Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


På denne side kan du finde url'er til Selvbetjeningsportalen og service endpoints for Datafordelerens produktionsmiljø. 

På siden Test på Datafodeleren kan til finde url'er til portaler og service endpoints , hvis du ønsker at benytte Datafordelerens testmiljøer.
Produktion


PortalSelvbetjeningsportal: https://selfservice.datafordeler.dk/
URL'er til serviceområdetBrugernavn/adgangskode i zone 0: https://services.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 0: https://certservices.datafordeler.dk/
Certifikat i zone 5: https://s5-certservices.datafordeler.dk/
URL'er til filudtræk

Anonym adgang:
URL: http(s)://services.datafordeler.dk/system/file/1/public?filename=<filnavn>
Zone 0: ftp3.datafordeler.dk

Kendt adgang og godkendt adgang;
Zone 0: ftp://ftp3.datafordeler.dk

Zone 5: sftp://ftp2.datafordeler.dk