Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSiden beskriver registerspecifikke forhold af implementeringsnær karakter, som anvendere skal være opmærksom på ved anvendelse af tjenester og data for Ejendomsvurdering (VUR).

Læs mere om bitemporalitet og start på siden Datafordeleren - introduktion til bitemporalitet.

Generelle forhold for VUR tjenester

VUR tjenester på Datafordeleren har disse temporale søgemuligheder: 

Søgeparameter: tidsperiode

Dvs. søgning med kombinationer af parametrene:

  • AendringDataFra
  • AendringDataTil

eller

  • AjourføringsDatoFra
  • AjourføringsDatoTil                 
Generelle forhold i VUR for data

Der er ikke bitemporalitet i VUR, og VUR følger ikke modelreglerne, da det er udviklet før disse blev vedtaget. VUR har derimod specifikke datoer for henholdsvis ændringer og ajourføringer, som kan anvendes ved fremsøgning af vurderingsdata.
Historik og bitemporalitet

Præcisering af angivelsen af virkningstid

Man skal ud fra vurderingsår og vurderingsdato finde den gældende vurdering for det pågældende år.

Virkningsdatoerne er baseret på faste regler enten 1.10, 1.1 eller 1.4. afhængig af årstallet.


Virkningstidshistorik for forretningsobjekterne

Alle vurderinger har retvisende virkningstid (siden 2001)


Historik for registreret data i registret

Der er vurderinger fra 01.01.2001


Forhold for fastholdelsen af bitemporal information for historiske data før grunddatamodellen blev indført

Der er ikke historik på de matrikulærentiteter og ejendomsentiteten fra ESR, som vurderingen anvender.
Oprindelsestidspunkt

Ved brug af data fra Ejendomsvurdering (VUR) skal registrerings- og virkningstid ikke gå længere tilbage end 2001-01-01T00:00:00.000000+02:00.

Vælges en tidligere registrerings- og virkningstid kan der være manglende eller ufuldstændige data.
Modelregler

Beskrivelse af implementering af modelreglerne for bitemporalitet herunder eventuelle afvigelser

Virkningstiden for en vurdering knytter sig altid til et konkret årstal. Vurdering for et nyt årstal medfører ikke at vurderingen for forrige år ’ophører’. Når der sker korrektion for en vurdering for et konkret år, så angives ikke at den oprindelige vurdering ophører. Man skal ud fra vurderingsår og vurderingsdato, se hvilken der er den nyeste og gældende.


Statusværdier og livscyklus

Præcisering af status-værdier, der kan have overlappende virkningstid

Ingen samtidig virkende forekomster.


Tilgængelige søgeparametre i VURs tjenester

Metode

Tjenestetype

TIL-FRA

(søgning med periode)

Tidspunkt

(søgning med tidspunkt)

Status

HentEjendomsvurderingerÆndretFraDatoTilDato

REST

AendringDatoFra = NULL
AendringDatoTil = NULLHentEjendomsvurderingerAjourføringFraDatoTilDato

REST

AjourføringDatoFra = NULL
AjourføringDatoTil= NULL


  

HentEjendomsvurderingerForEjendomsvurderingId

REST
HentEjendomsvurderingerForVurderingsejendomID

REST
HentEjendomsvurderingerForESRkommunenummerESRejendomsnummer

REST  

HentEjendomsvurderingerForBFE

REST
EjendomsvurderingFiludtraek

Filudtræk

AjourfoeringDatoFra = NULL
AjourfoeringDatoTil = NULL
AendringDatoFra = NULL
AendringDatoFra = NULL
DAFTimeStampFra = NULL
DAFTimeStampTil = NOW ()