Siden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til Danske Stednavne. Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau. 

Siden gennemgår overordnet hændelserne for Danske Stednavne samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for Danske Stednavne i Selvbetjeningen.

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.Generelt for Danske Stednavne hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenSTEDNAVN
FormatXML/JSON
DLS-version2.18
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger

Outputskema

Danske Stednavne hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).


Logisk entitet (objekttype): Bebyggelse

Beskedtype: BebyggelseCreate 


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en bebyggelse oprettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bebyggelse

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)Beskedtype: BebyggelseUpdate 


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bebyggelse opdateres.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bebyggelse

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
idBemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi
skrivemåde
geometriBeskedtype: BebyggelseDelete  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bebyggelse slettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bebyggelse

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(registreringTil)

Status

N/A

RegistreringsID

Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + ”,” + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Objekthandling

Constant(Delete)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Publish(EAID_032E4BA7_B160_41ec_8FB2_B94C0B791C67.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)Logisk entitet (objekttype): Bygning

Beskedtype: BygningCreate  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en bygning oprettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektIDLoad(id_lokalId)
ObjektType

Bygning

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)Beskedtype: BygningUpdate  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bygning opdateres.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bygning

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
idBemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi
skrivemåde
geometriBeskedtype: BygningDelete  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en bygning slettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Bygning

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(registreringTil)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + ”,” + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Objekthandling

Constant(Delete)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Publish(EAID_A3C9B7F4_3E5C_4db0_9018_C4213B7E2B07.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)Logisk entitet (objekttype): Seværdighed

Beskedtype: SevaerdighedCreate  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en seværdighed oprettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Sevaerdighed

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)

'


Beskedtype: SevaerdighedUpdate 


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en seværdighed opdateres.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Sevaerdighed

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
idBemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi
skrivemåde
geometriBeskedtype: SevaerdighedDelete  


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en seværdighed slettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Sevaerdighed

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(registreringTil)

Status

N/A

RegistreringsID

Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + ”,” + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Objekthandling

Constant(Delete)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Publish(EAID_C6F81236_8BC0_4c30_9FA4_8E22BE711E70.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)Logisk entitet (objekttype): Sø

Beskedtype: SoeCreate


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et nyt stednavn på en sø oprettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Soe

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Constant(Create)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)Beskedtype: SoeUpdate 


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en sø opdateres.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Soe

RegistreringsaktørConstant(Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering)
Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId) + ”,” + Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Udfaldsrum for Objekthandling ("feltliste" og "forretningshændelse")
idBemærk at disse værdier manuelt skal tilføjes i Selvbetjeningen. Det vil ikke være muligt at vælge dem fra en drop-down menu.
NavnestatusVærdi
skrivemåde
geometriBeskedtype: SoeDelete 


Beskrivelse

Der bliver dannet en hændelsesbesked når et stednavn på en sø slettes.


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

N/A

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Soe

Registreringsaktør

N/A

Registreringstid

Load(registreringTil)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Publish(EAID_97C91B31_181D_46c0_93BD_F90861930993.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5) + ”,” + Publish(EAID_C451E510_B462_40af_AC01_A89ACC14929F.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)

Objekthandling

Constant(Delete)

OpgaveEmne

Constant(52.20.20.20)

RelateretObjektID

N/A

RelateretObjekttype

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Publish(EAID_26E8619E_B0AD_4246_A90B_7FD9C7ED4848.EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5)