Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det generelle skema for hændelser på Datafordeleren skal anvendes såfremt registret ikke har udarbejdet registerspecifikke skemaer.JSON

XSD