Det er muligt at oprette tjenestebruger to forskellige certifikater.

Du skal først være logget på Selvbetjeningen med din webbruger før du kan oprette en tjenestebruger.Brugeroprettelsen foregår på Selvbetjeningen for produktionsmiljøet eller i Selvbetjeningen for de relevante testmiljøer.

Læs mere om certifikater på Datafordeler.dk


DELING AF CERTIFIKAT

Til brug for tjenestebruger med certifikat skal den offentlige del af certifikatet deles med Datafordeleren.

Normalt er certifikaterne incl. privat-nøgle i "PKCS12"-format. I Datafordeleren anvendes CER-format ved oprettelse af tjenestebruger med certifikat på Datafordeleren.

Du kan hente hjælp i Eksport certifikat til CER-format


FORNYELSE AF CERTIFIKAT

Du skal selv sørge for at forny dit certifikat rettidigt.

Det fornyede certifikat skal oploades til tjenestebrugeren. Vær opmærksom på, at certifikatet vil bibeholde det samme CVR og FID-nummer, når det bliver fornyet. Det nye certifikat vil have et nyt Thumbprint.

Får du fornyet dit certifikatet rettidigt undgår du yderligere administration. Quick Guide - tjenestebruger med FOCES funktionscertifikat


  • Klik på plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


  • Vælg godkendelsesmetoden FOCES (Funktionscertifikat) og vælg opret tjenestebruger


  • Den nye tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad  • Overfør et FOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


  • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg tilføj for at tilføje det overførte certifikat til tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og tjenestebrugeren er opdateret


Quick Guide - tjenestebruger med VOCES virksomhedscertifikat


  • Klik på plus fanebladet for at oprette en tjenestebruger


  • Vælg godkendelsesmetoden VOCES (Virksomhedscertifikat) og vælg opret tjenestebruger


  • Den nye tjenestebruger er oprettet og gemt og vises på et nyt faneblad


  • Overfør et VOCES certifikat og søg efter en fil indeholdende et certifikat


  • Det udpegede certifikat valideres og vises vælg tilføj for at tilføje det overførte certifikat til tjenestebrugeren


Certifikatet overføres og tjenestebrugeren er opdateret