Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Opdateret MAT fra 3.22 til 3.23 pba. CHANGE-336. Lagt i produktion 20.07.2021. Ingen ændringer til skemaer blot rettelse af map-fil ift. visning MatrikelGaeldendeOgForeloebigWMS

Display Metadata
hidetableheadertrue

Skemaerne, som er udstillet på denne side er i den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet.

 DLS-overblik kan du følge af hvilke DLS versioner, der er implementeret i hvilke miljøer DLS-udstilling udstiller vi de samlede Dataleverancespecifikationerne i den version, som benyttes i produktionsmiljøet.


Info
iconfalse
titleBEMÆRK

Navngivningen ikke er den samme, som i DLS'en.
I navngivningen for filerne på denne side er tilføjet register og den version, som bliver brugt i produktionsmiljøet. JSON