I det følgende beskrives, hvordan du opretter en webbruger med brugernavn/adgangskode.

Brugeroprettelsen foregår på Selvbetjeningen for produktionsmiljøet eller for de relevante testmiljøer.

BEMÆRK

Når du har oprettet din webbruger, skal du oprette en tjenestebruger, der anvendes til at få adgang til Datafordelerens tjenester.

Gå på Selvbetjeningen - https://selfservice.datafordeler.dk/
Klik på OPRET for at oprette en ny bruger

Vælg godkendelsesmetode Brugernavn/Adgangskode og klik på OPRET WEBBRUGER Klik JA til

Datafordeleren behandler kun de oplysninger du selv opgiver, og kun i det omfang det er nødvendigt: Dine brugeroplysninger behandles for at give dig adgang til Datafordelerens services, f.eks. når du logger ind og når du skal bestille en tjeneste. Dine oplysninger er vigtige for en sikker og stabil drift, og de behandles i forbindelse med support af anvendere, fejlfinding eller fejlretning. Dine oplysninger opbevares også for at Datafordeleren kan dokumentere korrekt behandling af data i tilfælde af ekstern revision eller undersøgelse. Grunddata er grundlæggende gratis og faktureres principielt ikke, men i én særlig sammenhæng der vedrører forholdet mellem CPR og visse ikke-offentlige anvendere, kan brugeroplysninger anvendes som dokumentation for fakturering. Derudover anvendes brugeroplysninger og logdata til at gøre adgangen til data nemmere og dermed forbedre brugernes oplevelse.

Med denne samtykkeerklæring giver du samtykke til, at Datafordeleren må registrere og opbevare dine brugeroplysninger til følgende formål:

  • Brugeradgang og styring
  • Revision
  • Fakturering (CPR, ikke-offentlige anvendere)
  • Drift, fejlhåndtering og support

Du giver samtidig samtykke til, at dine brugeroplysninger derudover må anvendes til at logge data om din anvendelse af de data og webservices, som distribueres fra Datafordeleren. Det sker ved at udarbejde statistik og analyser over forbrugsmønstre og brugeradfærd. Den viden, der tilvejebringes, bruger SDFE til at udvikle de måder, hvorpå data og services stilles til rådighed for brugerne for at sikre, at disse også fremadrettet imødekommer brugernes forretningsbehov.

Datafordeleren må ikke anvende dine brugeroplysninger til andre formål.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til:

datafordeler@kmd.dk

samtykkeerklæring


Klik JA til

Indhold

1) Generelle brugervilkår

2) Supplerende vilkår for adgang til test- og produktionsmiljø

3) Privatlivspolitik

4) Brugervilkår for de enkelte registre


1) Generelle brugervilkår

Anvendelsesområde

De generelle brugervilkår finder anvendelse på alle brugere af Datafordelerens tjenester.

Oprettelse af brugere

Oprettelse af en brugerprofil sker på Datafordelerens selvbetjeningsportal.

Ændring af e-mailadresse

Hvis du ønsker at ændre din e-mailadresse, som du har angivet i forbindelse med oprettelse af din brugerprofil, sker det via Datafordelerens selvbetjeningsportal under menupunktet ”Webbruger”.

Sletning

Du kan til enhver tid anmode om at få din brugerprofil slettet hos Datafordeleren. Hvis du ønsker at få slettet din brugerprofil, skal du anmode herom på e-mail: datafordeler@kmd.dk

Ændring af brugervilkårene

Datafordeleren og de enkelte registre kan til enhver tid ændre vilkårene for anvendelse af data fra Datafordeleren.

Hvis der sker ændringer af brugervilkårene, vil alle oprettede brugere få besked via e-mail.

Ved ændring af brugervilkårene accepterer du ved fortsat brug af Datafordeleren ændringerne umiddelbart.

Det er dit eget ansvar, at dit hard- og software understøtter din anvendelse af Datafordelerens tjenester, herunder de formater, de bestilte produkter leveres i til brugeren.

Al dokumentation vedrørende dataleverancer fra Datafordeleren tilhører de enkelte registre og Datafordeleren.

Tilsidesættelse af brugervilkårene

Hvis du tilsidesætter brugervilkårene, forbeholder Datafordeleren sig retten til uden varsel at blokere din adgang til Datafordelerens tjenester, uanset om dette sker via log ind eller ej. Du er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.


2) Supplerende vilkår for adgang til test- og produktionsmiljø

En anvender gives adgang til Datafordelerens produktionsmiljø jf. de generelle brugervilkår og specifikke vilkår for anvendelse af et register.

Testmiljøer kan indeholde faktiske persondata og skal behandles med samme sikkerhed og fortrolighed som ved anvendelse af almindelige registerdata i produktionsmiljø.

Kun efter konkret aftale med de enkelte registre, kan der gives en anvender adgang til testmiljøer for et register.

De nærmere vilkår og grundlag for adgang og anvendelse af test- og produktionsmiljø er beskrevet på Datafordelerens hjemmeside:

https://datafordeler.dk/vejledning/brugervilkaar/


3) Privatlivspolitik

I privatlivspolitikken forklarer vi, hvordan vi indsamler og bruger dine brugeroplysninger. Privatlivspolitikken gælder alle brugeroplysninger vi behandler om dig når du anvender Datafordeleren. Du kan derudover læse mere om, hvordan du får kontakt til de grunddataregistre, der indeholder personoplysninger.

Du kan se privatlivspolitikken på Datafordeleren hjemmeside:

https://datafordeler.dk/vejledning/om-datafordeleren/privatlivspolitik/


4) Brugervilkår for de enkelte registre

Brugervilkår for de enkelte registre kan ses på Datafordelerens hjemmeside.

https://datafordeler.dk/vejledning/brugervilkaar/


Udfyld navneoplysninger, herunder Fornavn og Efternavn

Udfyld adresseoplysninger, herunder Virksomhed, Vej, Postnummer, By og Land

Udfyld kontaktoplysninger, herunder Telefon og Email

BEMÆRK

Det er webbrugeren, som modtager emails fra Datafordeleren. 

Skifter du emailadresse skal du oprette en ny webbruger med tilhørende tjenestebrugere. 
Udfyld legitimationsoplysninger, herunder Adgangskode og Bekræft adgangskode
BEMÆRK

Adgangskoden skal være mellem 8 og 20 karakterer lang og indeholde mindst 3 af følgende 4 regler:

  1. store bogstaver
  2. små bogstaver
  3. tal
  4. specialtegn

Webbrugerens brugernavn har du ingen indflydelse på, da det genereres automatisk af systemet.  Dit fornavn og efternavn i dit Webbrugernavn.

Vælg OPRET BRUGERDe indtastede oplysninger valideres og en standardwebbruger med et systemgenereret webbrugernavn oprettes.


Du omdirigeres til Selvbetjeningens startside, hvor du kan logge på via det tilknyttede brugernavn/adgangskode, når du har aktiveret din webbruger.