Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Opdaterede DLS versionen for Danmarks Fikspunktregister

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Toppen
Toppen

Indledning

På denne side kan du hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er gældende og er implementeret i produktionsmiljøet i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion. 

Det er endvidere muligt at hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er grundlaget for kommende ændringer i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer på vej.
Du kan indhent flere informationer om de enkelte ændringer på Datafordelerens hjemmeside under Releases og Ændringer.

I nogle tilfælde bliver ændringer testet i Datafordelerens testmiljøer igennem en længevarende periode. Har et af Datafordelerens testmiljøer en version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke er identisk med den version, som er implementeret i produktionsmiljøet er Dataleverancespecifikation (DLS) udstillet på siden Test på Datafordeleren

Dataleverancespecifikationerne (DLS) er opbygget efter en skabelon, som du kan hente i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon.

Versioner af Dataleverancespecifikation (DLS), som tidligere har været brugt på Datafordeleren bliver ikke udstillet på DLS-arkiv. Ønsker du adgang til en tidligere version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke ligger på siden skal du tage kontakt til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside. Du finder supportformularen under punktet support.Table of Contents
excludeIndledningDataleverancespecifikation (DLS) i produktion
RegisterZip-fil

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Danmarks Adresseregister (DAR)

Danmarks Fikspunktregister

Danmarks Højdemodel (DHM)


 • DHMhøjdekurver
 • DHMnedbør
 • DHMoprindelse
 • DHMoverflade
 • DHMpunktsky
 • DHMskyggekort
 • DHMterræn
DHMterræn 1.5.zip
 • DHM2015
 • DHMbluespot 2007
 • DHMhavstigning 2007
 • DHMnedbør 2007
 • DHMoverflade 2007
 • DHMpunktsky 2007
 • DHMskyggekort 2007
 • DHMterræn - bro 2007

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)

Danske Stednavne

Det Centrale Personregister (CPR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Ejendomsvurdering (VUR)

Ejerfortegnelsen (EJF)

13

GeoDanmark Ortofoto

GeoDanmark Vektor

Historiske kort og data


 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)
 • Kortbladsinddelinger
 • Høje målebordsblade
 • Lave målebordsblade
 • Preussiske målebordsblade

Matriklen (MAT)

MAT 3.2223.zip

Bemærk, at de geografiske filudtræk, som er beskrevet i DLS'en ikke er blevet implementeret endnu. 

Skærmkortet

Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer
RegisterZip-fil
Det Centrale Personregister (CPR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Ejendomsvurdering (VUR)

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)

Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon

VersionZip-fil
2.34.0