Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

Historiske kort og data indeholder webservices og filudtræk med ældre data fra Danmark Topografiske Kortværk, Kortbladsinddelinger, Høje målebordsblade, Lave målebordsblade og Preussiske målebordsblade.


Dokumentation for REST fra Kortbladsinddelinger er samlet i REST (Kortbladsindelinger)

Dokumentation for filudtræk fra høje, lave og preussiske målebordsblade er samlet i Filudtræk (Målebordsblade)

Dokumentation for filudtræk fra Danmarks Topografiske Kortværk (historisk) er samlet i Filudtræk (DTK-historisk)

Dokumentation for WMS fra Danmarks Topografiske Kortværk (historisk) er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra Historiske kort og data er samlet på Bitemporalitet (Historiske kort og data)

  • No labels