Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataIntroduktion

Denne side forklarer med Ejerskifte-eksempler hvilke hændelser der udsendes af EJF.
Overordnet findes tre typer af hændelsestriggers - Create, Update, Delete - som udsendes på objekttyperne beskrevet i den generelle dokumentation af hændelser på Hændelser på Datafordeleren

Eksempelvis:

  • Ejerskifte Create
  • Ejerskab Update
  • Ejendomsadministrator Delete

Når data overføres fra Ejerfortegnelsen til Datafordeleren påhæftes hver enkelt forekomst en hændelsestrigger – en af ovenstående tre typer eller ”No Event”.

I eksemplerne nedenfor er der kun medtaget én sælger og én køber, men der kan naturligvis både være flere sælgere og flere købere. I så fald vil der være flere Ejerskabshændelser - én for hver af disse.

Tinglyste ejerskifterTinglyst ejerskifte, hvor eksisterende ejer A sælger hele ejendommen til ny ejer B

HændelseEjerskifteCreate
EjerskabCreate

Ift. den nye ejer B (køber).

EjerskabDelete

Ift. eksisterende ejer A (sælger).Tinglyst ejerskifte, hvor eksisterende ejer A sælger en del af sin andel til ny ejer B

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabCreate

Ift. den nye ejer B (køber).

EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer A (sælger), som efter ejerskiftet ejer en mindre andel.Tinglyst ejerskifte, hvor eksisterende ejer A sælger hele sin andel af ejendommen til eksisterende ejer B

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer B (køber) som overtager en større andel af ejendommen.

EjerskabDelete

Ift. eksisterende ejer A (sælger)

Faktiske ejerskifter (via brugerfladen)Faktisk ejerskifte, hvor eksisterende ejer A sælger ejendommen til ny ejer B

Såfremt ejer A ikke er registreret som tinglyst ejer, dvs. han sælger alt:

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabCreate

Ift. den nye ejer B (køber).

EjerskabDelete

Ift. eksisterende ejer A (sælger).


Såfremt ejer A er registreret som tinglyst ejer, dvs. han sælger kun det faktiske ejerskab og beholder det tinglyste:

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabCreate

Ift. den nye ejer B (køber).

EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer A (sælger), som fortsat vil være tinglyst ejer.Faktisk ejerskifte, hvor eksisterende ejer A sælger hele sin andel af ejendommen til eksisterende ejer B

Såfremt ejer A ikke er registreret som tinglyst ejer, dvs. han sælger alt:

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer B (køber) som overtager en større andel af ejendommen som faktisk ejer.

EjerskabDelete

Ift. eksisterende ejer A (sælger).


Såfremt ejer A er registreret som tinglyst ejer, dvs. han sælger kun det faktiske ejerskab og beholder det tinglyste:

Hændelse

EjerskifteCreate


EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer B (køber) som overtager en større andel af ejendommen som faktisk ejer.

EjerskabUpdate

Ift. eksisterende ejer A (sælger), som fortsat vil være tinglyst ejer.

Tilbagerulning af et ejerskifte

Her er der flere forhold i relation til hvorvidt den tilbagerullede køber var ejer i forvejen – tinglyst og/eller faktisk. Dette er bestemmende for om der ift. køber skabes en EjerskabUpdate eller EjerskabDelete hændelse.

Sælgeren i det tilbagerullede ejerskifte vil altid være en EjerskabUpdate, idet han opdateres med sin gamle ejerandel.


Tilbagerulning af ejerskifte, hvor ejer A havde solgt hele eller en del af ejendommen til ny ejer B

Hændelse

EjerskifteDelete


EjerskabDelete

Ift. den nye ejer B (køber), som tilbagerulles / ikke er ejer mere.

EjerskabUpdate

Ift. den gamle ejer A (sælger), som nu bliver ejer igen.


Tilbagerulning af ejerskifte, hvor ejer A havde solgt hele sin andel af ejendommen til eksisterende ejer B

Hændelser:

EjerskifteDelete


EjerskabUpdate

Ift. ejer B (køber), som alligevel ikke overtager en større andel af ejendommen, dvs. opdateres med sin gamle andel.

EjerskabUpdate

Ift. ejer A (sælger), som alligevel ikke sælger en del af ejendommen, dvs. opdateres med sin gamle andel.