Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Beskrivelse

GeoDanmark er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om etablering og vedligehold af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.
Dokumentation for hændelser er samlet på siderne Hændelser (GeoDanmark) og Hændelser (GeoDanmark Vektor)

Dokumentation for filudtræk fra GeoDanmark Vektor er samlet på Filudtræk (GeoDanmark Vektor)

Dokumentation for WFS og WMS er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Skemaerne fra GeoDanmark Vektor er samlet på Skema - filudtræk og webservices (GeoDanmark Vektor)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra GeoDanmark Vektor er samlet på Bitemporalitet (GeoDanmark Vektor)

  • No labels