Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

Ejerfortegnelsen er et autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark baseret på den fællesoffentlige ejendomsnøgle ”BFE-nummer”. Ejerfortegnelsen indeholder oplysninger om de personer og virksomheder, som råder over en fast ejendom, og hvortil meddelelser vedrørende ejendommen kan sendes.

Ejerfortegnelsen understøtter 3 forskellige administrator begreber.

  • En ejendomsadministrator som er den samme administrator som findes i ESR.
  • En ejerskabsadministrator, som er en administrator, som på ejer foranledning, er indsat som den der skal modtage meddelelser fra det offentlige, herunder ejendomsskattebilletten og opkrævning af bidrag vedrørende en specifik ejendom.
  • En Person/Virksomhedsadministrator, som fx. bliver indsat i forbindelse med dødsfald (bobestyrer) eller konkurs.Dokumentation for hændelser fra EJF er samlet i Hændelser (EJF)

Dokumentation for REST fra EJF er samlet i REST (EJF)

Dokumentation for Filudtræk fra EFJ er samlet i Filudtræk (EJF)

Skemaerne fra EJF er samlet på Skema - filudtræk og webservices (EJF) og Skema - hændelser (EJF)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra EJF er samlet på Bitemporalitet (EJF)

Læs mere registerspecifik dokumentation om EJF i Systemoverblik og kontekst, læs mere om Begreber i Ejerfortegnelsen, Forretningsregler og se Eksempler og vejledninger.