Siden beskriver hændelser på Datafordeleren fra Danmarks Fikspunktregister.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.
Generelt for Fikspunkter hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenFIKSPUNKT
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode

Format XML/JSON
DLS version1.21
Outputskema

Fikspunkter hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser: 

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).


Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktDanmark

Beskedtype: HoejdefikspunktDanmarkCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktDanmark
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktDanmarkUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktDanmark
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktDanmarkDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktDanmark
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktFaeroeerne

Beskedtype: HoejdefikspunktFaeroeerneCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktFaeroeerneUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktFaeroeerneDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
EAID_937308AB_BD2C_400e_9BA6_2F6332AA27D0
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Logisk entitet (objekttype): HoejdefikspunktGroenland

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktGroenland
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktGroenland
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: HoejdefikspunktGroenlandDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypeHoejdefikspunktGroenland
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktDanmark

Beskedtype: PlanfikspunktDanmarkCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktDanmark
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktDanmarkUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktDanmark
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
ellipsoidehøjde
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktDanmarkDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktDanmark
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktFaeroeerne

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
ellipsoidehøjde
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktFaeroeerneDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktFaeroeerne
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A

Logisk entitet (objekttype): PlanfikspunktGroenland

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktGroenland
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingConstant(Create)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktGroenland
RegistreringsaktørConstant(sdfe)
RegistreringstidLoad(registreringFra)
StatusLoad(geometristatus)
RegistreringsIDLoad(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)
ObjekthandlingLoad(Feltliste)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)
northing
easting
ellipsoidehøjde
kote


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
Load(geometri)

Beskedtype: PlanfikspunktGroenlandDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektTypePlanfikspunktGroenland
RegistreringsaktørN/A
RegistreringstidLoad(registreringTil)
StatusN/A
RegistreringsIDEAID_C170D08C_6B23_4bf8_BF1A_B1EC2F2BA613
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
EAID_937199D9_72A4_4628_8859_323C296E5041
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
ObjekthandlingConstant(Delete)
OpgaveEmneConstant(52.20.15.05)
RelateretObjektIDN/A
RelateretObjekttypeN/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)
N/A