Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab til Danmarks Adresseregister (DAR). Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.   

Denne side gennemgår overordnet hændelserne for DAR samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for DAR i Selvbetjeningen. 

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.Generelt for DAR hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenDAR
FormatXML/JSON
DLS version2.3.4
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data

Adgangsniveau

Kendt bruger

Outputskema

DAR hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).
Logisk entitet (objekttype): NavngivenVej  

Beskedtype: NavngivenVejCreate

Beskedtype: NavngivenVejUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

NavngivenVej  

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(forretningsområde)  

RelateretObjekttype

DAR.Forretningsområde  


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: Load(administreresAfKommune)


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)


Logisk entitet (objekttype): Adresse 

Beskedtype: AdresseCreate

Beskedtype: AdresseUpdate  


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

Adresse  

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(husnummer)
Load(bygning)
Load(forretningsområde)  

RelateretObjekttype

DAR.Husnummer
BBR.Bygning
DAR.Forretningsområde   


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: Load(husnummer)


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)


Logisk entitet (objekttype): Husnummer  

Beskedtype: HusnummerCreate  

Beskedtype: HusnummerUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

Husnummer   

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(afstemningsområde)
Load(kommuneinddeling)
Load(menighedsrådsafstemningsområde)
Load(sogneinddeling)
Load(supplerendeBynavn)
Load(postnummer)
Load(adgangTilBygning)
Load(vejmidte), Load(navngivenVej)
Load(geoDanmarkBygning)
Load(jordstykke)
Load(adgangTilTekniskAnlæg)
Load(placeretPåForeløbigtJordstykke)
Load(forretningsområde) 

RelateretObjekttype

DAGI.Afstemningsområde
DAGI.KommuneInddeling
DAGI.Menighedsafstemningsområde
DAGI.Sogneinddeling
DAR.SupplerendeBynavn
DAR.Postnummer
BBR.AdgangTilBygning
GeoDK.Vejmidte
DAR.NavngivenVej
GeoDK.Bygning
MU.GældendeJordstykke
BBR.AdgangTilTekniskAnlæg
MU.ForeløbigtJordstykke
DAR.Forretningsområde 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: Load(kommuneinddeling)


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)


Logisk entitet (objekttype): NavngivenVejKommunedel   

Beskedtype: NavngivenVejKommunedelCreate  

Beskedtype: NavngivenVejKommunedelUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

NavngivenVejKommunedel  

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(NavngivenVej), Load(forretningsområde)  

RelateretObjekttype

DAR.NavngivenVej, DAR.Forretningsområde  


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: Load(kommune)


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)


Logisk entitet (objekttype): NavngivenVejPostnummer  

Beskedtype: NavngivenVejPostnummerCreate 

Beskedtype: NavngivenVejPostnummerUpdate 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

NavngivenVejPostnummer 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(navngivenVej) 
Load(postnummer) 
Load(forretningsområde) 

RelateretObjekttype

DAR.NavngivenVej 
DAR.Postnummer 
DAR.Forretningsområde 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: N/A


Beskeddata
Objektreference: Load(navngivenVej)


Logisk entitet (objekttype): NavngivenVejSupplerendeBynavn  

Beskedtype: NavngivenVejSupplerendeBynavnCreate   

Beskedtype: NavngivenVejSupplerendeBynavnUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

NavngivenVejSupplerendeBynavn 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(navngivenVej) 
Load(supplerendeBynavn) 
Load(forretningsområde) 

RelateretObjekttype

DAR.NavngivenVej 
DAR.SupplerendeBynavn 
DAR.Forretningsområde 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: N/A


Beskeddata
Objektreference: Load(navngivenVej)


Logisk entitet (objekttype): Postnummer   

Beskedtype: PostnummerCreate    

Beskedtype: PostnummerUpdate  


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

Postnummer  

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(postnummerinddeling)
Load(forretningsområde)  

RelateretObjekttype

DAGI.Postnummerinddeling
DAR.Forretningsområde  


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: N/A


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)


Logisk entitet (objekttype): SupplerendeBynavn 

Beskedtype: SupplerendeBynavnCreate 

Beskedtype: SupplerendeBynavnUpdate


Inputfiltre

BeskedansvarligAktør

N/A 

TværgåendeProces

Load(forretningsproces) 

ObjektID

Load(id_lokalId)  

ObjektType

SupplerendeBynavn 

Registreringsaktør

Load(registreringsaktør)  

Registreringstid

Load(registreringFra)  

Status

Load(status)  

RegistreringsID

N/A 

Objekthandling

Load(forretningshændelse)  

OpgaveEmne

N/A 

RelateretObjektID

Load(supplerendeBynavn)
Load(forretningsområde) 

RelateretObjekttype

DAGI.SupplerendeBynavn
DAR.Forretningsområde  


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

Stedbestemmelsesreference: N/A


Beskeddata
Objektreference: Load(id_lokalId)