Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Det Centrale Personregister (CPR).

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for CPR tjenester

CPR-tjenester på Datafordeleren har temporale søgemuligheder.

Muligheden er implementeret ved, at anvender kan angive specifikke værdier i forhold til hvilken logik (boolsk operation), der skal gælde for den angivne værdi.

Eksempel på attributter for søgemulighed:

Attribut

Uddybning

besk.virkningfra.ne

Person.Beskyttelse.virkningfraForskelligFra

besk.virkningfra.eq

Person.Beskyttelse.virkningfraLigMed

besk.virkningfra.lt

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEnd

besk.virkningfra.le

Person.Beskyttelse.virkningfraMindreEndEllerLigMed 

besk.virkningfra.gt

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEnd

besk.virkningfra.ge

Person.Beskyttelse.virkningfraStoerreEndEllerLigMed

besk.virkningtil.ne

Person.Beskyttelse.virkningtilForskelligFra

besk.virkningtil.eq

Person.Beskyttelse.virkningtilLigMed

besk.virkningtil.lt

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEnd

besk.virkningtil.le

Person.Beskyttelse.virkningtilMindreEndEllerLigMed

besk.virkningtil.gt

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEnd

besk.virkningtil.ge

Person.Beskyttelse.virkningtilStoerreEndEllerLigMed


Søgeparameter: status

Der er ikke defineret noget udfaldsrum for parameteren Status i CPR.
Historik og bitemporalitet

Præcisering af angivelsen af virkningstid

Virkningstid er p.t. angivet med dato og tid (ned til minutter og sekunder).

Dette vil dog blive ændret, således at virkningsperioden altid angives med en præcision svarende til dato (og således ikke dato og tid).


Virkningstidshistorik for forretningsobjekterne

Ældste person i CPR er født i 1858. Tidligste historiske adresse er fra den 9. september 1868. Mange personer født før 1900 vil dog kun have adressehistorik fra 1. januar 1900. Registreringer kan tillige være angivet med usikkerhedsmarkering, der både angiver usikkerhed om selve oplysningen samt virkningsperioden.


Historik for registreret data i registret

Systemet blev etableret i 1968, hvor første registrering blev foretaget. Der er personer med virkning fra tilbage til 1858.


Forhold for fastholdelsen af bitemporal information for historiske data før grunddatamodellen blev indført

En række oplysninger i CPR bevares historisk. Historiske oplysninger er ikke registreret konsekvent efter bitemporale principper. Fx kan registreringstid blive overskrevet senere. Ligeledes kan records slettes helt.

Generelt indeholder alle historiske oplysninger dog virkningsperioden, samt det tidspunkt hvor recorden blev registreret eller opdateret. Således kan registreringstidspunktet både udtrykke den initiale registrering, samt tidspunktet for hvornår recorden blev opdateret, herunder hvis recorden er blevet opdateret med en ”virkning til” dato (gældende til).

Det bemærkes, at der ikke er hjemmel til at bevare alle oplysninger, der optages i CPR, historisk.
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Det Centrale Personregister (CPR) skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 1968-00-00T00:00:00.000000+02:00.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Statusværdier og livscyklus

Beskrivelse af værdier for status.

Status kan være: aktuel, historisk, fortrudt, rettet eller teknisk ændring.


Præcisering af status-værdier, der kan have overlappende virkningstid

Der vil ikke være ”overlappende” virkningsperiode for oplysninger med status aktuel og historisk. (Fejl kan forekomme). Virkningsperioden for oplysninger med status fortrudt, rettet eller teknisk ændring kan ”overlappe” oplysninger med status aktuel, historisk, fortrudt, rettet eller teknisk ændring.

Statusværdier og relationer

Beskrivelse af statusværdier der er meningsfyldte at betragte ved relationer mellem forretningsobjekter internt i et register og på tværs af registre

Kun oplysninger med status aktuel og historisk bør objektivt indgå i en afgørelse mv.

CPR’s oplysninger kan registreres selvstændigt uden sammenhæng til øvrige registre.Tilgængelige søgeparametre i CPRs tjenester

CPR

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA (søgning med periode)

Tidspunkt (søgning med tidspunkt)

Status

CprPerson

REST

RegistreringstidFra =  NULL*
RegistreringstidTil  =  NULL*
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL


 

CprPersonFullComplete

REST

RegistreringstidFra =  NULL*
RegistreringstidTil  =  NULL*
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL


  

CprPersonFullSimple

REST
CprPersonMediumComplete

REST

RegistreringtidsFra =  NULL*
RegistreringstidTil  =  NULL*
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

 


CprPersonMediumSimple

REST  

CprPersonSmallComplete

REST

RegistreringtidsFra =  NULL*
RegistreringstidTil  =  NULL*
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULLCprPersonSmallSimple

REST 

CprPrivateAdressName

REST 

CprPrivateDateOfBirthName

REST
CprPrivatePNR

REST


 


* Virker kun på personobjektet