Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data fra Danmarks Fikspunktregister.

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.


Generelle forhold for Danmarks Fikspunktregisters tjenester

Danmarks Fikspunktregisters tjenester på Datafordeleren har ingen specielle forhold omkring anvendelse af bitemporale egenskaber.


Generelle forhold for Danmarks Fikspunktregisters data

Danmarks Fikspunktregisters data har alle bitemporale attributter ifølge modelreglerne.