Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrue
Anchor
Toppen
Toppen
Siden beskriver de REST tjenester der udstilles på Datafordeleren fra Ejerfortegnelsen. Der er tale om tre REST services med tilhørende metoder.

Få en introduktion til REST på Datafordeleren, hvis du har brug for en introduktion til og vejledning i, hvordan man kan anvende webservices, som udstilles på Datafordeleren.

Få en guide til helt konkrete anvisninger til at bruge en webservice fra Datafordeleren i Guide til REST på Selvbetjeningen.


Table of Contents

Url opbygning for REST

Url for de enkelte services er opbygget af et endpoint efterfulgt af registernavn, servicenavn, versionen af servicen, servicetype (REST eller WFS etc.) samt metodenavn for REST services. Efter ? tilføjes parametre i kaldet, der kan indeholde generelle kaldeparametre for REST services og metode specifikke parametre.

Endpointet indeholder værtsnavnet, med et præfiks for miljøet hvis det ikke er produktionsmiljøet der tilgås. Hvis der er tale om fortrolige eller følsomme data, følger S5 og at servicen skal kaldes med certifikat derfor certservices - se miljøbeskrivelser.

Læs mere om sammensætning af url'er på siden REST på Datafordeleren eller se eksempler på, at parametre bliver tilføjet til url'er på Datafordeleren - eks. på anvendelse af bitemporalitet eller User stories.

Url-struktur for REST services <endpoint>/register/service/version/servicetype/metode?
Eksempel på url med certifikathttps://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFENummer=xxxxxxx

Generelt for EJF webservices

Registernavn i SelvbetjeningenEJERFORTEGNELSE
FormatXML/JSON
DLS version

3.14

Sikkerhedszone5 - Indeholder fortrolige eller følsomme data.
Anvendt udstillingsmodelEjerfortegnelsen
Paging

Anvender paging
Default paging-størrelse: 20

Dato- og tidsformat

Datoformat følger ISO 8601 Date and time format.

Alle datoer skrives med andre ord i formatet yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.ssssss, hvor tidsangivelsen kan udelades. 

BEMÆRK Ejerfortegnelsen ikke benytter mikrosekunder for registerings- og virkningstid. For deres registerings- og virkningstid er mikrosekunderne er altid 0 og har derfor følgende format yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.000000.


Tidszonen kan angives enten ved (2019-02-05T07:50:14.000000+01:00 (for normaltid/vintertid)), (2019-07-05T07:50:14.000000+02:00 (for sommertid)) eller ved at benytte Z (2019-07-05T07:50:14.000000Z).

REST - Ejerfortegnelsen

Beskrivelse

Fremsøgning af ikke-fortrolige ejer- og administratoroplysninger ift. en Bestemt fast ejendom. Servicen anvender og returnerer ingen CPR-numre eller beskyttede navne/adresser.

Adgangsniveau

Alle kendte brugere må tilgå tjenesten

Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten

SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dkMetodeoversigt

Metodenavn

SLA

Tværgående tjeneste

Anvendt udstillingsmodel
EjendomsadministratorMedStamoplysninger

Kompleks

JaDAR, CPR, CVR
EjerskabMedStamoplysninger

Kompleks

JaDAR, CPR, CVR

Ejerskabsskifte

Normal

Nej

-

Ejerskifte

Kompleks

Nej

-

Handelsoplysning

Kompleks

Nej

-

PersonEllerVirksomhedsoplysning

Normal

Nej

-

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

 • Simpel: 0.09
 • Normal: 1.0
 • Kompleks: 2.5

Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast ejendom – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR). 


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: BFE-nummer (BFEnr)

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der er en administrator på ejendommen.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - EjerskabMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
EjerskabsidStringLokalid for et ejerskabNULLEAID_422EE0E4_C1B2_4dc0_A1DD_88F37B725096
EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusStringStatus jf. modellens udfaldsrumNULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomheder i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksisterer i output for de enkelte ejere/administratorer.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabmedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - Ejerskabsskifte

Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskabsskifte. Selve ejerskabene samt Stamoplysninger for ejere, som er involveret i ejerskiftet, udstilles ikke via denne service.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Ejerskabsskifte?ejerskabsskifteId=yxxxyyyx-xyyy-yyyx-xyyy-yyyyyyxxyyxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Ejerskabsskifteid (EjerskabsskifteId).

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

EjerskabsskifteId

String

Lokal id for et ejerskabsskifte

NULL

EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskabsskifte.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Metode - Ejerskifte

Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om ejerskifte på en Bestemt fast ejendom. Ejerskabsskifter (afstået og modtaget andel mv.) udstilles ikke via denne metode


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Ejerskifte?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskifteid (EjerskifteId).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskifteid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Bemærk, at der i denne metode gives mulighed for periodeopslag på trods af, at der foretages join på relationen mellem ejerskifte og ejerskabsskifte. Denne relation er speciel, da et ejerskifte vil have det samme sæt af ejerskabsskifter under hele dets levetid. Der foretages derfor et specielt join, som gør, at alle resulterende ejerskifter, vil have alle sine ejerskabsskifter tilknyttet. Dette ignorerer altså evt. historik på ejerskabsskifterne, men da der kun leveres lokalid, som er konstant, er dette ikke et problem, eftersom der hverken kan opstå nye ejerskabskifter eller fjernes eksisterende i løbet af ejerskiftet historik.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnr

String

Bestemt Fast Ejendom nummer

NULL

EAID_dst2E9BC3_F084_4064_A34B_334C6CC03CB8

EjerskifteId

String

Lokal id for et ejerskifte

NULL

EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_3.14_ejerskifte.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - Handelsoplysning

Beskrivelse

Servicen returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om datoer i forbindelse med ejendomshandel, økonomiske oplysninger og andre oplysninger til brug for vurdering og ejendomsbeskatning.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/Handelsoplysning?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller handelsoplysningsid (HandelsOplysningsId).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et handelsoplysningsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnr

String

Bestemt Fast Ejendom nummer

NULL

EAID_9F5F102E_4713_47d7_92AC_C1858DAB021C
EAID_dst2E9BC3_F084_4064_A34B_334C6CC03CB8

HandelsOplysningsId

String

Lokalid for en handelsoplysning

NULL

EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_3.14_handelsoplysning.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Output indeholder en liste af lokalid'er på ejerskifter, som er tilknyttet handelsoplysningen, men ingen yderligere information om ejerskifterne.

Metode - PersonEllerVirksomhedsoplysning

Beskrivelse

Metoden returnerer Ejerfortegnelsens oplysninger om personer eller virksomheder der ikke findes i CPR eller CVR.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/Ejerfortegnelsen/1/rest/PersonEllerVirksomhedsoplysning?PVOId=yyyxyyxx-xyyy-yxxy-yyxy-xyyyyyxyyyyx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten person- eller virksomhedsoplysingsid (PVOId) eller det fiktive PV-nummer (FiktivtPVnummer).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater for flere person- eller virksomhedsoplysninger, ved at angive et fiktivt PV-nummer, som ikke er tilknyttet til det angivne person- eller virksomhedsid.

På trods af, at det fiktive PV-nummer, som man kan filtrere på med parameteren FiktivtPVNummer, kan være NULL i data, er det ikke muligt at foretage søgninger med værdien NULL. Sættes værdien til NULL, eller udelades den, vil den altså blive ignoreret, hvorved PVOId parameteren er krævet, som beskrevet ovenfor.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

PVOId

String

Id for person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR

NULL

EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_6CEB0356_5CBF_4159_B96B_A2489DD2DAC8

FiktivtPVnummer

String

Fiktivt PV-nummer

NULL

EAID_7A84F94B_7116_48ba_B35E_37757DA1DFC9

Registreringstid

DateTime

Dato som falder indenfor en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Virkningstid

DateTime

Dato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_3.14_personellervirksomhedsoplysning.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

REST - EjerfortegnelsenFortrolig

Beskrivelse

Servicen udstiller Ejerfortegnelsens fortrolige oplysninger om ejere og administratorer af en Bestemt fast ejendom. Servicen kan anvende og returnere CPR-numre, men returnerer ikke beskyttede navne/adresser.

Adgangsniveau

Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten

SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dkMetodeoversigt

Metodenavn

Kompleksitet

Tværgående tjeneste

Anvendt udstillingsmodel
EjendomsadministratorMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR

EjendommeMedSammeEjer

Kompleks

Nej

-

Ejendomsadministrator

Normal

Nej

-

Ejerskab

Kompleks

Nej

-
EjerskabMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR

PersonVirksomhedsAdministrator

Kompleks

Nej

-
PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

 • Simpel: 0.09
 • Normal: 1.0
 • Kompleks: 2.5
Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast ejendom – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR). 

Bemærk at, eventuelle CPR-numre returneres, men beskyttede navne/adresser gør ikke. 


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer eller id for Ejerskab.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der er en administrator på ejendommen. Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - EjendommeMedSammeEjer

Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerfortegnelsens fortrolige oplysninger om ejendomme, som helt eller delvis har samme ejer.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjendommeMedSammeEjer?CPRnr=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer (CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOId).

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre eksempelvis for at få resultater med en person og en virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke returneres nogle resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

CPRnr

String

Ejerens CPR nummer

NULL

EAID_dst232201_AC47_4eb1_B8E6_E5D6B6665D8F

CVRnr

String

Ejerens CVR nummer

NULL

EAID_dst963D65_C08F_4bec_8AFF_BB9DC92B07FF

PVOId

String

Id for den ejende person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR

NULL

EAID_dst976384_168B_431a_9C00_CC8D9097563E

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskab2.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Metode - Ejendomsadministrator

Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerfortegnelsens oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast ejendom. Stamoplysninger for administratoren udstilles ikke via denne metode.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/Ejendomsadministrator?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatorisk parameter: BFE-nummer (BFEnr).

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnr

String

Bestemt Fast Ejendom nummer

NULL

EAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejendomsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Metode - Ejerskab

Beskrivelse

Metoden udstiller Ejerfortegnelsens ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom – også kaldet Ejerskab. Stamoplysninger for ejere udstilles ikke via denne service.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/Ejerskab?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

I modsætning til EjerskabMedStamoplysninger er denne metode ikke tværgående. Output indeholder altså kun referencer til relationer, såsom lokalid for en ejende person.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

BFEnr

String

Bestemt Fast Ejendom nummer

NULL

EAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36

Ejerskabsid

String

Lokal id for et ejerskab

NULL

EAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskab.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)Metode - EjerskabMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

Bemærk at, eventuelle CPR-numre returneres, men beskyttede navne/adresser gør ikke. 


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
EjerskabsidStringLokal id for et ejerskabNULLEAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger ikke eksistere i output for de enkelte ejere/administratorer.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_ejerskabmedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - PersonVirksomhedsAdministrator

Beskrivelse

Metoden udstiller oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed. Stamoplysninger for administratoren udstilles ikke via denne metode.


Eksempel på url med certifikat
https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/PersonVirksomhedsAdministrator?CPRnr=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOId).

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater eksempelvis en administrerende person og en administrerende virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke returneres nogle resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel

CPRnr

String

Den administrerede persons CPR nummer

NULL

EAID_dst0F15B8_03C8_430a_86D6_6AE6BDC5D97D

CVRnr

String

Den administrerede virksomheds CVR nummer

NULL

EAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3

PVOId

String

Id for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPR

NULL

EAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29

RegistreringstidFra

DateTime

Fra dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D

RegistreringstidTil

DateTime

Til dato i registreringstidsperioden.

NULL

EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

Registreringstid

DateTime

Dato som falder inden for en registreringstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende registreringstid på denne dato udvælges.

NOW()

EAID_76A43210_69E9_4a22_8D1F_A4CBCF5D362D
EAID_E41A79F3_7D5D_4314_AA49_2610AFC92738

VirkningstidFra

DateTime

Fra dato i virkningstidsperioden.

NULL

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449

VirkningstidTil

DateTime

Til dato i virkningstidsperioden. Datoformat følger ISO 8601

NULL

EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Virkningstid

DateTime

Dato som falder inden for en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælges. Datoformat følger ISO 8601

NOW()

EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C

Status

String

Status jf. modellens udfaldsrum

NULL

EAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

MetodeSkema
Den inkluderede fil "EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministrator.json” indeholder output som JSON-schema Skema - filudtræk og webservice (EJF)

Metode - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortrolig/1/rest/PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger?CPRnr=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOId) for den administrerede.

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater for eksempelvis en administreret person og en administreret virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke være nogle resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
CPRnrStringDen administrede persons CPR nummerNULLEAID_dst0F15B8_03C8_430a_86D6_6AE6BDC5D97D
CVRnrStringDen administrede virksomheds CVR nummerNULLEAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3
PVOIdStringId for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPRNULLEAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortrolig_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


REST - EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet

Beskrivelse

Fremsøgning af potentielt fortrolige og beskyttede ejer- og administratoroplysninger ift. en Bestemt fast ejendom.
Servicen kan anvende og returnere CPR-numre samt beskyttede navne/adresser.

Adgangsniveau

Alle brugere skal anmode om adgang til servicen

Alle brugere skal IP-whitelistes for at få adgang til tjenesten

SLASe registrets tilgængelighed på Datafordeler.dk
Metodeoversigt

Metodenavn

SLA

Tværgående tjeneste

Anvendt udstillingsmodel
EjerskabMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR
EjendomsadministratorMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR
PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysningerKompleksJaDAR, CPR, CVR

SLA kategorier i produktion- maksimal svartid i sekunder:

 • Simpel: 0.09
 • Normal: 1.0
 • Kompleks: 2.5


Metode - EjendomsadministratorMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast ejendom – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR). 

For servicen ”EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet” generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest/EjendomsadministratorMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: BFE-nummer (BFEnr).

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst831A8A_9D17_463c_96AE_199F42DCA267
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis administratoren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type administrator i hver returnerede forekomst, hvis der findes en administrator på ejendommen.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortroligbeskyttet_3.14_ejendomsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)
Metode - EjerskabMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom – også kaldet Ejerskab – med alle stamoplysninger (ejendomsoplysninger, navn og adresse) fra hhv. Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR), Matriklen (MAT), Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

For servicen ”EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet” generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest/EjerskabMedStamoplysninger?BFEnr=xxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten BFE-nummer (BFEnr) eller ejerskabsid (Ejerskabsid).

Det er muligt at angive begge værdier, men det vil ikke være muligt at få resultater fra flere ejendomme, ved at angive et ejerskabsid, som ikke er tilknyttet til den angivne ejendom.

Det er ikke muligt, at angive BFE-nummer (BFEnr) og ejerskabsid (Ejerskabsid) samtidig og på den måde få resultater fra forskellige ejendomme. Angives begge parametre, vil det dog være muligt, at få et resultat, hvis det angivne ejerskabsid findes på et ejerskab på ejendommen med det angivne BFE-nummer.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
BFEnrStringBestemt Fast Ejendom nummerNULLEAID_dst911481_AA7A_425a_8B3D_DA1AE8630B36
EjerskabsidStringLokal id for et ejerskabNULLEAID_42EEFD36_07DE_48e5_AF47_A3302D9EDEF5
EAID_9AB90AE0_9F85_4164_9B25_8EB2139D65A5
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Typen af ejer og tilstedeværelse og typen af administrator afgør hvilke dele af outputskemaet, der vil være udfyldt. Hvis ejeren er en person, vil der for eksempel ikke være nogen ejende virksomhed i output. Der vil således altid være præcis én type ejer og nul til én type administrator.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortroligbeskyttet_3.14_ejerskabmedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Bemærk, at denne tjeneste har samme skema, som tjenesten EjerfortegnelsenFortrolig/EjerskabMedStamoplysninger og at skemaet er udstillet under de fortrolige tjenester i DLS'en.

Skema - filudtræk og webservice (EJF)


Metode - PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger

Beskrivelse

Metoden henter oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed – med alle stamoplysninger (navn og adresse) fra hhv. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Det Centrale Personregister (CPR) og Danmarks Adresseregister (DAR).

For servicen ”EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet” generelt gælder, at eventuelle CPR-numre og beskyttede navne/adresser returneres.


Eksempel på url med certifikat

https://s5-certservices.datafordeler.dk/EJERFORTEGNELSE/EjerfortegnelsenFortroligBeskyttet/1/rest/PersonVirksomhedsAdministratorMedStamoplysninger?CPRnr=xxxxxxxxxx


Inputparametre

Obligatoriske parametre: Enten CPR-nummer (CPRnr), CVR-nummer(CVRnr) eller person- eller virksomhedsoplysningsid (PVOId) for den administrerede.

Det er ikke muligt, at angive flere end én af disse parametre for at få resultater for eksempelvis en administreret person og en administreret virksomhed samtidig. Angives mere end én vil der ikke være nogle resultater.

NavnTypeBeskrivelseDefault værdiUUID fra udstillingsmodel
CPRnrStringDen administrede persons CPR nummerNULLEAID_dst0F15B8_03C8_430a_86D6_6AE6BDC5D97D
CVRnrStringDen administrede virksomheds CVR nummerNULLEAID_dst49808D_BE67_47bb_8C51_ED19142A62E3
PVOIdStringId for den administrerede person eller virksomhed, der ikke kan findes ved CVR eller CPRNULLEAID_dstD29BA9_BA2B_4328_AE3A_417B3FC87C29
VirkningstidDateTimeDato som falder indenfor en virkningstidsperiode. Anvendes fx 2015-09-02 vil de instanser med en gældende virkningstid på denne dato udvælgesNOW()EAID_DB0ADB0B_AEF4_4c51_846D_D3404DC85449
EAID_06091801_5AC6_4262_825D_0B4C2FA3D57C
StatusString

Status jf. modellens udfaldsrum

 • Gældende
 • Historisk
NULLEAID_5DF93B9F_50AA_49aa_9481_F04517799FFF


Outputparametre

Der vises ikke adresseinformation for personer med adressebeskyttelse. For sådanne personer vil disse oplysninger således ikke eksistere i output for de enkelte administratorer.

Kaldes tjenesten uden status returneres både gældende samt historiske forekomster.

MetodeSkema

Den inkluderede fil ”EJF_fortroligbeskyttet_3.14_personellervirksomhedsadministratormedstamoplysninger.json” indeholder output som JSON-schema 

Skema - filudtræk og webservice (EJF)