Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Danmarks Topografiske Kortværk (DTK).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Guide til Danmarks Topografiske Kortværk (DTK) filudtræk

Denne guides forudsætter, at du via datafordeler.dk har oprettet en webbruger og en tilknyttet tjenestebruger, som skal anvendes til at bestille filudtræk.

Du kan finde guides til, hvordan du opretter en webbruger og tjenestebrugere på Datafordelerens hjemmeside https://datafordeler.dk/vejledning/brugeradgang/


Opsæt et abonnement på et prædefineret filudtræk

Når du har oprettet et abonnement på et prædefineret filudtræk, vil du med det samme modtage det senest oprettede filudtræk. 

Vælg FILUDTRÆK i den øverste menu, vælg herefter PREDEFINED
Du kan sortere i alle de udtræk, der udbydes, ved fx at fremsøge de udtræk, der vedrører Danmarks Topografiske Kortværk (DTK).

Eksemplet viser søgeresultatet for en søgning på dktopo.

Vælg et navn til dit udtræk og skriv det i Visningsnavn, vælg din tjenestebruger.

Klik på linjen, der indeholder de filudtræk, som du ønsker. 


Visningsnavn
Visningsnavn er filnavnet til dit udtræk. Datafordeleren supplerer selv navnet med dato og tidspunkt for udtrækket. Fx: "Testforsoeg_21_20200315141312"

Datafordeleren skifter selv eventuelle mellemrum ud med "_" og danske bogstaver ud med omskrivninger (aa, ae eller oe), når den genererer din fil, men det får du ikke at vide. Fx: "Fanø Kommune" ændres i udtrækket til: "Fanoe_Kommune”.

Datafordeleren tjekker ikke her, om der er andre ulovlige tegn i navnet. Hvis dette er tilfældet, får du det først at vide, når du har hentet filen, så anvend KUN: Danske bogstaver, tal og mellemrum.

Tjenestebruger
Vælg hvilken af dine tjenestebrugere, du ønsker at benytte, hvis du har flere.


Klik på NÆSTE nede i højre hjørne.

Du modtager en bekræftelse på, at dit abonnement er oprettet.

Bemærk, at der svares altid "Abonnement blev oprettet", skønt du ikke har bestilt et abonnement, men kun et enkeltstående filudtræk.

Klik på OKimage2020-1-31_10-44-15.png


Når Datafordeleren har produceret dit filudtræk, modtager du en email, som oplyser, at du kan hente dit filudtræk på Datafordelerens FTP-server.

Et eksempel på en email fra Datafordeleren.mail.png


For at kunne hente filer fra en FTP-server, skal du have installeret en FTP-klient på din PC (eksempel på gratis løsninger: FileZilla, CoffeCup Free FTP, WinSCP).

Du skal bruge adressen på FTP-serveren, som er angivet i mailen, du har modtaget. I din FTP-klient skal du også angive dit tjenestebrugernavn og adgangskode foruden portnummer, som er 21.godt.png

Generelt for Danmarks Topografiske Kortværk filudtræk 

Alle filudtræk fra Danmarks Topografiske Kortværk er landsdækkende.

Filudtræk fra Danmarks Topografiske Kortværk leveres i en klassisk udgave i 508dpi.


DLS version1.12

Adgangsniveau

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode
Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000

DTK25 er et digitalt topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:25.000. Kortet fremstilles automatisk ud fra de topografiske grunddata. Kortet er velegnet til detaljeret planlægning og registrering. 
Prædefineret filudtræk


DTK25 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000

Navn på filudtræk

dtk_25

Visningsnavn på filudtræk

DTK25 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:25.000
Registernavn i Selvbetjeningendktopokort

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
TypeBlokindelt udtræk (20x20 km)

HJÆLP TIL AT IDENTIFICERE NAVNE PÅ 20*20 TILES

Nedenstående viewer viser et kortudsnit af Danmark baseret på Skærmkortet eller Ortofoto.

Du har mulighed for at zoome ind på kortet og identificere navne på de 20*20 km tiles, som du ønsker at benytte.


Viewer til at identificere navne på 20*20 km tiles


Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000

DTK250 er et topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:250.000.


Prædefineret filudtræk

DTK250 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000

Navn på filudtræk

dtk_250

Visningsnavn på filudtræk

DTK250 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:250.000
Registernavn i Selvbetjeningendktopokort

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
TypeBlokindelt udtræk (2 blokke, øst og vest)Projektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89

Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000

DTK500 er et topografisk kort over Danmark i målforholdet 1:500.000.
Kortet giver et overblik over hele landet uden at vise detaljer. Det primære indhold er byer og større veje, samt rutenumre på europaveje.


Prædefineret filudtræk

DTK500 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000

Navn på filudtræk

dtk_500

Visningsnavn på filudtræk

DTK500 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:500.000
Registernavn i Selvbetjeningendktopokort

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
TypeEn samlet filProjektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89
Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000

DTK1000 er et topografisk oversigtskort over Danmark i målforholdet 1:1.000.000.

Kortet viser de største byer og veje.


Prædefineret filudtræk

DTK1000 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000

Navn på filudtræk

dtk_1000

Visningsnavn på filudtræk

DTK1000 - Danmarks Topografiske Kortværk 1:1.000.000
Registernavn i Selvbetjeningendktopokort

Format

GEOTIFF (GeoTIFF)

Minimumsinterval for abonnement

Årligt

Lagringstid for udtræk

7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
TypeEn samlet filProjektioner

Projektion

Beskrivelse

epsg:25832UTM Zone 32 ETRS89