Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Formålet med denne guide, er at hjælpe anvender, der ønsker at etablere deres eget kopiregister, så meget som Datafordelerens funktionalitet tillader.

Det skal her bemærkes at Datafordelen ikke oprindelig er tænkt, designet eller udviklet til at understøtte kopiregistre, men at dette er noget der er udviklet efterfølgende, ved udbygning af filudtræksfunktionaliteten.

Etablering af et kopiregister, stiller derfor ikke ubetydelige krav til anvenderen, både i forhold til teknisk forståelse og i særdeleshed til den forretningsmæssige forståelse af Grunddata.Indhold

Guide til kopiregistre indeholder en række forretningsmæssige og tekniske anbefalinger, samt henvisninger til relevant dokumentation i forbindelse med etablering af et anvender specifikt miljø med kopi af data fra Datafordeleren.