Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver de REST tjenester der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomvurderingsregisteret. 

Der udstilles i alt 1 webservice med 6 metoder.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.
Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode? 
Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato?username=xxx&password=yyy&AendringDatoFra=yyyy-mm-dd&AendringDatoTil=yyyy-mm-dd

Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato?AendringDatoFra=yyyy-mm-dd&AendringDatoTil=yyyy-mm-dd

Ejendomsvurdering (VUR) 

I nedenstående afsnit beskrives den webservice på Datafordeleren, der udstiller Ejendomsvurderings data. 


Datamodel

Det centrale objekt er en ejendomsvurdering med en id.

To af metoderne leverer en liste af id’er til ejendomsvurderinger tilbage. De andre metoder leverer en liste med ejendomsvurderinger inklusive alle attributter og underentiteter tilbage. Dvs. en ejendomsvurdering leveres med entiteterne Fordeling, Loftansættelse, Grundværdispecifikation, FradragForForbedring samt Fritagelse. Desuden leveres for hver ejendomsvurdering en liste med tilhørende BFE’er, den tilhørende vurderingsejendom, moderejendommen (hvis vurderingsejendommen er en ejerlejlighed) og den ejendom vurderingsejendommen er vurderet under (hvis vurderingsejendommen er en beliggenhedsejendom).

Data leveres således samlet i udstillingsmodellen og den eneste nøgle som har en betydning er id’en til ejendomsvurderingen (attribut id på klassen Ejendomsvurdering), samt nøglen til den ejendom som vurderes (attribut VURejendomsid  på klassen Vurderingsejendom). 

Primærnøglerne til klasserne Fordeling, Loftansættelse, Grundværdispecifikation, FradragForForbedring samt Fritagelse samt fremmednøglerne fra disse klasser til den tilhørende vurdering er ikke en del af udstillingsmodellen.

Ønsker man at se beliggenhedsejendomme til en vurderingsejendom hhv. ejerlejligheder til en moderejendom findes disse ved at 'travle' baglæns: 

Eksempel: 

  • Vurderingsejendom med ejendomsid 1 vurderes med fritagelse G i år 2014.
  • Beliggenhedsejendomme med ejendomsid 2 og 3 vurderes og deres vurderinger for 2014 vil i strukturen ”Vurderet under” have angivet ejendomsid 1.
  • For at finde beliggenhedsejendomme til vurderingsejendom 1 i år 2014 skal man kigge alle vurderinger af samme år igennem og se, om de har en understruktur ”Vurderet Under”, som angiver ejendomsid 1. 

På samme måde kan ejerlejligheder til en moderejendom findes. 

En detaljeret beskrivelse af de udstillede data findes i grunddatamodellen.


Dataindhold

Relationen til BFE, Moderejendom, VurderetUnder som udstilles for eksisterende ejendomsvurderinger, er som de ser ud i dag og ikke som de så ud på vurderingstidspunktet, da der ikke var historik på ESR matrikler. 

Kun afsluttede vurderinger, dvs. vurderinger med status 'låst' samt overspringsvurderinger/årsreguleringer udstilles via Datafordeleren. Begreberne overspringsvurderinger/årsreguleringer dækker begge over, at der ikke gennemføres en egentlig vurdering i det pågældende år. Der er den forskel på de to begreber, at årsreguleringer (ændringskode = 9) kan rumme indekserede ansættelser, hvorimod overspringsvurderingen er en videreførelse af en tidligere vurdering uden indeksering. Efterfølgende er dette modificeret via L80 og L76, idet der indført såkaldte reduktioner på henholdsvis ejendomsværdi og grundværdi på ejerboliger. I årene 2001 – 2002 havde ændringskode = 9 dog en særlig betydning, idet alle ejendomme her var udtaget til vurdering hvert år. 

Vurderingsidenten 1.1.2003 vil altid have ændringsdatoen 01012003. Hvis der sker en ændring her bliver der skrevet oveni de gamle data. Dvs. der er ikke historik. 2003 kan godt have en nyere gældende vurdering, hvor ændringsdatoen f.eks. er 27052005, hvis der f.eks. har været en klage over vurderingen. Det er vurderingsåret, der afgør hvilket år vurderingen vedr., og ændringsdatoen, hvilken der er skattemæssig gældende. 

Generelt for VUR webservices

Registernavn i SelvbetjeningenEjendomsvurdering
FormatXML/JSON
DLS version2.11
Sikkerhedszone

0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data 

Adgangsniveau

Alle kendte brugere skal anmode om adgang til servicen 

PagingAnvender ikke paging.
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

REST - Ejendomsvurdering

Beskrivelse

Tjeneste til at hente ejendomsvurderinger.

Den udstillede REST service har i alt 6 metoder. Der er 2 metoder til at fremsøge ejendomsvurderingid'er ud fra et tidsinterval. Der er 4 metoder til at hente ejendomsvurderinger med underentiteter ud fra forskellige nøgler.  


Adgangsbegrænsning

Følgende 10 felter i tabel Ejendomsvurdering leveres ikke hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning: 

bebyggelseProcent
ejerlejlighedKode
grundværdiOmråde
meddelelsestypeKode
pgf4KodeVurdering
pgf4KodeVurderingOphøjet
klageType
omvurderingGrund1Kode
omvurderingGrund2Kode
reguleringssatsB 

Anvendt udstillingsmodel

Ejendomsvurdering Metodeoversigt

Metode

SLA kategori

HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato 

Kompleks

HentEjendomsvurderingerAjourføringFraDatoTilDato 

Kompleks

HentEjendomsvurderingerForEjendomsvurderingId 

Kompleks

HentEjendomsvurderingerForVurderingsejendomID 

Kompleks

HentEjendomsvurderingerForESRkommunenummerESRejendomsnummer 

Kompleks

HentEjendomsvurderingerForBFE 

Kompleks


SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

  • Simpel: 0.09
  • Normal: 1.0
  • Kompleks: 2.5


Metode - HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato

Beskrivelse

Metoden returnerer liste af id'er for de Ejendomsvurderinger som opfylder det medsendte tidsinverval for feltet aendringDato. 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato?username=xxx&password=yyy&AendringDatoFra=yyyy-mm-dd&AendringDatoTil=yyyy-mm-dd


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato?AendringDatoFra=yyyy-mm-dd&AendringDatoTil=yyyy-mm-ddInputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

AendringDatoFra 

Date 

Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULL 

EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

AendringDatoTil 

Date 

Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULL 

EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_2.10_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)


Metode - HentEjendomsvurderingerAjourføringFraDatoTilDato 

Beskrivelse

Returnerer liste af id'er for de Ejendomsvurderinger som opfylder det medsendte tidsinverval for feltet ajourfoeringDato. 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerAjourføringFraDatoTilDato?AjourføringDatoFra=yyyy-mm-dd&AjourføringDatoTil=yyyy-mm-dd&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerAjourføringFraDatoTilDato?AjourføringDatoFra=yyyy-mm-dd&AjourføringDatoTil=yyyy-mm-dd&username=xxx&password=yyyInputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

AjourføringDatoFra 

Datetime 

Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet ajourfoeringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULL 

EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC

AjourføringDatoTil 

Datetime 

Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet ajourfoeringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULL 

EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_v2.9_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)


Metode - HentEjendomsvurderingerForEjendomsvurderingId 

Beskrivelse

Returnerer liste af Ejendomsvurderinger med underentiteter for de Ejendomsvurderinger som har id = @id (Her returneres kun en men det er for at vi kan have samme outputstruktur på alle kald som returnerer hele strukturen) 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForEjendomsvurderingId?id=xxxxxxxxxxxxx&username=xxx&password=yyy


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForEjendomsvurderingId?id=xxxxxxxxxxxxxInputparametre

Obligatoriske parametre: Id 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

Id 

Integer 

Entydig identifikation af en Ejendomsvurdering 


EAID_698623F8_598C_409f_88B6_4A99487D9ADB


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_2.10_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)


Metode - HentEjendomsvurderingerForVurderingsejendomID  

Beskrivelse

Returnerer liste af Ejendomsvurderinger med underentiteter for de Vurderingsejendomme som har vurderingsejendomID = @vurderingsejendomID (returns a list of Ejendomsvurderinger, each Ejendomsvurdering is delivered with substructures) 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForVurderingsejendomID?VurderingsejendomID=xxxxxxxxxxxxx&username=xxx&password=yyy  


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForVurderingsejendomID?VurderingsejendomID=xxxxxxxxxxxxx  Inputparametre

Obligatoriske parametre: VurderingsejendomID 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

VurderingsejendomID 

Integer 

Entydig identifikation af en Vurderingsejendom ud fra vurderingsejendomID(ID som kommer fra ICE) 

  

EAID_59BECEEB_B148_45a4_BDB0_A3F0E0A980A9

År 

Integer 

År for en Ejendomsvurdering 

NULL 

EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_2.10_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)


Metode - HentEjendomsvurderingerForESRkommunenummerESRejendomsnummer 

Beskrivelse

Returnerer liste af Ejendomsvurderinger med underentiteter for de Ejendomsvurderinger som har Ejendomsvurdering.ESRejendomsnummer = @Ejendomsvurdering.ESRejendomsnummer.


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForESRkommunenummerESRejendomsnummer?ESRejendomsnummer=xxxxxx&ESRkommunenummer=xxx&username=xxx&password=yyy  


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForESRkommunenummerESRejendomsnummer?ESRejendomsnummer=xxxxxx&ESRkommunenummer=xxx    Inputparametre

Obligatoriske parametre: ESRejendomsmnummer og ESRkommunenummer 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

ESRejendomsnummer 

Integer 

ESR Ejendomsnummer 

  

EAID_40A5A897_E518_417f_AF09_865C53F964A5

ESRkommunenummer 

Integer 

ESR Kommunenummer 

  

EAID_E5914BB4_8282_4613_ABC7_8A296D8C5FE0

År 

Integer 

År for en Ejendomsvurdering 

NULL 

EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_v2.9_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)


Metode - HentEjendomsvurderingerForBFE 

Beskrivelse

Returnerer liste af Ejendomsvurderinger med underentiteter for de Ejendomsvurderinger som har BFEnummer = @BFEnummer (returns a list of Ejendomsvurderinger, each Ejendomsvurdering is delivered with substructures) 


Eksempel på url med brugernavn/adgangskode

https://services.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForBFE?BFENummer=xxxxxxx&username=xxx&password=yyy  


Eksempel på url med certifikat

https://certservices.datafordeler.dk/Ejendomsvurdering/Ejendomsvurdering/1/rest/HentEjendomsvurderingerForBFE?BFENummer=xxxxxxx   Inputparametre

Obligatoriske parametre: BFEnummer 

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnummer 

Integer 

Bestemt Fast Ejendom nummer 

  

EAID_3828326A_2F94_4e83_A24D_F0BBB5D9EC28 (UUID er fra Matrikel)

År 

Integer 

År for en Ejendomsvurdering 

NULL 

EAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”VUR_2.10_EjendomsvurderingSvarStruktur.json”
indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservices (VUR)