Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data fra Danmarks Højdemodel (DHM).

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for Danmarks Højdemodels tjenester

Har bitemporale attributter i henhold til modelregler, men der anvendes kun RegistreringFra og RegistreringTil.

 • DHM Højdekurver
 • DHMoprindelse

Ingen anvendelse af bitemporale attributter

 • DHMoverflade
 • DHMpunktsky
 • DHMterræn
 • DHMbluespot 2007
 • DHMhavstigning 2007
 • DHMnedbør 2007
 • DHMoverflade 2007
 • DHMpunktsky 2007
 • DHMskyggekort 2007
 • DHMterræn - bro 2007


Generelle forhold for Danmarks Højdemodels data

Danmark Højdemodels data har alle bitemporale attributter ifølge modelreglerne, men der er kun data i RegistreringFra og RegistreringTil.

 • DHM Højdekurver
 • DHMoprindelse

Danmarks Højdemodel har ikke bitemporale attributter for følgende data.

 • DHMoverflade
 • DHMpunktsky
 • DHMterræn
 • DHMbluespot 2007
 • DHMhavstigning 2007
 • DHMnedbør 2007
 • DHMoverflade 2007
 • DHMpunktsky 2007
 • DHMskyggekort 2007
 • DHMterræn - bro 2007