Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

VUR er ejendomsvurderingsdelen af ESR systemet. VUR indeholder de offentlige ejendoms- og grundvurderinger. Den almindelige ejendomsvurdering blev suspenderet fra og med 2013 vurderingen, således at der ikke siden er foretaget ordinære vurderinger i VUR. Der foretages dog stadig årsomvurderinger i VUR, i en række tilfælde, hvor en ejendom ændres eller ændrer benyttelse.Dokumentation for hændelser fra VUR er samlet i Hændelser (VUR)

Dokumentation for REST fra VUR er samlet i REST (VUR)

Dokumentation for Filudtræk fra VUR er samlet i Filudtræk (VUR)

Skemaerne fra VUR  er samlet på Skema - filudtræk og webservices (VUR) 

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra VUR er samlet på Bitemporalitet (VUR)

Læs mere registerspecifik dokumentation om VUR i Registermapning (VUR)