Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Danmark Topografiske Kortværk (DTK).

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for Danmark Topografiske Kortværks tjenester

Danmark Topografiske Kortværks tjenester på Datafordeleren anvender ikke bitemporale egenskaber.


Generelle forhold for Danmark Topografiske Kortværks data

Danmark Topografiske Kortværks data har ikke bitemporale attributter.