Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Historiske kort og data.

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for Historiske kort og datas tjenester

Historiske Kort og Datas tjenester på Datafordeleren anvender ikke bitemporale egenskaber.


Generelle forhold for Historiske kort og datas data

Historiske Kort og Data har alle bitemporale attributter ifølge modelreglerne for følgende data, men de anvendes ikke.

  • Kortbladsinddelinger

Historiske Kort og Data har ikke bitemporale attributter for følgende data

  • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk) 
  • Høje målebordsblade
  • Lave målebordsblade
  • Preussiske målebordsblade