Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Display Metadata
hidetableheadertrueI det følgende beskrives, hvordan en SSH2-nøgle genereres ved brug af Putty Key Generator.

Link til Download PuTTY - seneste release

Quick Guide - generering SSH2-nøgle


 • Under Alernative binary files vælg og start puttygen.exe

 • Benyt default værdier

  Vælg Generate og bevæg derefter musen rundt i det grå felt ind til nøglen er dannet.

 • Angiv adgangskode og gem derefter public key og private key

 • public benyttes ved oprettelse af tjenestebrugeren på Selvbetjeningen

  private benyttes i forbindelse med login på SFTP