Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Siden beskriver filudtræk, der udstilles på Datafordeleren fra Bygnings- og Boligregistret, BBR.

Få en introduktion til Filudtræk på Datafordeleren, hvis du har brug for en generel og mere teknisk indføring i filudtræk på Datafordeleren.

Få en guide til at downloade og opsætte abonnementer på filudtræk i Selvbetjeningen i Guide til filudtræk på Selvbetjeningen.

Hent BBRs kodelister på Bygnings- og Boligregistret (BBR)s egen hjemmeside eller hent Kodelisten i Excel.

Generelt for BBR filudtræk 

Registernavn i SelvbetjeningenBBR
FormaterXML, JSON 
DLS version2.4.4
Sikkerhedszone0 – Indeholder ikke fortrolige eller følsomme data
Adgangsbegrænsning

Kendt bruger – der skal oprettes en webbruger og tjenestebruger med brugernavn og adgangskode.

TværgåendeNej
Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades.

Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.687580+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.687580+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.687580Z).


BBR Totaludtræk

Beskrivelse

Udtræk af al data i BBR ud fra de angivne parametre.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1


Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde alle data tilbage i tid og frem til de aktuelle opdateringer på Datafordeleren.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.BBR Totaludtraek Complete XML

TjenestenavnBBR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Totaludtraek Complete XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
BBR Totaludtraek Complete JSON

TjenestenavnBBR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Totaludtraek Complete JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementUgentlig
Lagringstid30 dage
Forventes klarMandag 04:00:00
BBR Totaludtraek DeltaDaily XML

TjenestenavnBBR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Totaludtraek DeltaDaily XML
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatXML
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00
BBR Totaludtraek DeltaDaily JSON

TjenestenavnBBR Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Totaludtraek DeltaDaily JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger defaultværdierne fra det brugerdefineret filudtræk BBR Totaludtræk, som dette filudtræk er opbygget efter.

FormatJSON
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid30 dage
Forventes klar00:00:00

Brugedefineret filudtræk

TjenestenavnBBR-Totaludtraek
TjenestevisningsnavnBBR Totaludtræk
Minimumsinterval for abonnementDagligt
Lagringstid for udtræk30 dage Inputparametre

Since Previous (Deltafiler)

Vælger du checkboksen med Since Previous vil den første levering indeholde alle data, som du har sat dit abonnement op til.
Efterfølgende vil du via dit abonnement modtage deltafiler med ændringer eller opdateringer af data.


Navn

Type

Beskrivelse

Default værdiUUID

VirkningFra

Streng

Tidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning.

NULLEAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5

VirkningTil

Streng

Tidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning.

NULLEAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537

RegistreringFra

Streng

Tidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret.

NULLEAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7

RegistreringTil

Streng

Tidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret.

NULLEAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5

DAFTimestampFra

Streng

Dataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

NULL

DAFTimestampTil

Streng

Dataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.

Now()

Status

List<String>

Tildeles et tal fra 1 til 19 efter følgende skala

 • 1 - Start
 • 2 - Projekteret
 • 3 - Under opførsel
 • 4 - Sagsgrund
 • 5 - Oprettet
 • 6 - Opført
 • 7 - Gældende
 • 8 - Godkendt
 • 9 - Afsluttet
 • 10 - Slettet
 • 11 - Fejlregistreret
 • 12 - Midlertidig Afsluttet
 • 13 - Delvis Afsluttet
 • 14 - Henlagt
 • 15 - Modtaget
 • 16 - UnderBehandling
 • 17 - Afvist
 • 18 - Udført
 • 19 - Foreløbig
NULL

Kommunekode

Streng

Kommunekode for forvaltningsobjekterne. Dette skrives med 4 cifre ved at sætte et nul foran kommunekoden. Eksempelvis 0101 for København Kommune.

NULLEAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC

PeriodeaendringFra

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil

NULL

PeriodeaendringTil

DateTime

Tidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.

NULL

KunNyesteIPeriode

Boolean

Angives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil.

FALSKOutput

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_BBRTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (BBR)BBR Aktuelt Totaludtræk

Beskrivelse

Prædefineret filudtræk af de aktuelle data i BBR.

Tjenesteversion
("udgave" i Selvbetjeningen)
1.0.1Prædefinerede filudtræk

De prædefinerede filudtræk vil indeholde de aktuelt gældende og registrerede BBR data.

De prædefinerede filudtræk er opsat efter udtrækkets default værdier.

Du kan på "Filudtræk på Datafordeleren" se en oversigt over Tidsparametre på ejendoms- og adresseområdet for de prædefinerede filudtræk.


BBR Aktuelt Totaludtræk XML

TjenestenavnBBR Aktuelt Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Aktuelt Totaludtræk XML
InputparametreInputparametrene følger de defaultværdier, som er udstillet i nedenstående tabel med Inputparametre.
Format

XML

Minimumsinterval for abonnementDagligt 
Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk30 dage


BBR Aktuelt Totaludtræk JSON

TjenestenavnBBR Aktuelt Totaludtræk
TjenestevisningsnavnBBR Aktuelt Totaludtræk JSON
Inputparametre

Inputparametrene følger de defaultværdier, som er udstillet i nedenstående tabel med Inputparametre.

Format

JSON

Minimumsinterval for abonnementDagligt 
Forventes klar00:00:00
Lagringstid for udtræk30 dage


Parametre

Inputparametre

Navn

Type

Beskrivelse

Default Værdi

UUID fra Udstillingsmodel

VirkningFraStrengTidspunktet hvorfra forvaltningsobjekterne har virkning.NOW()EAID_AB768062_FD24_4960_8AA1_C6BFF90C00C5
VirkningTilStrengTidspunktet hvortil forvaltningsobjekterne har virkning.NOW()EAID_3058C5FD_9824_48ba_B62C_C24587BF6537
RegistreringFraStrengTidspunktet hvorfra dataobjekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_96862BAA_95CA_46aa_A6A0_757327A10BF7
RegistreringTilStrengTidspunktet hvortil dataobjekterne er registreret i registeret.NOW()EAID_301BF58F_26E7_4d1f_B7B6_3881F8C1B0A5
DAFTimestampFraStrengDataobjekter registreret i Datafordeleren før dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.NULL
DAFTimestampTilStrengDataobjekter registreret i Datafordeleren efter dette tidspunkt medtages ikke i resultatet.Now()
StatusList<String>Dataobjekternes status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus.NULL
KommunekodeStrengKommunekode for forvaltningsobjekterne.NULLEAID_C95C717A_752C_4b17_B647_850738975CAC
PeriodeaendringFraDateTimeTidspunkt hvor perioden med ændringer begynder. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringTil. NULL
PeriodeaendringTilDateTimeTidspunkt hvor perioden med ændringer slutter. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra.NULL
KunNyesteIPeriodeBooleanAngives hvis man kun vil have de nye versioner af dataobjekterne. Kan kun benyttes i kombination med PeriodeaendringFra og PeriodeaendringTil. FALSK
Output

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”BBR_2.4.2_BBRTotal.schema.json” indeholder output som JSON-schemaSkema - filudtræk og webservices (BBR)