Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-udstilling udstiller vi de samlede Dataleverancespecifikationerne i den version, som benyttes i produktionsmiljøet.

BEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filerne på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. 


Skemaer til dataudstilling fra Datafordeleren til anvendereSkemaer der beskriver strukturen af det returnererede data fra Datafordeleren.


Ejerfortegnelsen

EjerfortegnelsenFortrolig

EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet

Bemærk kommende ændring til Ejerskifte-metoden. JSON-skemaet opdateres til DLS-version 3.15. Der tilføjes BFEnr til skemaet.

Nyt skema: EJF_3.15_ejerskifte.json

Med ændringen kommer der en ny version (2.0.0) af REST-servicen Ejerfortegnelsen.

Ændringen medfører, at REST-servicen Ejerfortegnelsen (version 1) udfases tre måneder efter den nye version (2.0.0) er kommet i drift.

For mere info: Drift | DatafordelerBemærk kommende ændring til filudtrækket EJFEjerskifte. JSON-skemaet opdateres til DLS-version 3.15. Der tilføjes BFEnr til skemaet.

Nyt skema: EJF_3.15_filudtræk_ejerskifte.json

For mere info: Drift | DatafordelerSKEMA TIL DATAOPDATERING FRA EJF TIL DATAFORDELEREN

Dette skema viser strukturen på dataopdatering fra EJF til Datafordeleren. 
Denne fil er som udgangspunkt kun relevant for registre.


EJF_3.14_opdatering.xsd


Se en oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren.