Siden giver en introduktion til hvordan man sætter filudtræk op på Selvbetjeningen samt hvordan abonnementer administreres. 

Få en introduktion til filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.


Log på Selvbetjeningen

Oprettelsen af et abonnement kræver en webbruger og tjenestebrugerPå grund af sikkerhedshensyn kræver nogle filudtræk, at registeret giver adgang til, at en tjenestebruger kan abonnere på dem. 

Brug Dataoversigten til at undersøge, hvilken brugeradgang det ønskede filudtræk kræver og læs mere om Brugeroprettelse og Brugeradgang på Datafordeler.dk.

Log på Selvbetjeningen med den ønskede webbruger og anmod eventuelt om adgang til de begrænsede tjenester via tjenestebrugeren, som du finder under det overordnede menupunkt BRUGERE.
Se en liste over alle filudtræk

Du finder en fuld liste over alle tjenester på fanen TJENESTER.

Det anbefales at benytte Dataoversigten til at danne sig et overblik.
 • Tjenestenavn
  Navn for tjenesten
 • Tjenestevisningsnavn
  Brugervendt navn for tjenesten
 • Udgave
  Version af tjenesten
 • Register myndighed navn
  Navn på registermyndigheden
 • Atom feed med info om nye versioner
  Link til atom feed
 • Detaljer
  Information om tjenestenSe en liste over frit tilgængelige filudtræk

Under fanen FILUDTRÆK kan du se en oversigt over frit tilgængelige prædefinerede filudtræk under fanen Frit tilgængelige fildownloads. 


Se detaljer for et frit tilgængeligt filudtræk

Vælg et filudtræk fra listen. Detaljerne for filudtrækket vises i højre side.

 • Navn
  Brugervendt navn for filudtrækket
 • Register
  Registermyndighed
 • Url
  Url adresse på Atom feedAtom feed

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at abonnere på frit tilgængelige filudtræk. Man kan alene se Atom feed for filudtrækket.

Du kan åbne Atom feeds i din browser og abonnere på feeds ved hjælp af din browser eller feed reader.

Bemærk at det er forskelligt fra browser til browser, hvordan Atom feed bliver præsenteret, og hvordan links i Atom feed bliver håndteret.

Atom feed indeholder oplysninger om, hvor filudtrækket kan hentes via https og FTP, som kan bruges til at downloade filudtræk med en browser.

Hent et enkelt filudtræk

Det er muligt at downloade et filudtræk som en enkelt fil uden at opsætte abonnement (single download uden interval).

Det er – med undtagelse af feltet interval – de samme basisdata og brugerparametre, der skal angives, når der opsættes abonnementer.

Når opsætningen er gemt, vil filudtrækket blive bestilt, og brugeren modtager en e-mail, når det er færdigt.


Vælg DOWNLOAD funktionen på FILUDTRÆK fanebladet.


Søg den tjeneste du vil downloade filer fra og marker den ønskede tjeneste ud fra resultatet. • Visningsnavn
  Skriv et sigende visningsnavn. Dette er det visningsnavn dit download får. Samme person kan ikke bruge samme visningsnavn mere end en gang. Det er dog muligt at bruge et navn efterfulgt af et skiftende tal.
  NB! Navnet må ikke indeholde æ, ø og å.
 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at hente dit downloade med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. Tryk næste nede i højre hjørne.


Herefter skal du tilføje inputparametre til abonnementet og vælge outputformat. 

I de registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se hvordan inputparametre kan udfyldes.

Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  Datafordeler.dk.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk og nedenstående er blot et eksempel på et muligt skema.

Udfyld de relevante felter alt efter hvad du vil filtrere efter.

Vælg Gem i nederste højre hjørne.

En besked om at dit abonnement er oprettet vil komme frem, men du får kun det enkelte download, som du har bestilt.

Vent på email om at dit filudtræk er tilgængeligt.

Opsæt et abonnement på filudtræk

For at opsætte abonnement på filudtræk skal brugeren først angive basis data og efterfølgende brugerparametre.

Når abonnementet er oprettet, vil webbrugeren modtage en e-mail hver gang, der er blevet genereret et nyt filudtræk. E-mailen indeholder et link til udtrækket.


Vælg OPRET


Marker det filudtræk, som du ønsker at oprette abonnement på.

 • Visningsnavn
  Skriv et sigende visningsnavn.
  Dette er det visningsnavn dit abonnement får. 
  NB! Navnet må ikke indeholde æ, ø og å. 
 • Tjenestebruger
  Her vælger du den tjenestebruger, som du ønsker at tegne abonnementet med.
  Tjek efter om din tjenestebruger stemmer overens med de krav tjenesten stiller. 
 • Interval
  Interval for generering af filudtrækket.
  Intervallerne man kan vælge imellem afhænger af det specifikke filudtræk.
Vælg næste


Herefter skal du tilføje inputparametre til abonnementet og vælge outputformat.

Skemaerne for inputparametre afhænger af det specifikke filudtræk. I de registerspecifikke dokumentation kan du for hver enkelt tjeneste se hvordan inputparametre kan udfyldes. Tabellerne i dokumentationen er udfyldt ud fra de specifikationer, der danner grundlag for konfigurationen af tjenesten.

Find den registerspecifikke dokumentation via Dataoversigten  Datafordeler.dk.


Udfyld og vælg gem
Eksempel på inputparametre for EBREksempel på inputparametre for GeoDanmark


Eksempel på inputparametre for MatriklenRediger eller slet et abonnement på filudtræk

Abonnementer kan redigeres ved at vælge et abonnement i listen over abonnementer og klikke REDIGER.

Det er kun muligt at redigere felterne;  Visningsnavn, Interval og Brugerparametrene.

Abonnementer kan slettes ved at vælge et abonnement i listen over abonnementer og klikke SLET.
Se en oversigt over tegnede abonnementer på filudtræk

Via Selvbetjeningen er det muligt at se en liste over tegnede abonnementer.

Vælg FILUDTRÆK i Selvbetjeningens  overordnede menu.

Under fanen Abonnementer vises alle de abonnementer, som tjenestebrugerne har tegnet under webbrugeren.

Det er muligt at vælge en tjenestebruger i drop down listen, så kun abonnementer for den specifikke tjenestebruger vises.

Abonnementerne listes med angivelse af tjenestebruger, abonnementsnavn og register.

Se detaljer for abonnement på filudtræk

Fra skærmbilledet kan man desuden oprette, redigere og slette abonnementer.

Ved valg af et abonnement på listen, vises detaljerne i højre side.

 • Brugernavn
  Den tjenestebruger, som tegner abonnementet.
 • Navn
  Brugervendt navn for abonnementet.
 • Register
  Registermyndighed.
 • Oprettelsesdato
  Oprettelsesdato for abonnementet.
 • Abonnementstype
  Angiver om filudtrækket indeholder følsomme data.
 • Gentagelsesinterval
  Interval for generering af filudtrækket.
 • Modtager e-mail
  Webbrugerens e-mail adresse.
 • Sidste udførelsesdato
  Senest filudtræk
 • Predefined
  Angiver om abonnementet er prædefineretTransformation

Det er muligt at transformere filudtræk til et andet format. Det er den enkelte registermyndighed, der beslutter, hvilke formater et givet filudtræk skal kunne transformeres til.

Følgende transformationer er understøttet: CSV/TSV, XML, JSON, GML, eller de i nedenstående tabel angivne geoformater for filudtræk. Bemærk at transformation angives i abonnementsopsætningen. 


Geoformater
MapInfo TAB
Esri Shape