Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrue

Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

DLS-overblik kan du følge af hvilke DLS versioner, der er implementeret i hvilke miljøerudstilling udstiller vi de samlede Dataleverancespecifikationerne i den version, som benyttes i produktionsmiljøet.


Info
iconfalse
titleBEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filen på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. Skemaer til dataudstilling fra Datafordeleren til anvendere

Skemaer der beskriver strukturen af det returnererede data fra Datafordeleren.