Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden indeholder en teknisk beskrivelse hændelserne for Matriklen og hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer for Matriklens hændelser på Selvbetjeningen.

Matriklen har endvidere udarbejdet et supplerende dokument giver et mere forretningsmæssigt overblik over opdateringer i Matriklen og de hændelsesbeskeder der udsendes af Datafordeleren - Opdateringer og hændelser (MAT)

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.

Ønsker du yderligere informationer om Matriklens tjenester kan du med fordel benytte Geodatastyrelsens dokumentation om Matriklen på https://gst.dk/matriklen/eller om unøjagtigheder i Matrikelkort.
Generelt for MAT hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenMATRIKEL
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger

Format XML/JSON
DLS version3.23
Outputskema    Se indlejrede skema-filer for output for hændelser
Skema - hændelser (MAT)
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundFlade

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeCreate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrundFlade

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

opdeltIEjerlejligheder

PaaHavet:true

PaaHavet:false

PaaHavet

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

Status

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling

SAMLETFASTEJENDOMLOKALID

Forretningshaendelse:Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet' 

SekundaerForretningshaendelse:Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet' 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPaaFremmedGrundFlade.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrundFlade

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

opdeltIEjerlejligheder

PaaHavet:true

PaaHavet:false

PaaHavet

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

Status

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling

SAMLETFASTEJENDOMLOKALID

Forretningshaendelse:Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet' 

SekundaerForretningshaendelse:Oprindelse for BPFG ændret til 'Matriklen - stedfæstet' 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPaaFremmedGrundFlade.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundFladeDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrundFlade

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

PaaHavet:true

PaaHavet:false

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

N/A


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPaaFremmedGrundFlade.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Logisk entitet (objekttype): BygningPaaFremmedGrundPunkt 

Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrundPunkt

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

PaaHavet:true

PaaHavet:false

Status:Foreløbig

Status:Gældende


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPåFremmedGrundPunkt.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrund

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

opdeltIEjerlejligheder

PaaHavet:true

PaaHavet:false

oprindelse

oprindelse:ESR

oprindelse:Matriklen - ikke stedfæstet

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

Status

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling

SAMLETFASTEJENDOMLOKALID


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPåFremmedGrundPunkt.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: BygningPaaFremmedGrundPunktDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

BygningPaaFremmedGrund

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

opdeltIEjerlejligheder:true

opdeltIEjerlejligheder:false

PaaHavet:true

PaaHavet:false

oprindelse:ESR

oprindelse:Matriklen - ikke stedfæstet

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_BygningPåFremmedGrundPunkt.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Logisk entitet (objekttype): Ejerlejlighed

Beskedtype: EjerlejlighedCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejerlejlighed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalId)
Load(b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundFladeBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundPunktBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

iBygningPaaFremmedGrund:true

iBygningPaaFremmedGrund:false


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Ejerlejlighed.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: EjerlejlighedUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejerlejlighed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalId) Load(b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundFladeBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundPunktBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

iBygningPaaFremmedGrund:true

iBygningPaaFremmedGrund:false

iBygningPaaFremmedGrund

samletAreal

fordelingstalTaeller

fordelingstalNaevner

Forretningshaendelse:Ejerlejlighed tilkommet

Forretningshaendelse:Ejerlejlighed bortfaldet

Forretningshaendelse:Arealændring på Ejerlejlighed

sekundaerForretningshaendelse:Ejerlejlighed tilkommet

sekundaerForretningshaendelse:Ejerlejlighed bortfaldet

sekundaerForretningshaendelse:Arealændring på Ejerlejlighed

Status

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

PaataenktHandling

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Udgår

SAMLETFASTEJENDOMLOKALID

B_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADEL

B_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKTL


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Ejerlejlighed.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Beskedtype: EjerlejlighedDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse)

ObjektID

Load(id_lokalId)

ObjektType

Ejerlejlighed

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer)

Registreringstid

Load(registreringFra)

Status

Load(status)

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra)

Objekthandling

Load(Feltliste)

OpgaveEmne

Constant(52.20.05)

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(b_BygningPaaFremmedGrundFladeLokalId)
Load(b_BygningPaaFremmedGrundPunktLokalId)

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundFladeBFEnummer
bygningPaaFremmedGrundPunktBFEnummer


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

iBygningPaaFremmedGrund:true

iBygningPaaFremmedGrund:false

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Udgår


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre)


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Ejerlejlighed.json

Skema - hændelser (Matriklen)
Logisk entitet (objekttype): Jordstykke

Beskedtype: JordstykkeCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Jordstykke   

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(kommuneLokalId)
Load(ejerlavLokalId)
Load(sognLokalId)
Load(regionLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
kommunekode
ejerlavskode
sognekode
regionskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

brugsretsareal:true

brugsretsareal:false


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneLokalID) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Jordstykke.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: JordstykkeUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Jordstykke   

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(kommuneLokalId)
Load(ejerlavLokalId)
Load(sognLokalId)
Load(regionLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
kommunekode
ejerlavskode
sognekode
regionskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

brugsretsareal

brugsretsareal:true

brugsretsareal:false

faelleslod

faelleslod:true

faelleslod:false

fredskov_fredskovsareal

fredskov_omfang

jordrente_omfang

klitfredning_klitfredningsarea

klitfredning_omfang

strandbeskyttelse_strandbeskyt

strandbeskyttelse_omfang

majoratsskov_omfang

registreretAreal

SAMLETFASTEJENDOMLOKALID

vejareal

vejarealberegningsstatus

Forretningshændelse:Noteringsændring på Jordstykke

Forretningshændelse:Arealændring på Jordstykke

KommunelokalID

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

Status

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneLokalID) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Jordstykke.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: JordstykkeDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Jordstykke   

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(samletFastEjendomLokalId)
Load(kommuneLokalId)
Load(ejerlavLokalId)
Load(sognLokalId)
Load(regionLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
samletFastEjendomBFEnummer
kommunekode
ejerlavskode
sognekode
regionskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

brugsretsareal:true

brugsretsareal:false

faelleslod:true

faelleslod:false

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(kommuneLokalID) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_Jordstykke.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Logisk entitet (objekttype): Matrikelskel

Beskedtype:  MatrikelskelCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

Constant(Geodatastyrelsen) 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Matrikelskel     

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(venstreJordstykkeLokalId)
Load(hoejreJordstykkeLokalId)
Load(skelpunkt_1LokalId)
Load(skelpunkt_2LokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
venstreJordstykkeLokalId
hoejreJordstykkeLokalId
skelpunkt_1LokalId
skelpunkt_2LokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn

administrativGraensekode:Region + kommune

administrativGraensekode:Region

administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Kommune + sogn

administrativGraensekode:Kommune

administrativGraensekode:Sogn + Ejerlav

administrativGraensekode:Sogn

administrativGraensekode:Ejerlav

administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser


Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype:  MatrikelskelUpdate  


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

Constant(Geodatastyrelsen) 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Matrikelskel     

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(venstreJordstykkeLokalId)
Load(hoejreJordstykkeLokalId)
Load(skelpunkt_1LokalId)
Load(skelpunkt_2LokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
venstreJordstykkeLokalId
hoejreJordstykkeLokalId
skelpunkt_1LokalId
skelpunkt_2LokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn

administrativGraensekode:Region + kommune

administrativGraensekode:Region

administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Kommune + sogn

administrativGraensekode:Kommune

administrativGraensekode:Sogn + Ejerlav

administrativGraensekode:Sogn

administrativGraensekode:Ejerlav

administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse

administrativGraensekode

geometri

status

status:foreløbig

status:gældende

status:Ikke gennemført

paataenktHandling

paataenktHandling:Ændring

paataenktHandling:Nyoprettelse

paataenktHandling:Udgår


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser


Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype:  MatrikelskelDelete 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

Constant(Geodatastyrelsen) 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

Matrikelskel     

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId)
Load(venstreJordstykkeLokalId)
Load(hoejreJordstykkeLokalId)
Load(skelpunkt_1LokalId)
Load(skelpunkt_2LokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId
venstreJordstykkeLokalId
hoejreJordstykkeLokalId
skelpunkt_1LokalId
skelpunkt_2LokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Region + kommune + sogn

administrativGraensekode:Region + kommune

administrativGraensekode:Region

administrativGraensekode:Kommune + sogn + ejerlav

administrativGraensekode:Kommune + sogn

administrativGraensekode:Kommune

administrativGraensekode:Sogn + Ejerlav

administrativGraensekode:Sogn

administrativGraensekode:Ejerlav

administrativGraensekode:Ingen administrativ grænse

status:Historisk

status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Udgår

status:Ikke gennemført

paataenktHandling

paataenktHandling:Ændring

paataenktHandling:Nyoprettelse

paataenktHandling:Udgår


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser


Skema - hændelser (Matriklen)Logisk entitet (objekttype): MatrikulaerSag

Beskedtype: MatrikulaerSagCreate


Inputfiltre

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS - eksempelvis 2018-06-26T17:23:00

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

MatrikulaerSag 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(JORDSTYKKELOKALID)
Load(EJERLAVLOKALID) 

RelateretObjekttype

JordstykkeLokalId
Ejerlavskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

Forretningshaendelse:Ændring af ejerlejlighedsnummer

Forretningshaendelse:Ændring af fordelingstal

Forretningshaendelse:Ændring af geometri for ejerlejlighed

Forretningshaendelse:Ændring af information om ejerlejlighedslodder

Forretningshaendelse:Ændring af relation til hovedejendom

Forretningshaendelse:Ændring af relation til samlet fast ejendom

Forretningshaendelse:Afregistrering af bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)

Forretningshaendelse:Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (ejendom til ejendom)

Forretningshaendelse:Arealoverførsel, ejendom til ejendom

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod fællesjord

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod havet

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod sø og vandløb

Forretningshaendelse:Ejendomsberigtigelse

Forretningshaendelse:Matrikulering af ikke tidligere registreret areal

Forretningshaendelse:Matrikulering ved kendelse

Forretningshaendelse:Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab

Forretningshaendelse:Overførsel mellem ejerlejligheder

Forretningshaendelse:Overførsel til fællesareal

Forretningshaendelse:Registrering af ny bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Sammenlægning af bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)

Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejerlejligheder

Forretningshaendelse:Skelforretning – ejendomsberigtigelse

Forretningshaendelse:Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes

Forretningshaendelse:Stedfæstelse af eksisterende bygning på fremmed grund. Udføres af landinspektør

Forretningshaendelse:Udstykning

Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme

Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr.(stamnr.)

Forretningshaendelse:Ændring af geometri for bygning på fremmed grund

Forretningsproces:Matrikulær sag

Forretningsproces:Ejerlejlighedssag

Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra kommune

Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra landinspektør

Forretningsproces:Bygning på havet

Forretningsproces:Kombinationssag – Ejerlejlighed

Forretningsproces:Kombinationssag - Bygning på fremmed grund


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_MatrikulaerSag.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: MatrikulaerSagUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

MatrikulaerSag 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(JORDSTYKKELOKALID)
Load(EJERLAVLOKALID) 

RelateretObjekttype

JordstykkeLokalId
Ejerlavskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

Status:Hjemsendt til indberetter

Status:Hos matrikelmyndigheden

Status:Foreløbige sagsdata udstillet

Status:Afventer svar fra kommunen

Status:Afventer indsendelse til registrering

Status:Annulleret

Status:Afventer Tinglysningsretten

Status:Afsluttet

Status:Aflyst

Status

Forretningshaendelse:Ændring af ejerlejlighedsnummer

Forretningshaendelse:Ændring af fordelingstal

Forretningshaendelse:Ændring af geometri for ejerlejlighed

Forretningshaendelse:Ændring af information om ejerlejlighedslodder

Forretningshaendelse:Ændring af relation til hovedejendom

Forretningshaendelse:Ændring af relation til samlet fast ejendom

Forretningshaendelse:Afregistrering af bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)

Forretningshaendelse:Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (ejendom til ejendom)

Forretningshaendelse:Arealoverførsel, ejendom til ejendom

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod fællesjord

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod havet

Forretningshaendelse:Berigtigelse mod sø og vandløb

Forretningshaendelse:Ejendomsberigtigelse

Forretningshaendelse:Matrikulering af ikke tidligere registreret areal

Forretningshaendelse:Matrikulering ved kendelse

Forretningshaendelse:Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab

Forretningshaendelse:Overførsel mellem ejerlejligheder

Forretningshaendelse:Overførsel til fællesareal

Forretningshaendelse:Registrering af ny bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Sammenlægning af bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)

Forretningshaendelse:Sammenlægning af ejerlejligheder

Forretningshaendelse:Skelforretning – ejendomsberigtigelse

Forretningshaendelse:Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes

Forretningshaendelse:Stedfæstelse af eksisterende bygning på fremmed grund. Udføres af landinspektør

Forretningshaendelse:Udstykning

Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme

Forretningshaendelse:Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr.(stamnr.)

Forretningshaendelse:Ændring af geometri for bygning på fremmed grund

Forretningshaendelse

Forretningsproces:Matrikulær sag

Forretningsproces:Ejerlejlighedssag

Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra kommune

Forretningsproces:Bygning på fremmed grund fra landinspektør

Forretningsproces:Bygning på havet

Forretningsproces:Kombinationssags – Ejerlejlighed

Forretningsproces:Kombinationssag - Bygning på fremmed grund

Forretningsproces


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_MatrikulaerSag.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: MatrikulaerSagDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

MatrikulaerSag 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(JORDSTYKKELOKALID)
Load(EJERLAVLOKALID) 

RelateretObjekttype

JordstykkeLokalId
Ejerlavskode 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

N/A


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesGeometri) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_MatrikulaerSag.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Logisk entitet (objekttype): SamletFastEjendom

Beskedtype: SamletFastEjendomCreate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

SamletFastEjendom    

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:true

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:false

UdskiltVej:true

UdskiltVej:false

landbrugsnotering:Landbrug

landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(geometri)  


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT__hændelser_3.23_SamletFastEjendom.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: SamletFastEjendomUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

SamletFastEjendom    

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

arbejderbolig

erFaelleslod

arbejderbolig:true

arbejderbolig:false

erFaelleslod:true

erFaelleslod:false

UdskiltVej

UdskiltVej:true

UdskiltVej:false

geometri

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:true

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:false

landbrugsnotering

landbrugsnotering:Familiebrug

landbrugsnotering:Landbrug

landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning

Forretningshaendelse:Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet

Forretningshaendelse:Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet

Forretningshaendelse:Jordstykke(r) bortfaldet

Forretningshaendelse:Jordstykke(r) tilkommet

Forretningshaendelse:Noteringsændring på ejendom

Status

Status:Foreløbig

Status:Gældende

Status:Ikke gennemført

PaataenktHandling

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_SamletFastEjendom.json

Skema - hændelser (Matriklen)


Beskedtype: SamletFastEjendomDelete


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningshaendelse) 

ObjektID

Load(id_lokalId) 

ObjektType

SamletFastEjendom    

Registreringsaktør

Load(registreringsaktoer) 

Registreringstid

Load(registreringFra) 

Status

Load(status) 

RegistreringsID

Load(id_lokalId)+","+Load(registreringFra) 

Objekthandling

Load(Feltliste) 

OpgaveEmne

Constant(52.20.05) 

RelateretObjektID

Load(senesteSagLokalId) 

RelateretObjekttype

senesteSagLokalId 


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste”)

arbejderbolig:true

arbejderbolig:false

erFaelleslod:true

erFaelleslod:false

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:true

HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH:false

UdskiltVej:true

UdskiltVej:false

landbrugsnotering:Familiebrug

landbrugsnotering:Landbrug

landbrugsnotering:LandbrugUdenBygning

Status:Historisk

Status:Ikke Gennemført

PaataenktHandling:Nyoprettelse

PaataenktHandling:Ændring

PaataenktHandling:Sletning


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Load(StedbestemmelsesReference), DAGI-kommunekode (4 cifre) 


Outputfiltre

Se indlejrede skema-filer for output fra hændelser

MAT_hændelser_3.23_SamletFastEjendom.json

Skema - hændelser (Matriklen)