Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

GeoDanmark Ortofoto er baseret på landsdækkende luftfoto, som er efterbehandlet til brug for kort. GeoDanmark er rammen for et samarbejde mellem alle landets kommuner og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om etablering og vedligehold af et landsdækkende fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag.Dokumentation for Filudtræk fra GeoDanmark Ortofoto er samlet i Filudtræk (GeoDanmark Ortofoto)

Dokumentation for WMS og WMTS fra GeoDanmark Ortofoto er formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra GeoDanmark Ortofoto er samlet på Bitemporalitet (GeoDanmark Ortofoto)