Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR)

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for EBR tjenester

EBRs tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 


Søgeparameter: tidspunkt

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • Registreringstid
  • Virkningstid


Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • RegistreringstidFra
  • RegistreringstidTil
  • VirkningstidFra
  • VirkningstidTil

I EBR har disse parametre defaultværdien tidspunktet for eksekveringstidspunktet for søgningen (dvs. tjenesten returnerer objekter, der er registrerede og gældende på tidspunktet, hvor søgningen foregår).   

      

Søgeparameter: status

Der er defineret udfaldsrum for parameteren Status i EBR, og udfaldsrummet for parameteren Status i EBR er:

  • Gældende
  • Historisk
Generelle forhold i EBR for data

Bemærk at størsteparten af data i EBR som nyt register er konverterede data fra andre registre, hvorved mange objektet vil have de samme værdier for registreringFra og virkningFra.
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Ejendomsbeliggenhed (EBR) skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2019-05-01T00:00:00.000000+02:00.

På dette tidspunkt er registret implementeret som grunddata på Datafordeleren.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Tilgængelige søgeparametre i EBRs tjenester

Metode

Tjeneste-type

TIL-FRA (søgning med periode)

Tidspunkt (søgning med tidspunkt)

Status

Ejendomsbeliggenhed

REST


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

EjendomsbeliggenhedSimpel

REST

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

BFEnrAdresse

REST


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL**

EjendomsbeliggenhedSimpel

Filudtræk

RegistreringstidFra =  NULL
RegistreringstidTil  =  NULL
VirkningstidFra  = NULL
VirkningstidTil  = NULL

Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL

Ejendomsbeliggenhed

Filudtræk


Registreringstid = NOW ()
Virkningstid = NOW ()

Status = NULL