Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen (EJF). Der er åbnet for en række af tjenesterne, mens enkelte tjenester endnu ikke er åbnet i drift. 

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.Generelt for EJF filudtræk

Registernavn i SelvbetjeningenEJERFORTEGNELSE
FormatXML/JSON
DLS version3.14
Sikkerhedszone

5 – Indeholder fortrolige eller følsomme data.

Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. 

BEMÆRK Ejerfortegnelsen ikke benytter mikrosekunder for registerings- og virkningstid. For deres registerings- og virkningstid er mikrosekunderne er altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.


Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.000000+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.000000+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.000000Z).
Ikke fortrolige tjenester

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad


Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.BEMÆRK

Dette filudtræk er udformet, så kun oplysninger fra Ejerfortegnelsen, hvor ejere og administratorer ikke er registeret med CVR/CPR oplysninger,  indgår i filudtrækket.

Det betyder, at de fleste af Ejerfortegnelsens oplysninger ikke er indeholdt i denne tjeneste. Men tjenesten kan blive suppleret med filudtrækkene Ejerskaber med stamoplysninger og Ejendomsadministrator med stamoplysning efter behov.

Det er derfor anbefalet at benytte Ejerfortegnelsens fortrolige tjenester, hvis man har adgang til disse jævnfør databeskyttelsesloven § 11.Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk

EJF Totaludtraek Flad Complete XML

Tjenestenavn

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

TjenestevisningsnavnEJF Totaludtraek Flad Complete XML
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
EJF Totaludtraek Flad Complete JSON

Tjenestenavn

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

TjenestevisningsnavnEJF Totaludtraek Flad Complete JSON
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily XML

Tjenestenavn

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

TjenestevisningsnavnEJF Totaludtraek Flad DeltaDaily XML
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON

Tjenestenavn

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

Tjenestevisningsnavn EJF Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00
Brugerdefineret filudtræk

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

Tjenestenavn

EJFTotalUdtraek Flad

Tjenestevisningsnavn

Ejerfortegnelsen Totaludtræk Flad

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående tjeneste

Nej


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden.

NULLEAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
RegistreringstidStrengDato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningstidFraVirkningstidFraStrengNULLEAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningstidTilVirkningstidTilStrengNULLEAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
VirkningstidStrengDato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFFOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_total.schema.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)Eksempel

Totaludtræk for 31/10/2018 til 01/11/2018.

Ejendomsadministrator med stamoplysning

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.


Brugerdefineret filudtræk

Ejendomsadministrator med stamoplysning

Tjenestenavn

EJF_EjendomsadministratorMedStamoplysning

Tjenestevisningsnavn

Ejendomsadministrator med stamoplysning

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.2
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Type

Brugerdefineret

Lagringstid for udtræk

7 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DARInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). 

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk)

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejendomsadministratormedstamopl.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)
Ejerskabsskifte

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerskabsskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.


Brugerdefineret filudtræk

Ejerskabsskifte

Tjenestenavn

EJFEjerskabsskifte

Tjenestevisningsnavn

Ejerskabsskifte

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående tjeneste

NejInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusStrengEn af følgende
 • gældende
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabsskifte.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Eksempel

Al ejerskabsskifte i Skanderborg.
Ejerskab med stamoplysning

Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser. 


Brugerdefineret filudtræk

Ejerskab med stamoplysning

Tjenestenavn

EJF_EjerskabMedStamoplysning

Tjenestevisningsnavn

Ejerskab med stamoplysning

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående tjeneste

Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DARInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


Navn

Type

Beskrivelse

Default værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). 

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

Hvis sat till NULL medtages alle kommuner (landsdækkende udtræk)

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFFOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabmedstamopl.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)
EJFEjerskifte 

Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser. Filudtræk af Ejerskifte oplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.


Brugerdefineret filudtræk

EJFEjerskifte

Tjenestenavn

EJFEjerskifte

Tjenestevisningsnavn

EJFEjerskifte

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Nej


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFFOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskifte.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Eksempel

Al ejerskifte i København.
Handelsoplysning

Beskrivelse

Filudtræk af handelsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen.

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.


Brugerdefineret filudtræk

Handelsoplysning

Tjenestenavn

EJFHandelsoplysning

TjenestevisningsnavnHandelsoplysning
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Nej


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

Gældende

NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_handelsoplysning.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Eksempel

Al handelsoplysning fra København
Person- eller virksomhedsoplysning

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens registrering af ejere og administratorer, hvor hhv. CPR-nr, CVR-nr eller P-nr. er ukendt. Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens ikke-fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder ikke personnumre eller beskyttede navne og adresser.


Brugerdefineret filudtræk

Person- eller virksomhedsoplysning

Tjenestenavn

EJFPersonEllerVirksomhedsoplysning

Tjenestevisningsnavn

Person- eller virksomhedsoplysning

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.7
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Type

Brugerdefineret

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Nej


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune som har oprettet og vedligeholder den pågældende Person/Virksomhedsoplysning som en ejer eller administrator.

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Registreringstid

Streng


Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_personellervirksomhedsoplysning.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservice (EJF)


Eksempel

Person eller virksomhedsoplysninger gældende i København 20-02-2017

Fortrolige tjenester

Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

Beskrivelse

Indeholder alle Ejerfortegnelsens forretnings objekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur, som inkludere personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.


Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.

EJF Fortrolig Totaludtraek Flad Complete XML

TjenestenavnEjerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
TjenestevisningsnavnEJF Fortrolig Totaludtraek Flad Complete XML
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


EJF Fortrolig Totaludtraek Flad Complete JSON

TjenestenavnEjerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
TjenestevisningsnavnEJF Fortrolig Totaludtraek Flad Complete JSON
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


EJF Fortrolig Totaludtraek Flad DeltaDaily XML

TjenestenavnEjerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
TjenestevisningsnavnEJF Fortrolig Totaludtraek Flad DeltaDaily XML
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00


EJF Fortrolig Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON

TjenestenavnEjerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad
TjenestevisningsnavnEJF Fortrolig Totaludtraek Flad DeltaDaily JSON
Inputparametre

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00Brugerdefineret filudtræk

Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

Tjenestenavn

EJFFortroligTotalUdtraekFlad

Tjenestevisningsnavn

Ejerfortegnelsen Fortrolig Totaludtræk Flad

Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

NejInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

DAFTimestampFra

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

DateTime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.


Now()

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden.

NULLEAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningstidFraStrengFra dato i virkningstidsperiodenNULLEAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningstidTilStrengTil dato i virkningstidsperiodenNULLEAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_total.schema.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Ejendomsadministrator (fortrolig)

Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR.


Brugerdefineret filudtræk

Ejendomsadministrator (fortrolig)

Tjenestenavn

EJFFortroligEjendomsadministrator

Tjenestevisningsnavn

Ejendomsadministrator (fortrolig)

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

NejInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelse

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • historiskOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejendomsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.


Brugerdefineret filudtræk

Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

Tjenestenavn

EJFFortroligEjendomsadministratorMedStamopl

Tjenestevisningsnavn

Ejendomsadministrator med stamoplysning (fortrolig)

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Adgangsniveau

Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående tjeneste

Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). 

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministratormedstamopl.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)
Ejerskab (fortrolig)

Beskrivelse

Datasæt, der udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om ejere og administratorer af fast ejendom. Udtrækkene indeholder personnumre, men ingen beskyttede navne og adresser fra CPR. Filudtræk af Ejerskabsoplysninger registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.


Brugerdefineret filudtræk

Ejerskab (fortrolig)

Tjenestenavn

EJFFortroligEjerskab

Tjenestevisningsnavn

Ejerskab (fortrolig)

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

NejInputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

RegistreringstidFra

Streng

Fra dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

Streng

Til dato i registreringstidsperioden

NULLEAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

Streng

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

Streng

Fra dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

Streng

Til dato i virkningstidsperioden

NULLEAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFFOutputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskab.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskab for bestemte faste ejendomme med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser.


Brugerdefineret filudtræk

Ejerskab med stamoplysninger (fortrolig)

TjenestenavnEJFFortroligEjerskabMedStamopl
TjenestevisningsnavnEjerskab med stamoplysninger (fortrolig)
Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid for udtræk

7 dage

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Tværgående

Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

StrengDen kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor)NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Virkningstid

StrengDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • tilbagerullet
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskabmedstamopl.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

Beskrivelse

Filudtræk af oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer (fx bobestyrere) registreret i Ejerfortegnelsen. Bemærk, at udtrækket indeholder personnumre.


Brugerdefineret filudtræk

Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

Tjenestenavn

EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministrator

Tjenestevisningsnavn

Person- eller virksomhedsadministrator (fortrolig)

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

30 dage

Adgangsniveau

Godkendt bruger – Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Nej
Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
KommunekodeStreng

Det anbefales ikke at benytte inputparametret for kommunekode

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC
RegistreringstidFraStrengFra dato i registreringstidsperiodenNULLEAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
RegistreringstidTilStrengTil dato i registreringstidsperiodenNULLEAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
RegistreringstidStrengDato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00  vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738
VirkningstidFraStrengFra dato i virkningstidsperiodenNULLEAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
VirkningstidTilStrengTil dato i virkningstidsperiodenNULLEAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
VirkningstidStrengDato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 T00:00:00  vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusStreng

Gældende

NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig) 

Beskrivelse

Filudtræk af Ejerfortegnelsens oplysninger om person- eller virksomhedsadministratorer med tilknyttede navne og adresser fra hhv. CVR/CPR og DAR.

Bemærk at udtrækket indeholder personnumre, men ikke beskyttede navne og adresser. Brugerdefineret filudtræk

Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

Tjenestenavn

EJFFortroligPersonEllerVirksomhedsadministratorMedStamopl

Tjenestevisningsnavn

Person- eller virksomhedsadministrator med stamoplysninger (fortrolig)

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

7 dage

Adgangsniveau

Godkendt Bruger - Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Tværgående

Indeholder stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. CVR, CPR og DAR
Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Kommunekode

Streng

Den kommune der administrerer ejendommen (Jf. Ejendomsbeliggenhed) på d.d. (dvs. uanset angivelse af tider og status nedenfor). 

Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_dstE46CDC_6416_4a05_A01F_6CF3E337F0FC

Virkningstid

Streng

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

Streng

En af følgende

 • gældende
 • historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF
Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema  Skema - filudtræk og webservice (EJF)