Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

CPR-administrationen fungerer gennem Det Centrale Personregister som central leverandør af personoplysninger til offentlige myndigheder og til den private sektor.

CPR-administrationen er organisatorisk placeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement.Dokumentation for hændelser fra CPR er samlet i Hændelser (CPR)

Dokumentation for REST vedrørende offentlige fra CPR er samlet i REST - private (CPR) og REST - offentlige (CPR)

Skemaerne fra CPR er samlet på Skema - filudtræk og webservices (CPR)

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra CPR er samlet på Bitemporalitet (CPR)

TEST AF CPR

Der er adgang til at teste CPR's tjenester på Datafordelerens testmiljø GeodataTest (Test04). Læs mere om Datafordelerens testmiljøer på Test på Datafordeleren på datafordeler.dk

Du skal oprette:

  • En webbruger med brugernavn/adgangskode.
  • En tjenestebruger med TEST FOCES certifikat.

Derudover skal du anmode om adgang til tjenesterne for CPR for både produktionsmiljøet og testmiljøet.

Læs mere om CPR’s testdata i CPR’s dokumentation