Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oversigt over hvilke registre, som udstiller opdateringsskemaer fra registrene til Datafordeleren


RegisterUdstillet opdateringsskemaLink til skemaerne
Bygnings- og Boligregistret (BBR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (BBR)
Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)(tick)Skema - filudtræk og webservices (DAGI)
Danmarks Adresseregister (DAR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (DAR)
Danmarks Fikspunktregister(minus)-
Danmarks Højdemodel (DHM)(minus)-
Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)(minus)-
Danske Stednavne(tick)Skema - filudtræk og webservices (Danske Stednavne)
Det Centrale Personregister (CPR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (CPR)
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (CVR)
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (EBR)
Ejendomsvurdering (VUR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (VUR)
Ejerfortegnelsen (EJF)(tick)Skema - filudtræk og webservice (EJF)
GeoDanmark Ortofoto(minus)-
GeoDanmark Vektor(tick)Skema - filudtræk og webservices (GeoDanmark Vektor)
Historiske kort og data (Kortbladsinddelinger)(tick)Skema - filudtræk og webservices (Kortbladsinddelinger)
Matriklen (MAT)(tick)Skema - filudtræk og webservices (MAT)
Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)(tick)Skema - filudtræk og webservices (SVR)
Skærmkortet(minus)-
  • No labels