Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Indledning

Eksemplerne på siden er opbygget af en illustration, der grafisk viser sammenhængen mellem registreringstid og virkningstid for de enkelte forekomster i eksemplerne.Formål med eksempler


Formålet med eksemplerne i nedenstående er at illustrere hvorledes bitemporalitet er tænkt i Grunddataprogrammet. Siden udstiller eksempler, der grafisk viser sammenhængen mellem registreringstid og virkningstid på et teoretiske niveau.

Eksemplerne er fiktive, og ikke udtryk for hvorledes Danmarks Adresseregister (DAR) er modelleret eller implementeret og de anførte eksempler stemmer derfor ikke overens med forretningsreglerne for Danmarks Adresseregister (DAR).

Ønsker du konkrete eksempler fra Danmarks Adresseregister (DAR) kan du tilgå dem på siden Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet  eller i de registerspecifikke tjenestekataloger; Filudtræk (DAR)  og REST (DAR) .Opbygning af eksempler


Virkningsperioder og registreringsperioder er i eksemplerne for overskueligheds skyld angivet som datoer. De registrerede informationer i de respektive registersystemers tabeller vil naturligvis være af typen ”timestamp” i overensstemmelse med Grunddataprogrammets modelregler, og som udstilles på Datafordeleren.

Eventuelle registreringer forud for den kontekst, som anvendes i eksemplerne er ikke medtaget.

Der er, ud over parametrene til dobbelthistorik, medtaget 2 yderligere elementer:

  • Indhold, der med udgangspunkt i NavngivenVej, illustrerer de forretningsmæssige ændringer i eksemplerne.

  • ID, der er et løbenummer, som er medtaget for at skabe en entydig sammenhæng mellem tabel og illustration. ID vil ikke fremgå af databasen.

I tabellerne er der anvendt følgende farver:

  • Sort tekst betyder eksisterende information i registersystemet

  • Rød tekst betyder ændringer til eksisterende information i registersystemet

  • Blå tekst betyder nye informationer i registersystemet

 I figurer til illustration af de enkelte eksempler er anvendt to farver til illustration af dobbelthistorikken:

  • Rød farve anvendes til at illustrere virkningstiden på en forekomst

  • Blå farve anvendes til at illustrere registreringstider på samme forekomst

Teksten der ses over den røde linje, er forekomstens objektstatus i henhold objektets livscyklus.

Eksempler uden flere samtidige versioner

Oprettelse: I eksemplet registreres det den 18.12.2014, at der oprettes en navngiven vej med status foreløbig pr. 01.01.2015.ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

1

xxxx

Københavnvej

18-12‐2014

-

01-01‐2015

-

Foreløbig

Rettelse til samme virkningstid: I eksemplet registreres der den 27.01.2015 en rettelse af en stavefejl i vejnavnet med tilbagevirkende kraft fra 01.01.2015.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

1

xxxx

Københavnvej

18-12‐2014

27-01-2015

01-01‐2015

-

Foreløbig

2

xxxx

Københavnsvej

27-01-2015

-

01-01-2015


Foreløbig
Ændring i status: I eksemplet registreres det den 16.02.2015 at den navngivne vej gøres gældende pr. 01.03.2015.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

2

xxxx

Københavnsvej

27-01‐2015

16-02-2015

01-01‐2015

-

Foreløbig

3

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-01-2015

01-03-2015

Foreløbig

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015


01-03-2015

-

Gældende

Ændring med ny virkningstid: I eksemplet registreres det den 17.12.2017 at den navngivne vej skiftede navn pr. 15.12.2017.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

4

xxxx

Københavnsvej

16-02‐2015

17-12-2017

01-03‐2015

-

Gældende

5

xxxx

Københavnsvej

17-12-2017

-

01-03-2015

15-12-2017

Gældende

6

xxxx

Hovedvejen

17-12-2017


15-12-2017

-

Gældende
Sletning ved statusskifte: I eksemplet registreres det den 16.05.2018 at den navngivne vej nedlægges pr. 20.05.2018.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

6

xxxx

Hovedvejen

17-12‐2017

16-05-2018

15-12‐2017

-

Gældende

7

xxxx

Hovedvejen

16-05-2018

-

15-12-2017

20-05-2018

Gældende

8

xxxx

Hovedvejen

16-05-2018

-

20-05-2017

-

Nedlagt
Genaktivering ved statusskifte: I eksemplet registreres det den 05.06.2019, at den nedlagte navngivne vej skal genaktiveres pr. 01.07.2019.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

8

xxxx

Hovedvejen

16-05‐2018

05-06-2019

20-05‐2018

-

Nedlagt

9a

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

-

20-05-2018

01-07-2019

Nedlagt

10a

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

-

01-07-2019

-

Gældende
Fortryd nedlæggelse: I eksemplet registreres det den 05.06.2019, at nedlæggelsen af den navngivne vej skal fortrydes.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

8

xxxx

Hovedvejen

16-05‐2018

05-06-2019

20-05‐2018

-

Nedlagt

9b

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

-

20-05-2018

20-05-2018

Nedlagt

10b

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019


20-05-2018

-

Gældende

Bemærk at 9b kun er relevant for forretningsobjekter, hvor der kan eksistere flere samtidige versioner.


Sletning (ikke ved statusskifte): I eksemplet registreres det den 23.08.2020, at den navngivne vej skal slettes pr. 01.09.2020.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

10a

xxxx

Hovedvejen

05-06‐2019

23-08-2020

01-07‐2019

-

Gældende

11

xxxx

Hovedvejen

23-08-2020

-

01-07-2019

01-09-2020

Gældende


Tilføjelse af historik: I eksemplet registreres det den 13.04.2022, at den navngivne vej havde et andet navn i perioden 11.11.2017 – 03.03.2018.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

5

xxxx

Københavnsvej

17-12‐2017

13-04-2022

01-03‐2015

15-12-2017

Gældende

7

xxxx

Hovedvejen

16-05-2018

13-04-2022

15-12-2017

20-05-2018

Gældende

12

xxxx

Københavnsvej

13-04-2022

-

01-03-2015

11-11-2017

Gældende

13

xxxx

Svinget

13-04-2022

-

11-11-2017

03-03-2018

Gældende

14

xxxx

Hovedvejen

13-04-2022

-

03-03-2018

20-05-2018

Gældende
Samlet eksempel: I dette afsnit vises et total-billede af forekomsterne i registersystem, for de ovenstående eksempler, hvis de alle foretages på det samme forretningsobjekt, i den rækkefølge ovenstående eksempler er beskrevet fra oprettelse via forandringer til sletning.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

1

xxxx

Københavnvej

18-12-2015

27-01-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

2

xxxx

Københavnsvej

27-01-2015

16-02-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

3

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-01-2015

01-03-2015

Foreløbig

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

17-12-2017

01-03-2015

-

Gældende

5

xxxx

Københavnsvej

17-12-2017

13-04-2022

01-03-2015

15-12-2017

Gældende

6

xxxx

Hovedvejen

17-12-2017

15-05-2018

15-12-2017

-

Gældende

7

xxxx

Hovedvejen

16-05-2018

13-04-2022

15-12-2017

20-05-2018

Gældende

8

xxxx

Hovedvejen

16-05-2018

05-06-2019

20-05-2018

-

Nedlagt

9a

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

-

20-05-2018

01-07-2019

Nedlagt

10a

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

23-082020-

01-07-2019

-

Gældende

11

xxxx

Hovedvejen

23-08-2020

-

01-07-2019

01-09-2020

Gældende

12

xxxx

Københavnsvej

13-04-2022

-

01-03-2015

11-11-2017

Gældende

13

xxxx

Svinget

13-04-2022

-

11-11-2017

03-03-2018

Gældende

14

xxxx

Hovedvejen

13-04-2022

-

03-03-2018

20-05-2018

Gældende
Hvis eksemplet ordnes efter de forekomster, der er gældende ved afslutningstidspunktet for eksemplet, 13.04.2022, ser det således ud:
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

3

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-01-2015

01-03-2015

Foreløbig

9a

xxxx

Hovedvejen

05-06-2019

-

20-05-2018

01-07-2019

Nedlagt

11

xxxx

Hovedvejen

23-08-2020

-

01-07-2019

01-09-2020

Gældende

12

xxxx

Københavnsvej

13-04-2022

-

01-03-2015

11-11-2017

Gældende

13

xxxx

Svinget

13-04-2022

-

11-11-2017

03-03-2018

Gældende

14

xxxx

Hovedvejen

13-04-2022

-

03-03-2018

20-05-2018

Gældende
Eksempel med flere samtidige versioner

Dette afsnit beskriver startpunktet for de efterfølgende eksempler med flere samtidige versioner. Der indgår ikke flere samtidige versioner i startpunktet.Udgangspunktet er en Navngiven vej, der har gennemløbet følgende forløb:

  • Registreringstid 1, 18.12.2014: Oprettet som foreløbig med virkning fra 01.01.2015
  • Registreringstid 2, 27.01.2015: Rettelse af stavefejl, uændret virkningstid
  • Registreringstid 3, 16.02.2015: Navngiven vej gøres gældende med virkning fra 01.03.2015

Illustreret giver dette følgende registreringer:
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

Oprettelse som foreløbig

1

xxxx

Københavnvej

16-02-2015

-

01-01-2015

-

Foreløbig

Rettelse af stavefejl

1

xxxx

Københavnvej

23-08-2020

27-01-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

2

xxxx

Københavnsvej

27-01-2022

-

01-01-2015

-

Foreløbig

Navngiven vej gøres gældende

1

xxxx

Københavnvej

18-12-2014

27-01-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

2

xxxx

Københavnsvej

27-01-2015

16-02-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

3

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-01-2015

01-03-2015

Foreløbig

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-03-2015

-

Gældende
Ny samtidig version oprettes: I eksemplet registreres det den 23.12.2017, at der oprettes en ny version af den Navngivne vej som foreløbig pr. 01.12.2017.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

1

xxxx

Københavnvej

18-12-2014

27-01-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

2

xxxx

Københavnsvej

27-01-2015

16-02-2015

01-01-2015

-

Foreløbig

3

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-01-2015

-

Foreløbig

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

-

01-03-2015

-

Gældende

5

xxxx

Rustvej

23-12-2017

-

01-12-2017

-

Foreløbig
Ny version gøres gældende og gammel version udgår: I eksemplet registreres det den 05.02.2018, at den nye foreløbige version skal gøres gældende pr. 01.12.2017.
ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

05-02-2018

01-03-2015

-

Gældende

5

xxxx

Rustvej

23-12-2017

05-02-2018

01-12-2017

-

Foreløbig

6

xxxx

Københavnsvej

05-02-2018

-

01-01-2015

01-12-2017

Gældende

7

xxxx

Rustvej

05-02-2018

-

01-12-2017

-

Gældende


Eksempel med flere objekter

I nedenstående eksempel er dataeksemplet udvidet således, at der er flere sæt registreringstid og virkningstid, der skal tages i betragtning for at finde de ønskede data. Eksemplet er forholdsvist simpelt, hvor der skal kombineres data for Vej og Postnummer. Vej

ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

4

xxxx

Københavnsvej

16-02-2015

05-02-2018

01-03-2015

-

Gældende

5

xxxx

Rustvej

23-12-2017

05-02-2018

01-12-2017

-

Foreløbig

6

xxxx

Københavnvej

05-02-2018

-

01-01-2015

01-12-2017

Gældende

7

xxxx

Rustvej

05-02-2018

-

01-12-2017

-

Gældende
Postnummer

ID

UUID

Indhold

Reg. Fra

Reg. Til

Virk. Fra

Virk. Til

Status

1

yyyy

1234 København K

01-01-2005

01-11-2018

01-01-1960

-

Gældende

2

yyyy

1235 København V

01-01-2018

06-02-2018

01-11-2017

-

Gældende

3

yyyy

1234 København V

06-02-2018

-

01-11-2017

-

Gældende


Ønsker man at kombinere ovenstående data, dvs. at man gerne vil have vejnavn + postnummer, er det vigtigt at være helt præcis med angivelse af de bitemporale attributter.

Eksempel for Virkningstid alene, dvs. uden angivelse af registreringstid: Her antager vi, at registreringstid skal være dags dato, samt at det kun er Gældende objekter, vi er interesseret i.

Virkningstid = 01-02-2018, udvælges ID= 7 fra Vej og ID=3 fra Postnummer og det datamæssige resultat bliver:

Rustvej, 1234 København V

Virkningstid = 20-11-2017, udvælges ID= 6 fra Vej og ID=3 fra Postnummer og det datamæssige resultat bliver:

Københavnvej, 1234 København V

Eksempel hvor Registreringstid også anvendes, kombineret med Virkningstid, og stadig kun Gældende objekter.

Inkluderes Registreringstid således at Virkningstid = 20-11-2017 og Registreringstid = 01-02-2018, udvælges ID = 4 fra Vej og ID = 2 fra Postnummer og det datamæssige resultat bliver:

Københavnsvej, 1235 København V

Ændres tider således at Virkningstid = 20-11-2017 og Registreringstid = 05-02-2018, udvælges ID = 6 fra Vej og ID = 2 fra Postnummer og det datamæssige resultat bliver:

Københavnvej, 1235 København V