Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver de REST tjenester, der udstilles på Datafordeleren fra Kortbladsindelinger.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? 
Eksempel på url med brugernavn/adgangskodehttps://services.datafordeler.dk/Kortbladsinddeling/Kortbladsinddeling/1.0.0/rest/HentKortbladsinddelingFraPunkt?format=json&username=xxx&password=yyy&point=POINT(xx.xxxx yy.yyyy)
Eksempel på url med certifikathttps://certservices.datafordeler.dk/Kortbladsinddeling/Kortbladsinddeling/1.0.0/rest/HentKortbladsinddelingFraPunkt?format=json&point=POINT(xx.xxxx yy.yyyy)
Generelt for Kortbladsindelinger webservices

Historiske Kortbladsinddelinger angiver omfangspolygoner med metadata for kortbladene i de ældre topografiske kortværker.

De kortværker der vises er DTK (4, 2 og 1cm), Målebordsblade (høje, lave og preussiske), Atlasblade, Generalstabskort samt Grønlands topografiske kortværk (1:250.000) og Færøske kortværker (nye 1:20.000 og atlasblade i 1:100.000).

Omfangspolygonerne kan anvendes til at fremfinde kortblade og eventuelt forskellige versioner af disse kortblade. De fleste af kortene er skannet, men kun en mindre del af disse er geokodede.

FormatXML/JSON
Registernavn i Selvbetjeningenkortbladsinddeling
DLS version1.5
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
AdgangsniveauKendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode 
PagingAnvender paging.
REST - Kortbladsinddeling

SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dk


Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

Tværgående tjeneste 

HentKortbladsinddelingFraPunkt

Simpel

Nej


SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Normal: 1.0
  • Kompleks: 2.5
Metode - HentKortbladsinddelingFraPunkt


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Kortbladsinddeling/Kortbladsinddeling/1.0.0/rest/HentKortbladsinddelingFraPunkt?point=POINT(xx.xxxx yy.yyyy)&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Kortbladsinddeling/Kortbladsinddeling/1.0.0/rest/HentKortbladsinddelingFraPunkt?point=POINT(xx.xxxx yy.yyyy)


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
point

WKT punkt i EPSG:4326
Format POINT(længde bredde) 
F.eks. POINT(11.5689 55.1144)


EAID_8AE72F56_5F16_4e83_9107_9B3CE4201A1B (geometri)Outputparametre

MetodeSkema

De inkluderede fil "Kortbladsinddelinger.json" indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (Kortbladsinddelinger)