Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver hændelser på Datafordeleren fra Ejendomsvurdering (VUR).

Siden er målrettet teknikere og udviklere med et forudgående kendskab Ejendomsvurdering (VUR). Derfor er beskrivelserne af hændelserne på teknisk frem for forretningsmæssigt niveau.    

Siden gennemgår overordnet hændelserne for Ejendomsvurdering (VUR) samt hvilke felter, der kan bruges til at opsætte filtre i abonnementer på hændelserne for Ejendomsvurdering (VUR) Selvbetjeningen. 

Få en introduktion til Hændelser på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til begrebet hændelser, som det er implementeret på Datafordeleren. 

Få en guide til hvordan du opretter et abonnement på en hændelse på Datafordeleren i Guide til hændelser på Selvbetjeningen.Generelt for VUR hændelser

Registernavn i SelvbetjeningenEjendomsvurdering
FormatXML/JSON
DLS version2.11
Adgangsniveau

Alle kendte brugere skal anmode om adgang til servicen 

Outputskema

Ejendomsvurdering (VUR) hændelser følger Datafordelerens generelle skema for hændelser 

Skema - hændelser (Datafordeleren)

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Logisk entitet (objekttype): Ejendomsvurdering  

Beskedtype: EjendomsvurderingCreate  

Beskedtype: EjendomsvurderingUpdate 

Beskedtype: EjendomsvurderingDelete 


Inputfiltre

BeskedansvarligAktørN/A
TværgåendeProcesN/A
ObjektID

Load(id)   - ligger på entitet Ejendomsvurdering 

ObjektType

Ejendomsvurdering 

RegistreringsaktørN/A 
RegistreringstidLoad(ajourføringDato) 
StatusN/A 
RegistreringsIDN/A 
ObjekthandlingConstant(Datanærhændelse) 
OpgaveEmneN/A 
RelateretObjektIDN/A 
RelateretObjekttypeN/A 


Geografisk afgrænsning (Stedbestemmelse)

N/A


Udfaldsrum for objekthandling (”feltliste” og ”forretningshændelse”)

N/A