Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Indledning

Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende datamodel for alle grunddata.

Datamodellen viser de grunddata, som udstilles på Datafordeleren. Datamodellen følger Modelregler for Grunddata  

Denne side beskriver kort hvorfor modelregler er relevante for anvendere af tjenester på Datafordeleren, og hvilke modelregler man som minimum bør kende til, for at kunne anvende tjenester, både i forhold til inputparametre og deres betydning samt i forhold til data der returneres ved kald til tjenester og den forretningsmæssige betydning. 

Siden er en opsummering af modelreglerne for grunddata, med det formål at give et overblik over disse, afgrænset til relevante dele i forhold til bitemporalitet.


Grunddata modelregler - målsætning

Målsætningen med modelreglerne - regel 1.1.2

Det primære mål med modelreglerne er at skabe den fælles tilgang til at modellere grunddata, som er nødvendig for at kunne skabe en samlet og sammenhængende datamodel.

Konkret skal modelreglerne opfylde følgende målsætninger:

  • Modelreglerne skal danne grundlag for ensartet modellering af grunddata.

  • Modelreglerne skal sikre det nødvendige abstraktionsniveau til at imødekomme alle interessenters behov.

  • Modelreglerne skal sikre genbrug af allerede eksisterende standarder, hvor det er muligt.

  • Modelreglerne skal gøre det nemt for databrugere at bygge applikationer, der bruger grunddata, og at stille ensartede forespørgsler på tværs af grunddata.
Grunddata modelregler - struktur

Reglerne er organiseret i kapitler: 

Kapitel 1 - Introduktion
Her beskrives modelreglernes formål og rationale.

Kapitel 2 - Modelreglernes fokus og afgrænsning
Her beskrives fokus og afgrænsning for grunddatamodellen og modelreglerne.

Kapitel 3 - Arkitekturmæssige forudsætninger
Her beskrives de arkitektur - og infrastrukturmæssige forhold, som har indflydelse på udformningen af modelreglerne.

Kapitel 4 - Anvendelse af modelregler
Her forklares, hvordan modelreglerne er bygget op, og hvordan de skal efterkommes. Selve reglerne følger i kapitel 5 og 6.

Kapitel 5 - Generelle modelregler
I dette kapitel opstilles generelle modelregler, som har fokus på datamodellens udformning og vedrører diagrammering. Her opstilles regler for fx modelleringssprog, navngivning af elementer, sprog og dokumentation mv.

Kapitel 6 - Regler for generelle egenskaber
I dette kapitel opstilles regler, som har fokus på indhold i datamodellen, og som sætter rammer for dataindhold i forvaltningsobjekterne. Her opstilles regler med betydning for fx forvaltningsobjekters identifikation og historik. Reglerne udmøntes i specificering af generelle egenskaber for alle modelentiteter.

Grunddata modelregler - bitemporalitet

Dette er en opsummering af to af modelreglerne for grunddata- regel nr. 6.2 og 6.3,  

Formålet er at give et overblik over disse, afgrænset til relevante dele i forhold til bitemporalitet og kan på ingen måde anvendes som erstatning for modelreglerne.