Prædefineret udtræk af data i Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) med virkningshistorik, uden adresseoplysninger fra DAREBR Simpel Hist Complete XML

TjenestenavnEBRSimpelHistComplete
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Hist Complete XML
FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


EBR Simpel Hist Complete JSON

TjenestenavnEBRSimpelHistComplete
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Hist Complete JSON
FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


EBR Simpel Hist DeltaDaily XML

TjenestenavnEBRSimpelHistDeltaDaily
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Hist DeltaDaily XML
FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00


EBR Simpel Hist DeltaDaily JSON

TjenestenavnEBRSimpelHistDeltaDaily
TjenestevisningsnavnEBR Simpel Hist DeltaDaily JSON
FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.
NavnTypeBeskrivelseDefault VærdiUUID fra udstillingsmodel
KommunekodeStrengKommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. Hvis NULL angives, tages der et landsdækkende udtrækNULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
RegistreringstidFraDateTimeDato som angiver starten af en periodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er afregistreret efter dette tidspunkt.NULLEAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08
RegistreringstidTilDateTimeDato som angiver slutningen af en periodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er registreret før dette tidspunkt.NULLEAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105
VirkningstidFraDateTimeDato som angiver starten af en periodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer hvis effekt ophørte efter dette tidspunkt.01-01-0001EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E
VirkningstidTilDateTimeDato som angiver slutningen af en periodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer der kom i effekt efter eller på dette tidspunkt.31-12-9999EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17
RegistreringstidStrengDato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælgesNOW()

EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08
EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105

VirkningstidStrengDato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælgesNULLEAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E
EAID_580F09CC_77FA_4ec3_8B86_5AF54E94BED4
EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17
StatusStrengEjendomsbeliggenhed.StatusNULLEAID_0309F182_1A14_4098_B718_11034C06F679


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhedSimpel.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (EBR)
Brugerdefineret filudtræk

Tjenestenavn

EBREjendomsbeliggenhedSimpel

TjenestevisningsnavnEjendomsbeliggenhed Simpel
Minimumsinterval for abonnementDagligt
TypeBrugerdefineret
Lagringstid for udtræk30 dage
TværgåendeNejInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


Navn

Type

Beskrivelse

Default værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Kommunekoden for den kommune som administrerer ejendommen. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

RegistreringstidFra

DateTime

Dato som angiver starten af en periodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er af registreret efter dette tidspunkt.

NULLEAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08

RegistreringstidTil

DateTime

Dato som angiver slutningen af en periodesøgning på registreringstid. Medtager alle elementer der er registreret før dette tidspunkt.

NULLEAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105

VirkningstidFra

DateTime

Dato som angiver starten af en periodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer hvis effekt ophørte efter dette tidspunkt.

NULLEAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E

VirkningstidTil

DateTime

Dato som angiver slutningen af en periodesøgning på virkningsstid. Medtager alle elementer der kom i effekt efter eller på dette tidspunkt.

NULLEAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DFA31DDB_671D_41d3_B174_4129A6500F08
EAID_A19BB6FA_289E_4c0b_B11C_39F12A4F3105

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NOW()EAID_586C3BB8_D2B2_410f_9DA6_DBD9A66BE76E
EAID_AF4B2D78_EDED_4816_BA07_9C96D4876D17

DAFTimestampTil

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

Now()

Status

String

"gældende" eller "historisk"

NULLEAID_0309F182_1A14_4098_B718_11034C06F679
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EBR_2.9.1_ejendomsbeliggenhedSimpel.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (EBR)
Eksempel

Al ejendomsbeliggenhed for ejendomme, der administreres af Lolland Kommune.