Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Ejendomsvurdering (VUR).

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Generelt for VUR filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenEjendomsvurdering
FormaterXML, JSON 
DLS version2.11
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
AdgangsniveauBrugere skal anmode om adgang til tjenesten
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).

Adgangsbegrænsning

Følgende 10 felter i tabel Ejendomsvurdering leveres ikke hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning: 

bebyggelseProcent
ejerlejlighedKode
grundværdiOmråde
meddelelsestypeKode
pgf4KodeVurdering
pgf4KodeVurderingOphøjet
klageType
omvurderingGrund1Kode
omvurderingGrund2Kode
reguleringssatsB 

Ejendomsvurdering Filudtraek

Filudtræk, som leverer ejendomsvurderinger. Hvis der ikke angives nogle af brugerparametrene, leverer filudtrækket et totaludtræk.
Prædefinerede filudtræk med alle data

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0


VUR Filudtraek Complete XML

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek Complete XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


VUR Filudtraek Complete JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek Complete JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


VUR Filudtraek DeltaDaily XML

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek DeltaDaily XML 
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid7 dage
Forventes klar00:00:00


VUR Filudtraek DeltaDaily JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek DeltaDaily JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid7 dage
Forventes klar00:00:00Prædefinerede filudtræk med begrænset data

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren. Bemærk, at en række felter i tabel Ejendomsvurdering (bebyggelseProcent, ejerlejlighedKode, grundværdiOmråde, meddelelsestypeKode, pgf4KodeVurdering, pgf4KodeVurderingOphøjet, klageType, omvurderingGrund1Kode, omvurderingGrund2Kode og reguleringssatsB) ikke leveres, hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0


VUR Filudtraek Complete Restricted XML

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek Complete Restricted XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


VUR Filudtraek Complete Restricted JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek Complete Restricted JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid7 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


VUR Filudtraek DeltaDaily Restricted XML

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek DeltaDaily Restricted XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid7 dage
Forventes klar00:00:00


VUR Filudtraek DeltaDaily Restricted JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingFiludtræk
TjenestevisningsnavnVUR Filudtraek DeltaDaily Restricted JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

Se en oversigt over inputparametrenes defaultværdier.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid7 dage
Forventes klar00:00:00


Brugerdefineret filudtræk

EjendomsvurderingFiludtraek

Tjenestenavn

EjendomsvurderingFiludtraek

Tjenestevisningsnavn

EjendomsvurderingFiludtraek

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1
Minimumsinterval for abonnement

Ugentligt 

Lagringstid for udtræk

7 dage 

TværgåendeNej


Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

AjourføringDatoFra 

Streng 

Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling.

NULLEAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC

AjourføingDatoTil 

Streng 

Timestamp for hvornår en vurdering, en eventuel vurderingsændring, årsregulering eller §4/4A vurdering er opdateret enten maskinelt ved en batch-kørsel eller i forbindelse med sagsbehandling.

NULLEAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC

AendringDatoFra 

Date

Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULLEAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

ÆndringDatoTil 

Date

Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen. 

NULLEAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB

År 

Integer

År for en Ejendomsvurdering 
Det er kun muligt at hente et år ad gangen.

NULLEAID_E975756F_A42D_484b_90E9_0F3A556A3839

Kommunenummer 

Integer

Kommunenummer som en vurdering ligger i. Dette skrives med 3 cifre. Eksempelvis 101 for København Kommune.

NULLEAID_E5914BB4_8282_4613_ABC7_8A296D8C5FE0

Format 

Streng 

XML eller JSON 

XML

DAFTimestampFra

Datetime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

Datetime

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NOW()


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”VUR_2.10_EjendomsvurderingSvarStruktur.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (VUR)


Eksempel

Ejendomsvurderinger fra Vejle 2018.
Ejendomsvurdering Totaludtræk Flad
Prædefinerede filudtræk med alle data


Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0


BEMÆRK

Ændringen i forbindelse med Release 27.0.0 betyder, at du skal slette allerede eksisterende abonnementer på de prædefinerede filudtræk og oprette nye abonnementer.


Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete XML

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladComplete
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete XML
FormatXML
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladComplete
Tjenestevisningsnavn

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete JSON

FormatJSON
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


Inputparametre

NavnTypeBeskrivelse VærdierUUID fra udstillingsmodel
DAFTimestampFraDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()
AjourfoeringDatoFraStrengDatetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourfoeringDatoTilStrengDatetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.Now()EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFraStrengDate: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTilStrengDate: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.31-12-9999EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CBEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily XML

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladDeltaDaily
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily XML
FormatXML
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar21:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily JSON

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladDeltaDaily
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily JSON
FormatJSON
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar21:00:00


Inputparametre


NavnTypeBeskrivelse VærdierUUID fra udstillingsmodel
AjourfoeringDatoFraStrengDatetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourfoeringDatoTilStrengDatetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.Now()EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFraStrengDate: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTilStrengDate: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.31-12-9999EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB


Prædefinerede filudtræk med begrænset data

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.

Da tjenesten også er tilgængelig for brugere med begrænset adgang, skal indholdet af følgende 10 felter ALTID sættes NULL:

  • Ejendomsvurdering.bebyggelseProcent
  • Ejendomsvurdering.ejerlejlighedKode
  • Ejendomsvurdering.grundværdiOmråde
  • Ejendomsvurdering.meddelelsestypeKode
  • Ejendomsvurdering.pgf4KodeVurdering
  • Ejendomsvurdering.pgf4KodeVurderingOphøjet
  • Ejendomsvurdering.klageType
  • Ejendomsvurdering.omvurderingGrund1Kode
  • Ejendomsvurdering.omvurderingGrund2Kode
  • Loftansættelse.reguleringssatsB

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0


BEMÆRK

Ændringen i forbindelse med Release 27.0.0 betyder, at du skal slette allerede eksisterende abonnementer på de prædefinerede filudtræk og oprette nye abonnementer.


Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted XML

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladCompleteRestricted
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted XML
FormatXML
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted JSON

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladCompleteRestricted
Tjenestevisningsnavn

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Complete Restricted JSON

FormatJSON
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klarMandag 04:00:00


Inputparametre


NavnTypeBeskrivelse VærdierUUID fra udstillingsmodel
DAFTimestampFraDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()
AjourfoeringDatoFraStrengDatetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourfoeringDatoTilStrengDatetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.Now()EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFraStrengDate: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTilStrengDate: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.31-12-9999EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CBEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted XML

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladDeltaDailyRestricted
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted XML
FormatXML
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar21:00:00

Ejendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted JSON

Indeholder alle Ejendomsvurderings forretningsobjekter i udstillingsmodellen med historik i en flad struktur.
Køres som delta-udtræk.

TjenestenavnEjendomsvurderingTotaludtraekFladDeltaDailyRestricted
TjenestevisningsnavnEjendomsvurdering Totaludtraek Flad Delta Daily Restricted JSON
FormatJSON
CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Arkiveringstid180 dage
Forventes klar21:00:00


Inputparametre


NavnTypeBeskrivelse VærdierUUID fra udstillingsmodel
AjourfoeringDatoFraStrengDatetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourfoeringDatoTilStrengDatetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.Now()EAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFraStrengDate: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.01-01-0001EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTilStrengDate: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.31-12-9999EAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB


Brugerdefineret filudtræk


Et totalt udtræk af alle Ejendomsvurderings tabeller i udstillingsmodellen.

Bemærk, at en række felter i tabel Ejendomsvurdering (bebyggelseProcent, ejerlejlighedKode, grundværdiOmråde, meddelelsestypeKode, pgf4KodeVurdering, pgf4KodeVurderingOphøjet, klageType, omvurderingGrund1Kode, omvurderingGrund2Kode og reguleringssatsB) ikke leveres, hvis dataanvenderens rolle indeholder en begrænsning.

Du kan på ”Filudtræk på Datafordeleren” se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.0


EjendomsvurderingTotaludtraekFlad

Tjenestenavn

EjendomsvurderingTotaludtrækFlad

Tjenestevisningsnavn

Ejendomsvurdering totaludtræk

CasesensitivNej
Minimumsinterval for abonnement

Dagligt

Lagringstid for udtræk

7 dage 

Arkiveringstid180 dage
TværgåendeNej

Inputparametre

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
AjourfoeringDatoFraStrengDatetime: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.NULLEAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AjourfoeringDatoTilStrengDatetime: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.NULLEAID_14EBEA8C_E349_498d_B9FA_A71B9CC5DBEC
AendringDatoFraStrengDate: Angiver starttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.NULLEAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
AendringDatoTilStrengDate: Angiver sluttidspunktet for intervallet på feltet aendringDato på Ejendomsvurdering, som medtages i søgningen.NULLEAID_9000D323_BCB3_4637_880E_B69AE00C13CB
FormatStrengXML eller JSONXML
DAFTimestampFraDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilDateTimeDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”VUR_2.11_EjendomsvurderingTotaludtraekFlad.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (VUR)