Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dokumentet indeholder beskrivelse af hvordan oprettelser, opdateringer og nedlæggelser af DAGI-data foretages i overensstemmelse med Grunddataprogrammets historikmodel.

Dokumentet er udarbejdet af registret og er opdateret den 30. august 2017.