Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrue

Det generelle skema for hændelser på Datafordeleren skal anvendes såfremt registret ikke har udarbejdet registerspecifikke skemaer.JSON

XML

XSD