Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Introduktion

Denne side indeholder generelle og registerspecifikke oplysninger og anbefalinger med oprettelse af egen database. Herunder SQL definitioner af flere af registrenes udstillingsmodeller.Anvenderkopier generelt

Grunddatamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/ bør være udgangspunktet for oprettelse af anvenderkopier af Grunddata.

Relationer mellem de forskellige objekttyper kan findes på fanen ”Relationer” i regnearket Mapning af attributter. Vi anbefaler at både dette regneark og de tilhørende beskrivelser læses, inden man begynder etablering af en anvenderkopi.

Ligeledes anbefales det at læse dokumentationen om bitemporalitet

Længder på tekstfelter, eventuelle indholdsmæssige afvigelser fra datatyper og andre registerspecifikke oplysninger og anbefalinger, fremgår under de enkelte registre nedenfor. 

Databaser i Datafordeleren er oprettet ud fra de XML-skemaer, der dannes på baggrund af Grunddatamodellen. Dvs. Datafordeleren har fx ikke feltlængder på ”char”-felter (XML string definitioner), men definerer alene disse som varchar, uden yderligere restriktioner.

Beskrivelsen nedenfor af de enkelte registres tabel- og feltstruktur stammer fra fysiske databeskrivelser. Som anvender skal man være opmærksom på, at den ansvarlige for en fysisk databeskrivelse vil kunne få behov for uden varsel at ændre i beskrivelsen og den tilhørende tabel.

Flere steder i de fysiske databeskrivelser forekommer følgende statement: OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY. Det er vigtigt at bemærke, at OBJECTID for et givet objekt i nogle tilfælde kan ændre sig i løbet af objektets levetid. 
Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Det anbefales at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKObjekttype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Den maksimale længde på tekstfelter er på 50 tegn for Byggesag.Sag001Byggesagsnummer og på 200 tegn for alle øvrige tekstfelter. 

Bygninger og Boliger anvender en række kodelister. Det fremgår af regnearket Mapning af attributter på fanen ”Datafordeler” i kolonnen ”Datatype værdier”, hvilke attributter, der anvender kodelister. 

Du kan på siden Kodelister tilgå en opdateret henvisning til registrets kodelister.

Der er IKKE en anvenderrettet service til at hente og vedligeholde kodelisterne, dette skal derfor gøres manuelt, via førnævnte link.


Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

DAGI anbefaler at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKFeaturetype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle featuretyper.Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)
CREATE TABLE AFSTEMNINGSOMRAADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(70) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	AFSTEMNINGSOMRAADENUMMER VARCHAR2(2) NOT NULL,
	AFSTEMNINGSSTEDNAVN VARCHAR2(70) NOT NULL,
	OPSTILLINGSKREDSLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	KOMMUNELOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	AFSTEMNINGSSTEDADRESSELOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE DANMARK (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	NUTS1VAERDI VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE KOMMUNEINDDELING (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	KOMMUNEKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	LAU1VAERDI VARCHAR2(40) NOT NULL,
	UDENFORKOMMUNEINDDELING VARCHAR2(5) NOT NULL,
	REGIONLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE LANDSDEL (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	NUTS3VAERDI VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE MRAFSTEMNINGSOMRAADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(70) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	MRAFSTEMNINGSOMRAADENUMMER VARCHAR2(2) NOT NULL,
	AFSTEMNINGSSTEDNAVN VARCHAR2(70) NOT NULL,
	SOGNLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	MRAFSTEMNINGSSTEDADRLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	KOMMUNELOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE OPSTILLINGSKREDS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	OPSTILLINGSKREDSNUMMER VARCHAR2(2) NOT NULL,
	VALGKREDSNUMMER VARCHAR2(2) NOT NULL,
	STORKREDSLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE POLITIKREDS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	MYNDIGHEDSKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	POLITIKREDSNUMMER VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE POSTNUMMERINDDELING (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	ERGADEPOSTNUMMER VARCHAR2(5) NOT NULL,
	POSTNUMMER VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE REGIONSINDDELING (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	NUTS2VAERDI VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGIONSKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE RETSKREDS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	MYNDIGHEDSKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	RETSKREDSNUMMER VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE SAMLEPOSTNUMMER (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	POSTNUMMER VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE SOGNEINDDELING (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAU2VAERDI VARCHAR2(40) NOT NULL,
	SOGNEKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE STORKREDS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	STORKREDSNUMMER VARCHAR2(40) NOT NULL,
	VALGLANDSDELLOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE SUPPLERENDEBYNAVN (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	KOMMUNELOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);

CREATE TABLE VALGLANDSDEL (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(40) DEFAULT 'http://data.gov.dk/dagi' NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(40) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(70) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(40) DEFAULT '52.20.10.15' NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DAGIID INTEGER,
	NAVN VARCHAR2(40) NOT NULL,
	REDIGERINGSRET VARCHAR2(40) NOT NULL,
	DATASPECIFIKATION VARCHAR2(40) DEFAULT 'DAGI Objektspecifikation version 2.0' NOT NULL,
	LANDEKODE VARCHAR2(3) DEFAULT 'DK' NOT NULL,
	SKALA VARCHAR2(50) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	VALGLANDSDELSBOGSTAV VARCHAR2(40) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(40) NOT NULL
);
ALTER TABLE AFSTEMNINGSOMRAADE ADD CONSTRAINT AFSTEMNINGSOM_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE AFSTEMNINGSOMRAADE ADD CONSTRAINT AFSTEMNINGSOM_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE DANMARK ADD CONSTRAINT DANMARK_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE DANMARK ADD CONSTRAINT DANMARK_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE KOMMUNEINDDELING ADD CONSTRAINT KOMMUNEINDDEL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE KOMMUNEINDDELING ADD CONSTRAINT KOMMUNEINDDEL_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE KOMMUNEINDDELING ADD CONSTRAINT KOMMUNEINDDEL_UDENFORKOMMUN_CK CHECK (UDENFORKOMMUNEINDDELING IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE LANDSDEL ADD CONSTRAINT LANDSDEL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE LANDSDEL ADD CONSTRAINT LANDSDEL_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE MRAFSTEMNINGSOMRAADE ADD CONSTRAINT MRAFSTEMNINGS_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE MRAFSTEMNINGSOMRAADE ADD CONSTRAINT MRAFSTEMNINGS_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE OPSTILLINGSKREDS ADD CONSTRAINT OPSTILLINGSKR_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE OPSTILLINGSKREDS ADD CONSTRAINT OPSTILLINGSKR_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE POLITIKREDS ADD CONSTRAINT POLITIKREDS_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE POLITIKREDS ADD CONSTRAINT POLITIKREDS_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE POSTNUMMERINDDELING ADD CONSTRAINT POSTNUMMERIND_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE POSTNUMMERINDDELING ADD CONSTRAINT POSTNUMMERIND_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE POSTNUMMERINDDELING ADD CONSTRAINT POSTNUMMERIND_ERGADEPOSTNUM_CK CHECK (ERGADEPOSTNUMMER IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE REGIONSINDDELING ADD CONSTRAINT REGIONSINDDEL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE REGIONSINDDELING ADD CONSTRAINT REGIONSINDDEL_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE RETSKREDS ADD CONSTRAINT RETSKREDS_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE RETSKREDS ADD CONSTRAINT RETSKREDS_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE SAMLEPOSTNUMMER ADD CONSTRAINT SAMLEPOSTNUMM_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE SAMLEPOSTNUMMER ADD CONSTRAINT SAMLEPOSTNUMM_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE SOGNEINDDELING ADD CONSTRAINT SOGNEINDDELIN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE SOGNEINDDELING ADD CONSTRAINT SOGNEINDDELIN_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE STORKREDS ADD CONSTRAINT STORKREDS_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE STORKREDS ADD CONSTRAINT STORKREDS_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE SUPPLERENDEBYNAVN ADD CONSTRAINT SUPPLERENDEBY_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE SUPPLERENDEBYNAVN ADD CONSTRAINT SUPPLERENDEBY_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));
ALTER TABLE VALGLANDSDEL ADD CONSTRAINT VALGLANDSDEL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('foreløbig', 'forslag', 'henlagt', 'nedlagt', 'vedtaget'));
ALTER TABLE VALGLANDSDEL ADD CONSTRAINT VALGLANDSDEL_GEOMETRISTATU_CK CHECK (GEOMETRISTATUS IN ('endelig', 'foreløbig'));

ALTER TABLE AFSTEMNINGSOMRAADE ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE DANMARK ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE KOMMUNEINDDELING ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE LANDSDEL ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE MRAFSTEMNINGSOMRAADE ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE OPSTILLINGSKREDS ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE POLITIKREDS ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE POSTNUMMERINDDELING ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE REGIONSINDDELING ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE RETSKREDS ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE SAMLEPOSTNUMMER ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE SOGNEINDDELING ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE STORKREDS ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE SUPPLERENDEBYNAVN ADD UNIQUE (GMLID);
ALTER TABLE VALGLANDSDEL ADD UNIQUE (GMLID);


INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('AFSTEMNINGSOMRAADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('DANMARK', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('KOMMUNEINDDELING', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('LANDSDEL', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('MRAFSTEMNINGSOMRAADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('OPSTILLINGSKREDS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('POLITIKREDS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('POSTNUMMERINDDELING', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('REGIONSINDDELING', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('RETSKREDS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SAMLEPOSTNUMMER', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SOGNEINDDELING', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('STORKREDS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SUPPLERENDEBYNAVN', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('VALGLANDSDEL', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.

CREATE INDEX IDX_AFSTEMNINGSOMRAADE_GEOMETR ON AFSTEMNINGSOMRAADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_DANMARK_GEOMETRI ON DANMARK (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_KOMMUNEINDDELING_GEOMETRI ON KOMMUNEINDDELING (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_LANDSDEL_GEOMETRI ON LANDSDEL (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_MRAFSTEMNINGSOMRAADE_GEOME ON MRAFSTEMNINGSOMRAADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_OPSTILLINGSKREDS_GEOMETRI ON OPSTILLINGSKREDS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_POLITIKREDS_GEOMETRI ON POLITIKREDS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_POSTNUMMERINDDELING_GEOMET ON POSTNUMMERINDDELING (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_REGIONSINDDELING_GEOMETRI ON REGIONSINDDELING (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_RETSKREDS_GEOMETRI ON RETSKREDS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_SAMLEPOSTNUMMER_GEOMETRI ON SAMLEPOSTNUMMER (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_SOGNEINDDELING_GEOMETRI ON SOGNEINDDELING (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_STORKREDS_GEOMETRI ON STORKREDS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_SUPPLERENDEBYNAVN_GEOMETRI ON SUPPLERENDEBYNAVN (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_VALGLANDSDEL_GEOMETRI ON VALGLANDSDEL (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');

-- Found 493 lines in total. Number of constraint duplicates fixed: 0
Danmarks Adresseregister (DAR)

Danmarks Adresser anbefaler at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKObjekttype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle objekttyper.

Danmarks Adresser anvender en række kodelister. Det fremgår af regnearket Mapning af attributter på fanen ”Datafordeler” i kolonnen ”Datatype værdier”, hvilke attributter, der anvender kodelister. Der er en henvisning til http://danmarksadresser.dk/<attributnavn>.

Du kan på siden Kodelister tilgå en opdateret henvisning til registrets kodelister.

Der er IKKE en anvenderrettet service til at hente og vedligeholde kodelisterne, dette skal derfor gøres manuelt, via førnævnte link.


Danmarks Adresseregister (DAR)
CREATE TABLE ADRESSE (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
ADRESSEBETEGNELSE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
DOERBETEGNELSE VARCHAR2(6 CHAR),
ETAGEBETEGNELSE VARCHAR2(4 CHAR),
BYGNINGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
DOERPUNKTLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
HUSNUMMERLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL
);

CREATE TABLE ADRESSEPUNKT (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
OPR_KILDE VARCHAR2(12 CHAR),
OPR_NOEJAGTIGHEDSKLASSE VARCHAR2(1 CHAR),
OPR_REGISTRERING TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
OPR_TEKNISKSTANDARD VARCHAR2(2 CHAR),
GEOMETRI SDO_GEOMETRY
);

CREATE TABLE HUSNUMMER (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
ADGANGSADRESSEBETEGNELSE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
HUSNUMMERRETNING SDO_GEOMETRY NOT NULL,
HUSNUMMERTEKST VARCHAR2(100 CHAR),
KOMMUNEINDDELINGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
MRAFSTEMNINGSOMRAADELOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
AFSTEMNINGSOMRAADELOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
SOGNEINDDELINGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
ADGANGTILBYGNINGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
ADGANGTILTEKNISKANLAEGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
JORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
PLAPAAFLBGJORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
GEODANMARKBYGNINGLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
VEJMIDTELOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
ADGANGSPUNKTLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
VEJPUNKTLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
NAVNGIVENVEJLOKALID VARCHAR2(36 CHAR),
POSTNUMMERLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
SUPPLERENDEBYNAVNLOKALID VARCHAR2(36 CHAR)
);

CREATE TABLE NAVNGIVENVEJ (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
ADMINISTRERESAFKOMMUNE VARCHAR2(4 CHAR) NOT NULL,
BESKRIVELSE VARCHAR2(100 CHAR),
UDTALTVEJNAVN VARCHAR2(100 CHAR),
VEJADRESSERINGSNAVN VARCHAR2(100 CHAR),
VEJNAVN VARCHAR2(100 CHAR),
OPR_KILDE VARCHAR2(12 CHAR),
OPR_NOEJAGTIGHEDSKLASSE VARCHAR2(1 CHAR),
OPR_REGISTRERING TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
OPR_TEKNISKSTANDARD VARCHAR2(2 CHAR),
GEOMETRI SDO_GEOMETRY,
GEOMETRI_OMR SDO_GEOMETRY,
GEOMETRI_PUNKT SDO_GEOMETRY
);

CREATE TABLE NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
KOMMUNE VARCHAR2(4 CHAR) NOT NULL,
VEJKODE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
NAVNGIVENVEJLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL
);

CREATE TABLE NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
NAVNGIVENVEJLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
POSTNUMMERLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL
);

CREATE TABLE NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
NAVNGIVENVEJLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
SUPPLERENDEBYNAVNLOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL
);

CREATE TABLE POSTNUMMER (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
NAVN VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
POSTNR VARCHAR2(4 CHAR) NOT NULL,
POSTNUMMERINDDELING INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE SUPPLERENDEBYNAVN (

OBJECTID INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1 INCREMENT BY 1 ORDER NOCACHE) PRIMARY KEY,
FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(2 CHAR),
FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11 CHAR) NOT NULL,
FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
ID_NAMESPACE VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
ID_LOKALID VARCHAR2(36 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
STATUS VARCHAR2(1 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(29 CHAR) NOT NULL,
VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
NAVN VARCHAR2(100 CHAR) NOT NULL,
SUPPLERENDEBYNAVN INTEGER NOT NULL
);


INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('ADRESSEPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('HUSNUMMER', 'HUSNUMMERRETNING', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', -1, 1, 0.00005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', -1, 1, 0. 00005)), NULL);
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NAVNGIVENVEJ', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NAVNGIVENVEJ', 'GEOMETRI_OMR', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NAVNGIVENVEJ', 'GEOMETRI_PUNKT', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);

CREATE INDEX IDX_ADRESSEPUNKT_GEOMETRI ON ADRESSEPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_HUSNUMMER_HUSNUMMERRETNING ON HUSNUMMER (HUSNUMMERRETNING) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_NAVNGIVENVEJ_GEOMETRI ON NAVNGIVENVEJ (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_NAVNGIVENVEJ_GEOMETRI_OMR ON NAVNGIVENVEJ (GEOMETRI_OMR) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_NAVNGIVENVEJ_GEOMETRI_PUNK ON NAVNGIVENVEJ (GEOMETRI_PUNKT) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipoint');

COMMENT ON TABLE ADRESSE IS 'En struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.ADRESSEBETEGNELSE IS 'En læsbar struktur, som identificerer adressen fuldstændigt';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.BYGNINGLOKALID IS 'Angiver den bygning som adressen ligger i';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.DOERBETEGNELSE IS 'Betegnelse, som angiver den adgangsdør e.l. som adressen identificerer';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.DOERPUNKTLOKALID IS 'Geografisk punkt, som udpeger beliggenheden af den adgangsdør e.l. som adressen identificerer';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.ETAGEBETEGNELSE IS 'Betegnelse, som angiver hvilken etage den del af bygningen som adressen identificerer, er beliggende på';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.HUSNUMMERLOKALID IS 'Angiver det husnummer, der indgår i adressen';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSE.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE ADRESSEPUNKT IS 'Klasse der samler de fælles egenskaber for et geografisk punkt, som er relevant for en adresse eller for et husnummer';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.GEOMETRI IS 'Geografisk punkt, som beskriver Adressepunktets beliggenhed';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.OPR_KILDE IS 'Kode som angiver hvilken part eller system, der er kilde til stedfæstelsen.';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.OPR_NOEJAGTIGHEDSKLASSE IS 'Kode som angiver om stedfæstelsen er beregnet eller fastsat manuelt';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.OPR_REGISTRERING IS 'Tidsstempel som angiver seneste opdatering af stedfæstelsen i registeret';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.OPR_TEKNISKSTANDARD IS 'Kode som angiver den tekniske standard, der er anvendt ved stedfæstelsen';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN ADRESSEPUNKT.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE HUSNUMMER IS 'Betegnelse, som indgår i den samlede adressebetegnelse, idet den identificerer det adgangspunkt, som giver adgang til den eller de pågældende adresser';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ADGANGSADRESSEBETEGNELSE IS 'En læsbar struktur, som identificerer husnummeret fuldstændigt';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ADGANGSPUNKTLOKALID IS 'Et geografisk punkt i terrænplan, som udpeger en særskilt adgang fra en navngiven vej og ind på et areal eller ind i en bygning';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ADGANGTILBYGNINGLOKALID IS 'Den bygning som husnummeret identificerer adgangen til';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ADGANGTILTEKNISKANLAEGLOKALID IS 'Det tekniske anlæg som husnummeret angiver adgangsvejen til';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.AFSTEMNINGSOMRAADELOKALID IS 'Det afstemningsområde som husnummeret ligger i';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.HUSNUMMERRETNING IS 'Geografisk punkt, der anvendes til at angive retningen for et husnummer, i forhold til Adgangspunktet, når det skal vises på et kort';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.HUSNUMMERTEKST IS 'Husnummeret til adressen inklusive evt. bogstav';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.JORDSTYKKELOKALID IS 'Det jordstykke som husnummeret ligger på';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.KOMMUNEINDDELINGLOKALID IS 'Den kommuneinddeling som husnummeret er beligende i';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.MRAFSTEMNINGSOMRAADELOKALID IS 'Det menighedsrådsafstemningsområde som husnummeret ligger i';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.NAVNGIVENVEJLOKALID IS 'Angiver den navngivne vej som husnummeret er knyttet til';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.PLAPAAFLBGJORDSTYKKELOKALID IS 'Det foreløbige jordstykke som husnummeret ligger på';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.POSTNUMMERLOKALID IS 'Det postnummer som husnummeret ligger i';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.SOGNEINDDELINGLOKALID IS 'Den sogneinddeling som husnummeret ligger i';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.SUPPLERENDEBYNAVNLOKALID IS 'Det supplerende bynavn som husnummeret er knyttet til';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.VEJPUNKTLOKALID IS 'Et geografisk punkt på færdselsnettet som repræsenterer startpunktet af den rute, der fører fra vejen til et bestemt adgangspunkt';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN HUSNUMMER.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE NAVNGIVENVEJ IS 'Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn efter reglerne i Adressebekendtgørelsen';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.ADMINISTRERESAFKOMMUNE IS 'Angivelse af den kommune som administrerer den navngivne vej';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.BESKRIVELSE IS 'Kort beskrivelse af vejnavnets oprindelse eller betydning';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.GEOMETRI IS 'Manuel angivelse af den Navngivne Vejs forventede forløb';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.GEOMETRI_OMR IS 'Omrids af den Navngivne Vejs geografiske beliggenhed';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.GEOMETRI_PUNKT IS 'Angivelse af hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, når der ikke findes Geodanmark-vejmidter som svarer til den Navngivne Vej';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.OPR_KILDE IS 'Kode som angiver hvilken part eller system, der er kilde til stedfæstelsen.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.OPR_NOEJAGTIGHEDSKLASSE IS 'Kode som angiver om stedfæstelsen er beregnet eller fastsat manuelt';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.OPR_REGISTRERING IS 'Tidsstempel som angiver seneste opdatering af stedfæstelsen i registeret';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.OPR_TEKNISKSTANDARD IS 'Kode som angiver den tekniske standard, der er anvendt ved stedfæstelsen';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.UDTALTVEJNAVN IS 'Vejnavnet skrevet fuldt ud, således som det udtales';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.VEJADRESSERINGSNAVN IS 'Forkortet udgave af vejnavnet på højst 20 tegn.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.VEJNAVN IS 'Det fulde vejnavn';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJ.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL IS 'Den del af den navngivne vej der berører en bestemt kommune';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.KOMMUNE IS 'Kommunekoden for den kommune, som den pågældende del af den navngivne vej hører til';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.NAVNGIVENVEJLOKALID IS 'Angiver den navngivne vej hvori den pågældende kommunedel indgår';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.VEJKODE IS 'Entydig identifikation af den del af en Navngiven Vej, der berører en enkelt kommune';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJKOMMUNEDEL.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER IS 'Den del af den navngivne vej der berører et bestemt postnummer';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJPOSTNUMMER.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN IS 'Den del af den navngivne vej der indeholder et supplerende bynavn';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN NAVNGIVENVEJSUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE POSTNUMMER IS 'Postnummer med tilhørende navn som indgår i det landsdækkende postnummersystem';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.NAVN IS 'Navn på by, bydel e.l., som postnummeret omfatter';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.POSTNR IS 'Kode på fire cifre som identificerer postnummeret';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.POSTNUMMERINDDELING IS 'Reference til DAGI''s objekt for dette postnummer';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN POSTNUMMER.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';
COMMENT ON TABLE SUPPLERENDEBYNAVN IS 'Navn på et supplerende bynavn som præciser en adresses eller et vejnavns beliggenhed inden for postnummret';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Det forretningsområde som har opdateret adresseelementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.FORRETNINGSPROCES IS 'Den forretningshændelse, som afstedkom opdateringen af adresselementet til den pågældende version';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.NAVN IS 'Navn på den pågældende by, bebyggelse, område e.l.';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen af den pågældendeversion af adresselementet er foretaget';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen af den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering på adresselementet er foretaget, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.STATUS IS 'Adresseelementets status i den pågældende version, dvs. elementets tilstand i den samlede livscyklus';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.SUPPLERENDEBYNAVN IS 'Reference for DAGI''s objekt for det supplerende bynavn';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra den pågældende version af adresselementet har virkning';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet virkningsegenskaberne for den pågældende version af adresselementet';
COMMENT ON COLUMN SUPPLERENDEBYNAVN.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor virkningen af den pågældende version af adresselementet ophører';


Danske Stednavne

Stednavne anbefaler at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKFeaturetype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle featuretyper.


Danske Stednavne
CREATE TABLE ADGANGSPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ADGANGSBESKRIVELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	NAVNGIVETSTED_OBJECTID INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	ANDENTOPOGRAFITYPE VARCHAR2(25) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	ANDENTOPOGRAFITYPE VARCHAR2(25) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE BEBYGGELSE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	BEBYGGELSESKODE INTEGER,
	BEBYGGELSESTYPE VARCHAR2(20) NOT NULL,
	DANMARKSSTATISTIK VARCHAR2(6),
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	INDBYGGERTAL INTEGER,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE BEGRAVELSESPLADS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	BEGRAVELSESPLADSTYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE BYGNING (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	BYGNINGSTYPE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	ENSNUMMER INTEGER,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE CAMPINGPLADS (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	CAMPINGPLADSTYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	CAMPINGRAADSNUMMER INTEGER,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE FAERGERUTELINJE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FAERGERUTETYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	SEJLTID VARCHAR2(20) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE FAERGERUTEPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FAERGERUTETYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE FARVAND (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FARVANDSTYPE VARCHAR2(9) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE FORTIDSMINDE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORTIDSMINDETYPE VARCHAR2(30) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE FRILUFTSBAD (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FRILUFTSBADTYPE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE HAVNEBASSIN (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	HAVNEBASSINTYPE VARCHAR2(14) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE IDRAETSANLAEG (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	IDRAETSANLAEGSTYPE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	SKYDERETNING INTEGER,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE JERNBANE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	JERNBANETYPE VARCHAR2(15) NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE LANDSKABSFORM (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LANDSKABSFORMTYPE VARCHAR2(16) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE LUFTHAVN (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	EJERFORMTYPE VARCHAR2(14) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	IATAKODE VARCHAR2(3),
	ICAOKODE VARCHAR2(4),
	LUFTHAVNSTYPE VARCHAR2(17) NOT NULL,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE NATURAREAL (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	NATURAREALTYPE VARCHAR2(17) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE NAVIGATIONSANLAEG (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	CARISID VARCHAR2(4000),
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	HOEJDE NUMBER,
	NAVIGATIONSANLAEGSTYPE VARCHAR2(9) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE RESTRIKTIONSAREAL (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	RESTRIKTIONSAREALTYPE VARCHAR2(17) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE RUTE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	RUTETYPE VARCHAR2(25) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE SEVAERDIGHED (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SEVAERDIGHEDSTYPE VARCHAR2(18) NOT NULL,
	ADRESSEKOBLINGLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE SOE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SOETYPE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE STANDSNINGSSTED (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	STANDSNINGSSTEDTYPE VARCHAR2(3) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE STEDNAVN (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	AKTUALITET VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	BRUGSPRIORITET VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	NAVNEFOELGENUMMER INTEGER NOT NULL,
	NAVNESTATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	OPRETTELSESDATO TIMESTAMP NOT NULL,
	SKRIVEMAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	SPROG VARCHAR2(20) NOT NULL,
	NAVNGIVETSTED_OBJECTID INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE TERRAENKONTUR (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	TERRAENKONTURTYPE VARCHAR2(9) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	UBEARBEJDETNAVNTYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	UBEARBEJDETNAVNTYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	UBEARBEJDETNAVNTYPE VARCHAR2(13) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE URENTFARVAND (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREAL NUMBER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	URENTFARVANDTYPE VARCHAR2(17) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE VANDLOEB (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	VANDLOEBSTYPE VARCHAR2(9) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE VEJ (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	DATAANSVARLIGMYNDIGHED VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(22) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(11) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(16) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(18) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	LAENGDE NUMBER NOT NULL,
	VEJTYPE VARCHAR2(15) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIFLADE ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_ANDENTOPOGRAF_CK CHECK (ANDENTOPOGRAFITYPE IN ('bro', 'brønd', 'gravsted', 'grænsestenGrænsepæl', 'kilde', 'køretekniskAnlæg', 'landsdel', 'ledLåge', 'løvtræ', 'mindesten', 'motorvejskryds', 'nåletræ', 'rastepladsMedService', 'rastepladsUdenService', 'sluse', 'sten', 'stenbrud', 'strandpost', 'udsigtspunkt', 'udsigtstårn', 'vandfald', 'varde', 'vejkryds', 'vindmøllepark'));
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSHA_1 CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSOM_2 CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_FORRETNINGSPR_3 CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_STATUS_4 CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE ANDENTOPOGRAFIPUNKT ADD CONSTRAINT ANDENTOPOGRAF_ANDENTOPOGRAF_5 CHECK (ANDENTOPOGRAFITYPE IN ('bro', 'brønd', 'gravsted', 'grænsestenGrænsepæl', 'kilde', 'køretekniskAnlæg', 'landsdel', 'ledLåge', 'løvtræ', 'mindesten', 'motorvejskryds', 'nåletræ', 'rastepladsMedService', 'rastepladsUdenService', 'sluse', 'sten', 'stenbrud', 'strandpost', 'udsigtspunkt', 'udsigtstårn', 'vandfald', 'varde', 'vejkryds', 'vindmøllepark'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_BEBYGGELSESTY_CK CHECK (BEBYGGELSESTYPE IN ('by', 'bydel', 'industriområde', 'kolonihave', 'sommerhusområde', 'sommerhusområdedel', 'spredtBebyggelse', 'storby'));
ALTER TABLE BEBYGGELSE ADD CONSTRAINT BEBYGGELSE_DANMARKSSTATI_CK CHECK (DANMARKSSTATISTIK IN ('ja', 'nej', 'ukendt'));
ALTER TABLE BEGRAVELSESPLADS ADD CONSTRAINT BEGRAVELSESPL_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BEGRAVELSESPLADS ADD CONSTRAINT BEGRAVELSESPL_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE BEGRAVELSESPLADS ADD CONSTRAINT BEGRAVELSESPL_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BEGRAVELSESPLADS ADD CONSTRAINT BEGRAVELSESPL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE BEGRAVELSESPLADS ADD CONSTRAINT BEGRAVELSESPL_BEGRAVELSESPL_CK CHECK (BEGRAVELSESPLADSTYPE IN ('andenReligion', 'jødisk', 'kristen', 'mindelund', 'muslimsk'));
ALTER TABLE BYGNING ADD CONSTRAINT BYGNING_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BYGNING ADD CONSTRAINT BYGNING_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE BYGNING ADD CONSTRAINT BYGNING_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE BYGNING ADD CONSTRAINT BYGNING_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE BYGNING ADD CONSTRAINT BYGNING_BYGNINGSTYPE_CK CHECK (BYGNINGSTYPE IN ('akvarium', 'fængsel', 'andenBygning', 'daginstitution', 'efterskoleUngdomsskole', 'fagskole', 'feriecenter', 'folkehøjskole', 'folkeskole', 'forskningscenter', 'friluftsgård', 'gymnasium', 'gård', 'hal', 'herregård', 'hospital', 'hotel', 'hus', 'kirkeAndenKristen', 'kirkeProtestantisk', 'kommunekontor', 'kraftvarmeværk', 'kursuscenter', 'moske', 'museumSamling', 'observatorium', 'privatskoleFriskole', 'proffesionshøjskole', 'regionsgård', 'rådhus', 'skadestue', 'slot', 'synagoge', 'søredningsstation', 'terminal', 'terrarium', 'turistbureau', 'universitet', 'vandkraftværk', 'vandmølle', 'vandrerhjem', 'vejrmølle', 'specialskole', 'uddannelsescenter'));
ALTER TABLE CAMPINGPLADS ADD CONSTRAINT CAMPINGPLADS_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE CAMPINGPLADS ADD CONSTRAINT CAMPINGPLADS_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE CAMPINGPLADS ADD CONSTRAINT CAMPINGPLADS_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE CAMPINGPLADS ADD CONSTRAINT CAMPINGPLADS_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE CAMPINGPLADS ADD CONSTRAINT CAMPINGPLADS_CAMPINGPLADST_CK CHECK (CAMPINGPLADSTYPE IN ('campingsplads'));
ALTER TABLE FAERGERUTELINJE ADD CONSTRAINT FAERGERUTELIN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FAERGERUTELINJE ADD CONSTRAINT FAERGERUTELIN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE FAERGERUTELINJE ADD CONSTRAINT FAERGERUTELIN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FAERGERUTELINJE ADD CONSTRAINT FAERGERUTELIN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE FAERGERUTELINJE ADD CONSTRAINT FAERGERUTELIN_FAERGERUTETYP_CK CHECK (FAERGERUTETYPE IN ('bilfærge', 'godsfærge', 'personfærge'));
ALTER TABLE FAERGERUTEPUNKT ADD CONSTRAINT FAERGERUTEPUN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FAERGERUTEPUNKT ADD CONSTRAINT FAERGERUTEPUN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE FAERGERUTEPUNKT ADD CONSTRAINT FAERGERUTEPUN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FAERGERUTEPUNKT ADD CONSTRAINT FAERGERUTEPUN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE FAERGERUTEPUNKT ADD CONSTRAINT FAERGERUTEPUN_FAERGERUTETYP_CK CHECK (FAERGERUTETYPE IN ('bilfærge', 'godsfærge', 'personfærge'));
ALTER TABLE FARVAND ADD CONSTRAINT FARVAND_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FARVAND ADD CONSTRAINT FARVAND_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE FARVAND ADD CONSTRAINT FARVAND_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FARVAND ADD CONSTRAINT FARVAND_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE FARVAND ADD CONSTRAINT FARVAND_FARVANDSTYPE_CK CHECK (FARVANDSTYPE IN ('bredning', 'bugt', 'fjord', 'hav', 'løb', 'nor', 'sejlløb', 'sund'));
ALTER TABLE FORTIDSMINDE ADD CONSTRAINT FORTIDSMINDE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FORTIDSMINDE ADD CONSTRAINT FORTIDSMINDE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE FORTIDSMINDE ADD CONSTRAINT FORTIDSMINDE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FORTIDSMINDE ADD CONSTRAINT FORTIDSMINDE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE FORTIDSMINDE ADD CONSTRAINT FORTIDSMINDE_FORTIDSMINDET_CK CHECK (FORTIDSMINDETYPE IN ('batteri', 'bautasten', 'boplads', 'dysse', 'fundsted', 'fæstningsanlæg', 'gravhøj', 'hellekiste', 'helleristning', 'historiskMindeHistoriskAnlæg', 'jættestue', 'krigergrav', 'køkkenmøding', 'langdysse', 'mindeAndet', 'oldtidsager', 'oldtidsminde', 'oldtidsvej', 'ruin', 'runddysse', 'runesten', 'røse', 'skanse', 'skibssætning', 'tomt', 'vej', 'vikingeborg', 'voldVoldsted'));
ALTER TABLE FRILUFTSBAD ADD CONSTRAINT FRILUFTSBAD_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FRILUFTSBAD ADD CONSTRAINT FRILUFTSBAD_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE FRILUFTSBAD ADD CONSTRAINT FRILUFTSBAD_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE FRILUFTSBAD ADD CONSTRAINT FRILUFTSBAD_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE FRILUFTSBAD ADD CONSTRAINT FRILUFTSBAD_FRILUFTSBADTY_CK CHECK (FRILUFTSBADTYPE IN ('hav', 'land', 'sø'));
ALTER TABLE HAVNEBASSIN ADD CONSTRAINT HAVNEBASSIN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE HAVNEBASSIN ADD CONSTRAINT HAVNEBASSIN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE HAVNEBASSIN ADD CONSTRAINT HAVNEBASSIN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE HAVNEBASSIN ADD CONSTRAINT HAVNEBASSIN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE HAVNEBASSIN ADD CONSTRAINT HAVNEBASSIN_HAVNEBASSINTY_CK CHECK (HAVNEBASSINTYPE IN ('fiskerihavn', 'lystbådehavn', 'trafikhavn'));
ALTER TABLE IDRAETSANLAEG ADD CONSTRAINT IDRAETSANLAEG_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE IDRAETSANLAEG ADD CONSTRAINT IDRAETSANLAEG_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE IDRAETSANLAEG ADD CONSTRAINT IDRAETSANLAEG_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE IDRAETSANLAEG ADD CONSTRAINT IDRAETSANLAEG_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE IDRAETSANLAEG ADD CONSTRAINT IDRAETSANLAEG_IDRAETSANLAEG_CK CHECK (IDRAETSANLAEGSTYPE IN ('cykelbane', 'goKartbane', 'golfbane', 'hestevæddeløbsbane', 'hundevæddeløbsbane', 'motocrossbane', 'motorbane', 'skydebane', 'stadion'));
ALTER TABLE JERNBANE ADD CONSTRAINT JERNBANE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE JERNBANE ADD CONSTRAINT JERNBANE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE JERNBANE ADD CONSTRAINT JERNBANE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE JERNBANE ADD CONSTRAINT JERNBANE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE JERNBANE ADD CONSTRAINT JERNBANE_JERNBANETYPE_CK CHECK (JERNBANETYPE IN ('jernbanetunnel', 'veteranjernbane'));
ALTER TABLE LANDSKABSFORM ADD CONSTRAINT LANDSKABSFORM_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE LANDSKABSFORM ADD CONSTRAINT LANDSKABSFORM_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE LANDSKABSFORM ADD CONSTRAINT LANDSKABSFORM_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE LANDSKABSFORM ADD CONSTRAINT LANDSKABSFORM_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE LANDSKABSFORM ADD CONSTRAINT LANDSKABSFORM_LANDSKABSFORM_CK CHECK (LANDSKABSFORMTYPE IN ('bakke', 'dal', 'hage', 'halvø', 'hule', 'højBanke', 'højdedrag', 'klint', 'kløft', 'lavning', 'næs', 'odde', 'pynt', 'skræntNaturlig', 'skær', 'slugt', 'tange', 'ø', 'øgruppe', 'ås'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_EJERFORMTYPE_CK CHECK (EJERFORMTYPE IN ('civil', 'civilMilitær', 'militær', 'ukendt'));
ALTER TABLE LUFTHAVN ADD CONSTRAINT LUFTHAVN_LUFTHAVNSTYPE_CK CHECK (LUFTHAVNSTYPE IN ('flyveplads', 'heliport', 'landingsplads', 'mindreLufthavn', 'størreLufthavn', 'svæveflyveplads'));
ALTER TABLE NATURAREAL ADD CONSTRAINT NATURAREAL_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE NATURAREAL ADD CONSTRAINT NATURAREAL_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE NATURAREAL ADD CONSTRAINT NATURAREAL_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE NATURAREAL ADD CONSTRAINT NATURAREAL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE NATURAREAL ADD CONSTRAINT NATURAREAL_NATURAREALTYP_CK CHECK (NATURAREALTYPE IN ('agerMark', 'eng', 'hede', 'klippeIOverfladen', 'marsk', 'moseSump', 'parkAnlæg', 'sandKlit', 'skovPlantage', 'strand'));
ALTER TABLE NAVIGATIONSANLAEG ADD CONSTRAINT NAVIGATIONSAN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE NAVIGATIONSANLAEG ADD CONSTRAINT NAVIGATIONSAN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE NAVIGATIONSANLAEG ADD CONSTRAINT NAVIGATIONSAN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE NAVIGATIONSANLAEG ADD CONSTRAINT NAVIGATIONSAN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE NAVIGATIONSANLAEG ADD CONSTRAINT NAVIGATIONSAN_NAVIGATIONSAN_CK CHECK (NAVIGATIONSANLAEGSTYPE IN ('båke', 'fyr', 'fyrtårn'));
ALTER TABLE RESTRIKTIONSAREAL ADD CONSTRAINT RESTRIKTIONSA_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE RESTRIKTIONSAREAL ADD CONSTRAINT RESTRIKTIONSA_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE RESTRIKTIONSAREAL ADD CONSTRAINT RESTRIKTIONSA_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE RESTRIKTIONSAREAL ADD CONSTRAINT RESTRIKTIONSA_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE RESTRIKTIONSAREAL ADD CONSTRAINT RESTRIKTIONSA_RESTRIKTIONSA_CK CHECK (RESTRIKTIONSAREALTYPE IN ('nationalpark', 'naturpark', 'reservat', 'restriktionsareal', 'skydeområde'));
ALTER TABLE RUTE ADD CONSTRAINT RUTE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE RUTE ADD CONSTRAINT RUTE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE RUTE ADD CONSTRAINT RUTE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE RUTE ADD CONSTRAINT RUTE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE RUTE ADD CONSTRAINT RUTE_RUTETYPE_CK CHECK (RUTETYPE IN ('cykelrute', 'europavej', 'margueritrute', 'motorvejafkørselsnummer', 'primærVejrute', 'primærRingvej', 'sekundærRingvej', 'sekundærVejrute'));
ALTER TABLE SEVAERDIGHED ADD CONSTRAINT SEVAERDIGHED_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE SEVAERDIGHED ADD CONSTRAINT SEVAERDIGHED_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE SEVAERDIGHED ADD CONSTRAINT SEVAERDIGHED_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE SEVAERDIGHED ADD CONSTRAINT SEVAERDIGHED_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE SEVAERDIGHED ADD CONSTRAINT SEVAERDIGHED_SEVAERDIGHEDS_CK CHECK (SEVAERDIGHEDSTYPE IN ('andenSeværdighed', 'arboret', 'blomsterpark', 'botaniskHave', 'dyrepark', 'forlystelsespark', 'frilandsmuseum', 'zoologiskHave'));
ALTER TABLE SOE ADD CONSTRAINT SOE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE SOE ADD CONSTRAINT SOE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE SOE ADD CONSTRAINT SOE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE SOE ADD CONSTRAINT SOE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE SOE ADD CONSTRAINT SOE_SOETYPE_CK CHECK (SOETYPE IN ('sø'));
ALTER TABLE STANDSNINGSSTED ADD CONSTRAINT STANDSNINGSST_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE STANDSNINGSSTED ADD CONSTRAINT STANDSNINGSST_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE STANDSNINGSSTED ADD CONSTRAINT STANDSNINGSST_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE STANDSNINGSSTED ADD CONSTRAINT STANDSNINGSST_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE STANDSNINGSSTED ADD CONSTRAINT STANDSNINGSST_STANDSNINGSST_CK CHECK (STANDSNINGSSTEDTYPE IN ('bus', 'tog'));
ALTER TABLE STEDNAVN ADD CONSTRAINT STEDNAVN_AKTUALITET_CK CHECK (AKTUALITET IN ('historisk', 'iAnvendelse'));
ALTER TABLE STEDNAVN ADD CONSTRAINT STEDNAVN_BRUGSPRIORITE_CK CHECK (BRUGSPRIORITET IN ('primær', 'sekundær'));
ALTER TABLE STEDNAVN ADD CONSTRAINT STEDNAVN_NAVNESTATUS_CK CHECK (NAVNESTATUS IN ('officielt', 'suAutoriseret', 'uofficielt'));
ALTER TABLE TERRAENKONTUR ADD CONSTRAINT TERRAENKONTUR_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE TERRAENKONTUR ADD CONSTRAINT TERRAENKONTUR_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE TERRAENKONTUR ADD CONSTRAINT TERRAENKONTUR_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE TERRAENKONTUR ADD CONSTRAINT TERRAENKONTUR_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE TERRAENKONTUR ADD CONSTRAINT TERRAENKONTUR_TERRAENKONTUR_CK CHECK (TERRAENKONTURTYPE IN ('dæmning', 'dige'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNFLADE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_UBEARBEJDETNA_CK CHECK (UBEARBEJDETNAVNTYPE IN ('bebyggelse', 'bygning', 'fortidsminde', 'naturareal', 'landskabsform', 'farvand', 'sø', 'vandløb', 'andet'));
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSHA_6 CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSOM_7 CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSPR_8 CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_STATUS_9 CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNLINJE ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_UBEARBEJDETNA_10 CHECK (UBEARBEJDETNAVNTYPE IN ('bebyggelse', 'bygning', 'fortidsminde', 'naturareal', 'landskabsform', 'farvand', 'sø', 'vandløb', 'andet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSHA_11 CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSOM_12 CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_FORRETNINGSPR_13 CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_STATUS_14 CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE UBEARBEJDETNAVNPUNKT ADD CONSTRAINT UBEARBEJDETNA_UBEARBEJDETNA_15 CHECK (UBEARBEJDETNAVNTYPE IN ('bebyggelse', 'bygning', 'fortidsminde', 'naturareal', 'landskabsform', 'farvand', 'sø', 'vandløb', 'andet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE URENTFARVAND ADD CONSTRAINT URENTFARVAND_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE URENTFARVAND ADD CONSTRAINT URENTFARVAND_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE URENTFARVAND ADD CONSTRAINT URENTFARVAND_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE URENTFARVAND ADD CONSTRAINT URENTFARVAND_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE URENTFARVAND ADD CONSTRAINT URENTFARVAND_URENTFARVANDT_CK CHECK (URENTFARVANDTYPE IN ('overskylledeSten', 'tørtVedLavvande', 'undersøiskGrund'));
ALTER TABLE VANDLOEB ADD CONSTRAINT VANDLOEB_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE VANDLOEB ADD CONSTRAINT VANDLOEB_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE VANDLOEB ADD CONSTRAINT VANDLOEB_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE VANDLOEB ADD CONSTRAINT VANDLOEB_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE VANDLOEB ADD CONSTRAINT VANDLOEB_VANDLOEBSTYPE_CK CHECK (VANDLOEBSTYPE IN ('vandløb'));
ALTER TABLE VEJ ADD CONSTRAINT VEJ_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseAjourføring', 'fejlrettelseFIP', 'fejrettelseØvrige', 'FOTAjourføring', 'indberetningIP', 'stednavneAjourføring', 'systemetablering'));
ALTER TABLE VEJ ADD CONSTRAINT VEJ_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.20.20'));
ALTER TABLE VEJ ADD CONSTRAINT VEJ_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('DSSYSeditor', 'DSSYSimport', 'DSSYSsystem', 'systemetablering'));
ALTER TABLE VEJ ADD CONSTRAINT VEJ_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('iBrug', 'nedlagt', 'forslag', 'foreslåetNedlagt'));
ALTER TABLE VEJ ADD CONSTRAINT VEJ_VEJTYPE_CK CHECK (VEJTYPE IN ('ebbevej', 'låningsvej', 'motorvej', 'parkeringsplads', 'plads', 'skovvej', 'sti', 'vejbro', 'vejstrækning', 'vejtunnel'));


INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('ADGANGSPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('ANDENTOPOGRAFIFLADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('ANDENTOPOGRAFIPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('BEBYGGELSE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('BEGRAVELSESPLADS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('BYGNING', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('CAMPINGPLADS', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('FAERGERUTELINJE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('FAERGERUTEPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('FARVAND', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('FORTIDSMINDE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('FRILUFTSBAD', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('HAVNEBASSIN', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('IDRAETSANLAEG', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('JERNBANE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('LANDSKABSFORM', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('LUFTHAVN', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NATURAREAL', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NAVIGATIONSANLAEG', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('RESTRIKTIONSAREAL', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('RUTE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SEVAERDIGHED', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SOE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('STANDSNINGSSTED', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('TERRAENKONTUR', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('UBEARBEJDETNAVNFLADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('UBEARBEJDETNAVNLINJE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('UBEARBEJDETNAVNPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('URENTFARVAND', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('VANDLOEB', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('VEJ', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.005)), 25832);
 -- FIXME replaced.

CREATE INDEX IDX_ADGANGSPUNKT_GEOMETRI ON ADGANGSPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_ANDENTOPOGRAFIFLADE_GEOMET ON ANDENTOPOGRAFIFLADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_ANDENTOPOGRAFIPUNKT_GEOMET ON ANDENTOPOGRAFIPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_BEBYGGELSE_GEOMETRI ON BEBYGGELSE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_BEGRAVELSESPLADS_GEOMETRI ON BEGRAVELSESPLADS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_BYGNING_GEOMETRI ON BYGNING (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_CAMPINGPLADS_GEOMETRI ON CAMPINGPLADS (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_FAERGERUTELINJE_GEOMETRI ON FAERGERUTELINJE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_FAERGERUTEPUNKT_GEOMETRI ON FAERGERUTEPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_FARVAND_GEOMETRI ON FARVAND (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_FORTIDSMINDE_GEOMETRI ON FORTIDSMINDE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipoint');
CREATE INDEX IDX_FRILUFTSBAD_GEOMETRI ON FRILUFTSBAD (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_HAVNEBASSIN_GEOMETRI ON HAVNEBASSIN (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_IDRAETSANLAEG_GEOMETRI ON IDRAETSANLAEG (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_JERNBANE_GEOMETRI ON JERNBANE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_LANDSKABSFORM_GEOMETRI ON LANDSKABSFORM (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_LUFTHAVN_GEOMETRI ON LUFTHAVN (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_NATURAREAL_GEOMETRI ON NATURAREAL (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_NAVIGATIONSANLAEG_GEOMETRI ON NAVIGATIONSANLAEG (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_RESTRIKTIONSAREAL_GEOMETRI ON RESTRIKTIONSAREAL (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_RUTE_GEOMETRI ON RUTE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_SEVAERDIGHED_GEOMETRI ON SEVAERDIGHED (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_SOE_GEOMETRI ON SOE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_STANDSNINGSSTED_GEOMETRI ON STANDSNINGSSTED (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipoint');
CREATE INDEX IDX_TERRAENKONTUR_GEOMETRI ON TERRAENKONTUR (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_UBEARBEJDETNAVNFLADE_GEOME ON UBEARBEJDETNAVNFLADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_UBEARBEJDETNAVNLINJE_GEOME ON UBEARBEJDETNAVNLINJE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');
CREATE INDEX IDX_UBEARBEJDETNAVNPUNKT_GEOME ON UBEARBEJDETNAVNPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_URENTFARVAND_GEOMETRI ON URENTFARVAND (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_VANDLOEB_GEOMETRI ON VANDLOEB (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multiline');
CREATE INDEX IDX_VEJ_GEOMETRI ON VEJ (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');

-- Found 1159 lines in total. Number of constraint duplicates fixed: 15


Det Centrale Personregister (CPR)

CPR anbefaler at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKDatatype samt hovedobjektet Person (DKObjekttype), jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Den maksimale længde på tekstfelter er på 50 tegn.

Med ganske få undtagelser skal CPRs virkningsperioder håndteres som ”date” mens registreringstidspunkter er ”dateTime”.
Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

CVRs udstilling på Datafordeleren kan IKKE anvendes til at vedligeholde anvenderkopier af CVR.

Anvendere, der har behov for at etablere en kopi, henvises til CVRs egen distributionsløsning ERST-DIST.

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Det anbefales at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKObjekttype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle objekttyper.

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) - 1
CREATE TABLE EJENDOMSBELIGGENHED (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	ADRESSEMANUELTANGIVET VARCHAR2(5) NOT NULL,
	BETEGNELSE VARCHAR2(4000),
	ESDHREFERENCEKOMMUNE VARCHAR2(4000),
	ESDHREFERENCEADRESSE VARCHAR2(4000),
	KOMMUNEMANUELTANGIVET VARCHAR2(5) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(18) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(10) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(18) NOT NULL,
	BESTEMTFASTEJENDOMLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	KOMMUNEINDDELINGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ADRESSELOKALID VARCHAR2(100),
	HUSNUMMERLOKALID VARCHAR2(100),
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100)
);
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_ADRESSEMANUEL_CK CHECK (ADRESSEMANUELTANGIVET IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_KOMMUNEMANUEL_CK CHECK (KOMMUNEMANUELTANGIVET IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('adresseændring', 'ejendomsforandring', 'ejerhenvendelse', 'konverteretFraESR'));
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'historisk'));
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIG_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('automatiskBeregnet', 'konverteretFraESR', 'manueltOpdateret'));
-- Found 41 lines in total. Number of constraint duplicates fixed: 0
Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) - 2
-- Ændring af navne og datatyper for nøgler til andre registre:
alter table EJENDOMSBELIGGENHED rename column BESTEMTFASTEJENDOMLOKALID to BESTEMTFASTEJENDOMBFENR;
alter table EJENDOMSBELIGGENHED modify (BESTEMTFASTEJENDOMBFENR integer);
alter table EJENDOMSBELIGGENHED rename column KOMMUNEINDDELINGLOKALID to KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE;

-- Tilføjelse af constraint til tjek af "Der kan ikke være relation til Adresse og Husnummer på samme tid":
ALTER TABLE EJENDOMSBELIGGENHED

ADD CONSTRAINT EJENDOMSBELIGGENHED_RELA_ER CHECK 
  ( ADRESSELOKALID IS NULL OR HUSNUMMERLOKALID IS NULL );
Ejendomsvurdering (VUR)

Det anbefales at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKDatatype samt hovedobjektet Ejendomsvurdering (DKObjekttype), jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Den maksimale længde på tekstfelter er ikke oplyst af registret, men det anbefales at arbejde med tekstfelter på 50 tegn.

Ejendomsvurdering anvender en række kodelister. http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/ har under beskrivelsen af de enkelte kodelister, henvisninger til https://digitaliser.dk/resource/3083804. Herfra kan der downloades et worddokument, indeholdende værdisættene og forklaringer til de enkelte kodelister.

Der er IKKE en anvenderrettet service til at hente og vedligeholde kodelisterne, dette skal derfor gøres manuelt, via førnævnte dokument.
Ejerfortegnelsen (EJF)

Det anbefales at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKObjekttype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle objekttyper.Ejerfortegnelsen (EJF)
  CREATE TABLE ALTERNATIVADRESSE (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ADRESSELINJE1 VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  LANDEKODENUMERISK VARCHAR2(3) NOT NULL,
  ADRESSELINJE2 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE3 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE4 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE5 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE6 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE7 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE8 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE9 VARCHAR2(4000),
  ADRESSELINJE10 VARCHAR2(4000),
  ALTADRVIRKSOMHEDCVRNR INTEGER,
  ALTADRPERSONPERSONNR VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID VARCHAR2(100),
  PRODUKTIONSENHEDPNR INTEGER,
  PERSONPERSONNR VARCHAR2(100),
  VIRKSOMHEDCVRNR INTEGER,
  BESTEMTFASTEJENDOMBFENR INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERSKAB (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEGRAENSNING VARCHAR2(5),
  EJERFORHOLDSKODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  EJETFOER01071998 VARCHAR2(5) NOT NULL,
  FAKTISKEJERANDEL_TAELLER INTEGER NOT NULL,
  FAKTISKEJERANDEL_NAEVNER INTEGER NOT NULL,
  PRIMAERKONTAKT VARCHAR2(5) NOT NULL,
  TINGLYSTEJERANDEL_TAELLER INTEGER,
  TINGLYSTEJERANDEL_NAEVNER INTEGER,
  ADMINISTRERENDEVIRKSOMHEDCVRNR INTEGER,
  EJENDEVIRKSOMHEDCVRNR INTEGER,
  EJENDEPERSONPERSONNR VARCHAR2(100),
  PRODUKTIONSENHEDPNR INTEGER,
  ADMINISTRATOROPLYSLOKALID VARCHAR2(100),
  EJEROPLYSNINGERLOKALID VARCHAR2(100),
  ADMINISTRERENDEPERSONPERSONNR VARCHAR2(100),
  BESTEMTFASTEJENDOMBFENR INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERSKABSSKIFTE (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  AFSTAAETANDEL_TAELLER INTEGER,
  AFSTAAETANDEL_NAEVNER INTEGER,
  MODTAGETANDEL_TAELLER INTEGER,
  MODTAGETANDEL_NAEVNER INTEGER,
  MODTAGENDEEJEROBJEKTLOKALID VARCHAR2(100),
  EJERSKIFTELOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  AFGIVENDEEJEROBJEKTLOKALID VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE EJERSKIFTE (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ANMELDELSESIDENTIFIKATOR VARCHAR2(4000),
  BETINGET VARCHAR2(5),
  FRISTDATO DATE,
  OVERTAGELSESDATO TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  ANMELDELSESDATO TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  OVERDRAGELSESMAADE VARCHAR2(4000),
  HANDELSOPLYSNINGERLOKALID VARCHAR2(100),
  BESTEMTFASTEJENDOMBFENR INTEGER NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERSKIFTE_BILAGSBANKREF (

  EJERSKIFTEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
  BILAGSBANKREF VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (EJERSKIFTEOBJECTID, BILAGSBANKREF)
);

CREATE TABLE HANDELSOPLYSNINGER (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  AFSTAAELSESDATO DATE,
  BETALINGSFORPLIGTELSESDATO DATE,
  KOEBSAFTALEDATO DATE,
  ENTREPRISESUM NUMBER(18,2),
  HUSDYRBESAETNINGSUM NUMBER(18,2),
  LOESOERESUM NUMBER(18,2),
  KONTANTKOEBESUM NUMBER(18,2),
  SAMLETKOEBESUM NUMBER(18,2),
  VALUTAKODE VARCHAR2(20),
  BYGNINGEROMFATTET VARCHAR2(4000),
  SKOEDETEKST CLOB
);

CREATE TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID VARCHAR2(100),
  ADMINISTRERETPERSONPERSONNR VARCHAR2(100),
  VIRKSOMHEDCVRNR INTEGER,
  PRODUKTIONSENHEDPNR INTEGER,
  ADMINISTRERETVIRKSOMCVRNR INTEGER,
  PERSONPERSONNR VARCHAR2(100),
  PERSONVIRKSOMOPLLOKALID VARCHAR2(100)
);

CREATE TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  BEHANDLINGLUKKET_ID VARCHAR2(100),
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  BEHANDLINGSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  STATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  NAVN VARCHAR2(4000) NOT NULL,
  FIKTIVTPVNUMMER INTEGER,
  ADRESSELOKALID VARCHAR2(100),
  ALTERNATIVADRESSELOKALID VARCHAR2(100),
  KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE VARCHAR2(100) NOT NULL
);


ALTER TABLE ALTERNATIVADRESSE ADD CONSTRAINT ALTERNATIVADR_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE ALTERNATIVADRESSE ADD CONSTRAINT ALTERNATIVADR_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE ALTERNATIVADRESSE ADD CONSTRAINT ALTERNATIVADR_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE ALTERNATIVADRESSE ADD CONSTRAINT ALTERNATIVADR_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR ADD CONSTRAINT EJENDOMSADMIN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR ADD CONSTRAINT EJENDOMSADMIN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR ADD CONSTRAINT EJENDOMSADMIN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR ADD CONSTRAINT EJENDOMSADMIN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_BEGRAENSNING_CK CHECK (BEGRAENSNING IS NULL OR BEGRAENSNING IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_EJERFORHOLDSK_CK CHECK (EJERFORHOLDSKODE IN ('10', '20', '30', '40', '41', '50', '60', '70', '80', '90', '99'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_EJETFOER01071_CK CHECK (EJETFOER01071998 IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_PRIMAERKONTAK_CK CHECK (PRIMAERKONTAKT IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJERSKAB ADD CONSTRAINT EJERSKAB_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE EJERSKABSSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKABSSKIF_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE EJERSKABSSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKABSSKIF_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE EJERSKABSSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKABSSKIF_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE EJERSKABSSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKABSSKIF_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_BETINGET_CK CHECK (BETINGET IS NULL OR BETINGET IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_OVERDRAGELSES_CK CHECK (OVERDRAGELSESMAADE IS NULL OR OVERDRAGELSESMAADE IN ('Almindelig fri handel', 'Anden overdragelse', 'Interessesammenfald', 'Mageskifte', 'Almindelig fri handel særlige vilkår', 'Familieoverdragelse', 'Ikke oplyst'));
ALTER TABLE EJERSKIFTE ADD CONSTRAINT EJERSKIFTE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE HANDELSOPLYSNINGER ADD CONSTRAINT HANDELSOPLYSN_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE HANDELSOPLYSNINGER ADD CONSTRAINT HANDELSOPLYSN_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE HANDELSOPLYSNINGER ADD CONSTRAINT HANDELSOPLYSN_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE HANDELSOPLYSNINGER ADD CONSTRAINT HANDELSOPLYSN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVI_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVI_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVI_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVI_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));
ALTER TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS ADD CONSTRAINT PERSONVIRKSOM_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Ejerskifte tilbageført', 'Landsdækkende kørsel', 'Opdatering af ejendomsadministrator', 'Påtegning adkomst', 'Ukendt - konverteret fra ESR', 'Annulleret personnummer', 'Personnummer nedlagt pga. dobbeltregistrering', 'Person død', 'Person udrejst', 'Person forsvundet', 'Opdatering af administrator for person eller virksomhed', 'Opdatering af ejer uden registreret CPR- eller CVR nummer', 'Ophør af en produktionsenhed', 'Ophør af virksomhed', 'Skift af virksomhedsform', 'Administrator af ejerskab', 'Ægtepagt adkomst', 'Aflysning af betinget skøde', 'Aflyst eller annulleret ejerskab', 'Anden adkomst', 'Auktionsskøde', 'Betinget bodeling', 'Betinget skøde', 'Bodeling', 'Ejendomsdom', 'Indberettet ejerskifte', 'Endelig indførsel adkomst', 'Endeligt skøde', 'Hævd', 'Kopieret ejerskab til ny ejendom', 'Meddelelse fast ejendom adkomst', 'Meddelelse om tvangsauktion', 'Navneændring', 'Opdatering af person- eller virksomhedsoplysninger', 'Opretning af ejerandele', 'Oprettet ejerskab af ny ejendom', 'Rettelse af ejerskab', 'Skifteretsattest', 'SkifteretsattestÆgtefælle'));
ALTER TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS ADD CONSTRAINT PERSONVIRKSOM_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('54.15'));
ALTER TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS ADD CONSTRAINT PERSONVIRKSOM_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Hændelse fra Digital Tinglysning', 'Konvertering fra ESR', 'Landsdækkende kørsel', 'Manuel opdatering', 'Hændelse fra CPR', 'Hændelse fra CVR', 'Opdatering fra Matriklen', 'Opdatering fra Skifte- eller Fogedret'));
ALTER TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS ADD CONSTRAINT PERSONVIRKSOM_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('gældende', 'tilbagerullet', 'historisk'));

COMMENT ON TABLE ALTERNATIVADRESSE IS 'Adresse som, hvis den er angivet, skal anvendes ved kommunikation med person eller virksomhed via post.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE1 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE10 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE2 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE3 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE4 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE5 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE6 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE7 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE8 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ADRESSELINJE9 IS 'Formatet for udenlandske adresser er forskelligt, hvorfor adresser angives i op til 10 adresselinjer, hvis indhold varierer afhængig af landets standard.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ALTADRPERSONPERSONNR IS 'Person som er registreret i CPR og som har en alternativ adresse.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ALTADRVIRKSOMHEDCVRNR IS 'Virksomhed som har alternativ adresse';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.LANDEKODENUMERISK IS 'Entydig numerisk kode for det land, hvor adressen er beliggende.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN ALTERNATIVADRESSE.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR IS 'En Person eller Virksomhed (herunder udlændinge og andre uden et CPR/CVR-nummer) som administrerer betalinger og andre forhold vedr. én Bestemt Fast Ejendom.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.BESTEMTFASTEJENDOMBFENR IS 'Ejendom der administreres af en administrator.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID IS 'Oplysniger om den person eller virksomhed der har en rolle som ejendomsadministrator.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.PERSONPERSONNR IS 'Udpegelse af person der har rollen som ejendomsadministrator.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.PRODUKTIONSENHEDPNR IS 'Udpegelse af produktionsenhed der har rollen som ejendomsadministrator.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON COLUMN EJENDOMSADMINISTRATOR.VIRKSOMHEDCVRNR IS 'Udpegelse af virksomhed der har rollen som ejendomsadministrator.';
COMMENT ON TABLE EJERSKAB IS 'En Person eller Virksomheds ejerskabsandel i forhold til en Bestemt fast ejendom.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.ADMINISTRATOROPLYSLOKALID IS 'Relationen udpeger den PersonEllerVirksomhedsoplysning (kaldet Ejerskabsadministratoren), som i særlige tilfælde administrerer betalinger og andre forhold vedr. ét Ejerskab.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.ADMINISTRERENDEPERSONPERSONNR IS 'Relationen udpeger den Person (kaldet Ejerskabsadministratoren), som i særlige tilfælde administrerer betalinger og andre forhold vedr. ét Ejerskab.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.ADMINISTRERENDEVIRKSOMHEDCVRNR IS 'Relationen udpeger den Virksomhed (kaldet Ejerskabsadministratoren), som i særlige tilfælde administrerer betalinger og andre forhold vedr. ét Ejerskab.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.BEGRAENSNING IS 'Markering af, om ejeren ifølge tinglysning, har begrænset dispositionsret til ejendommen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.BESTEMTFASTEJENDOMBFENR IS 'Ejet af ejer.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.EJENDEPERSONPERSONNR IS 'Udpege et ejerskab som personen ejer.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.EJENDEVIRKSOMHEDCVRNR IS 'Udpege et ejerskab som virksomheden ejer.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.EJERFORHOLDSKODE IS 'Kode der klassificerer ejeren af ejendommen.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.EJEROPLYSNINGERLOKALID IS 'Angivelse af de Person- eller Virksomhedsoplysninger, som er offentlige myndigheders kontakt vedrørende Ejerskabet.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.EJETFOER01071998 IS 'Markering af om ejerskabet falder ind under bestemmelsen om ejendomme ejet siden 01.07.1998';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.FAKTISKEJERANDEL_NAEVNER IS 'Tal der står under brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.FAKTISKEJERANDEL_TAELLER IS 'Tal der står over brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.PRIMAERKONTAKT IS 'Angiver om ejer er den som offenlige myndigheder skal kontakte vedrørende ejendommen..';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.PRODUKTIONSENHEDPNR IS 'Relationen udpeger den Produktionsenhed (kaldet Ejerskabsadministratoren), som i særlige tilfælde administrerer betalinger og andre forhold vedr. ét Ejerskab.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.TINGLYSTEJERANDEL_NAEVNER IS 'Tal der står under brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.TINGLYSTEJERANDEL_TAELLER IS 'Tal der står over brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN EJERSKAB.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON TABLE EJERSKABSSKIFTE IS 'Overdragelse af et Ejerskab til eller fra en ejer.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.AFGIVENDEEJEROBJEKTLOKALID IS 'Udpegelse af et Ejerskab, som afgiver sin ejerandel i en Bestemt fast ejendom helt eller delvist ved Ejerskabsskiftet';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.AFSTAAETANDEL_NAEVNER IS 'Tal der står under brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.AFSTAAETANDEL_TAELLER IS 'Tal der står over brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.EJERSKIFTELOKALID IS 'Udpegelse af det ejerskifte, som ejerskabsskifte er en del af.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.MODTAGENDEEJEROBJEKTLOKALID IS 'Udpegelse af et Ejerskab, som opnår en ny eller forøget ejerandel i en Bestemt fast ejendom ved Ejerskabsskiftet.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.MODTAGETANDEL_NAEVNER IS 'Tal der står under brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.MODTAGETANDEL_TAELLER IS 'Tal der står over brøkstregen i en brøk.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN EJERSKABSSKIFTE.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON TABLE EJERSKIFTE IS 'Overdragelse af et eller flere Ejerskaber fra en ejerkreds til en anden.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.ANMELDELSESDATO IS 'Dato for anmeldelse til tinglysning';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.ANMELDELSESIDENTIFIKATOR IS 'Unik identifikation af en tinglysningsanmeldelse.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.BESTEMTFASTEJENDOMBFENR IS 'Bestemt fast ejendom, som ejerskiftet vedrører.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.BETINGET IS 'Angivelse af, om Ejerskiftet er betinget';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.FRISTDATO IS 'Dato for frist oplyst i tinglysningsmeddelelser, som er afsendt som følge af en tinglysning med frist.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.HANDELSOPLYSNINGERLOKALID IS 'Oplysninger om handelsforhold ved ejerskifte.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.OVERDRAGELSESMAADE IS 'Angiver på hvilken måde overdragelsen er foretaget.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.OVERTAGELSESDATO IS 'Dato for købers overtagelse af den købte andel af ejendommen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON COLUMN EJERSKIFTE_BILAGSBANKREF.BILAGSBANKREF IS 'Reference til bilag i Bilagsbanken hos Tinglysningsretten.';
COMMENT ON TABLE HANDELSOPLYSNINGER IS 'Oplysninger som relaterer sig til Ejerskabshændelser der beskriver en ejendomshandel.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.AFSTAAELSESDATO IS 'Dato for ejerens afståelse af ejendommen';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.BETALINGSFORPLIGTELSESDATO IS 'Dato for ny ejers overtagelse af betalingsforpligtigelser';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.BYGNINGEROMFATTET IS 'Angivelse af, om anmeldelsen omfatter bygninger.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.ENTREPRISESUM IS 'Angiver beløbet for en entreprise.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.HUSDYRBESAETNINGSUM IS 'Værdi af husdyr som indgår i handlen.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.KOEBSAFTALEDATO IS 'Dato for underskrift af købsaftale (kaldes også for slutseddel).';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.KONTANTKOEBESUM IS 'Den pris i rede penge, der skal betales ved køb af en fast ejendom.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.LOESOERESUM IS 'Aktiver, der overtages udenfor købesummen.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.SAMLETKOEBESUM IS 'Det samlede beløb, som den eller de ejerskiftede ejendomme er blevet købt for.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.SKOEDETEKST IS 'Fri tekst, der kan følge med anmeldelsen';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.VALUTAKODE IS 'Angiver hvilken type valuta købesummen er beregnet i.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN HANDELSOPLYSNINGER.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI IS 'En Person eller Virksomhed, som administrerer betalinger og andre forhold vedr. alle de Ejerskaber, som en anden Person eller en Virksomhed har.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.ADMINISTRERETPERSONPERSONNR IS 'Person som ejer fast ejendom, hvis bo bliver varetaget af administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.ADMINISTRERETVIRKSOMCVRNR IS 'Virksomhed som ejer fast ejendom, hvis bo bliver varetaget af administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.PERSONPERSONNR IS 'Udpegelse af person der har rollen som administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID IS 'Udpegelse af person erller virksomhed der har rollen som administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.PERSONVIRKSOMOPLLOKALID IS 'Virksomhed eller person som ejer fast ejendom, hvis bo bliver varetaget af administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.PRODUKTIONSENHEDPNR IS 'Udpegelse af produktionsenhed der har rollen som administrator.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';
COMMENT ON COLUMN PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI.VIRKSOMHEDCVRNR IS 'Udpegelse af virksomhed der har rollen som administrator.';
COMMENT ON TABLE PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS IS 'Midlertidigt begreb der holder informationer om en person eller virksomhed, som i Ejerfortegnelsen ikke er registreret med CPR- eller CVR-nummer, men som Ejerfortegnelsen har behov for oplysninger om.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.ADRESSELOKALID IS 'Adresse der angiver kontakt til person eller virksomhed.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.ALTERNATIVADRESSELOKALID IS 'Alternativ adresse for kontakt til person eller virksomhed.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.BEHANDLINGSID IS 'Persistent unik nøgle for den Ejerskabshændelse behandling eller Person/Virksomhedshændelse behandling, som objektet senest er ændret ved.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.FIKTIVTPVNUMMER IS 'Nummer som identificerer personen/virksomheden entydig inden for kommunen.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.FORRETNINGSHAENDELSE IS 'Den begivenhed i virkeligheden som udløste ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.FORRETNINGSOMRAADE IS 'Den del af den offentlige forretning der håndterer hændelsen og derved udvirker ændringen i data.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.FORRETNINGSPROCES IS 'Den manuelle eller IT-understøttede proces hvori forretningsområdet håndterer hændelsen';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.ID_LOKALID IS 'Identifikation af objektet';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.ID_NAMESPACE IS 'Identifikation af et namespace inden for hvilket lokalId er unik';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.KOMMUNEINDDELINGKOMMUNEKODE IS 'Kommune som oplysningerne gælder for.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.NAVN IS 'Personen eller virksomhedens navn';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.REGISTRERINGFRA IS 'Tidspunktet hvor registreringen er foretaget';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.REGISTRERINGSAKTOER IS 'Den aktør der har foretaget registreringen';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.REGISTRERINGTIL IS 'Tidspunktet hvor en ny registrering er foretaget på objektet, og hvor denne version således ikke længere er den seneste.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.STATUS IS 'Angivelse af hvor et forretningsobjekt er i sin livscyklus.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.VIRKNINGFRA IS 'Tidspunktet hvorfra objektet har virkning.';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.VIRKNINGSAKTOER IS 'Den aktør der har afstedkommet objektets virkning';
COMMENT ON COLUMN PERSONVIRKSOMHEDSOPLYS.VIRKNINGTIL IS 'Tidspunktet hvor objektets virkning ophører';


--------------------------------------------------------
-- Extra Constraints for Table EJENDOMSADMINISTRATOR
--------------------------------------------------------


 ALTER TABLE EJENDOMSADMINISTRATOR ADD CONSTRAINT EJENDOMSADM_RELA_ER CHECK (
   (PERSONPERSONNR IS NOT NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
    OR 
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NOT NULL AND PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
    OR 
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID IS NOT NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
    OR
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONELLERVIRKSOMHEDLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NOT NULL)
  ) ENABLE;

	


--------------------------------------------------------
-- Extra Constraints for Table PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI
--------------------------------------------------------


 ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVIRK_RELA_VARETAGER CHECK (
   ADMINISTRERETPERSONPERSONNR IS NOT NULL OR
   ADMINISTRERETVIRKSOMCVRNR IS NOT NULL OR
   PERSONVIRKSOMOPLLOKALID IS NOT NULL  
  ) ENABLE;
 ALTER TABLE PERSONELLERVIRKSOMHEDSADMINI ADD CONSTRAINT PERSONELLERVIRK_RELA_ER CHECK (
   (PERSONPERSONNR IS NOT NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
    OR 
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NOT NULL AND PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
    OR 
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID IS NOT NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NULL)
	  OR 
   (PERSONPERSONNR IS NULL AND VIRKSOMHEDCVRNR IS NULL AND PERSONVIRKSOMHEDOPLYSLOKALID IS NULL AND PRODUKTIONSENHEDPNR IS NOT NULL)
  ) ENABLE;

GeoDanmark Vektor

GeoDanmark anbefaler at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKFeaturetype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Vær opmærksom på at GeoDanmark i Grunddatamodellen er opbygget med subpakker, hvilket betyder at DKFeaturetyperne skal lokaliseres under kategorierne:

 • Bebyggelse
 • Bygninger
 • DHMTilpasningslag
 • Diverse
 • Hydro
 • Natur
 • Teknik
 • Topografi
 • Trafik

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle featuretyper.GeoDanmark Vektor - eksempel på tre tabeller
CREATE TABLE AFVANDINGSGROEFT (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  TEMPID VARCHAR2(100),
  STATUS VARCHAR2(19) NOT NULL,
  GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
  REGISTRERINGSSPECIFIKATION VARCHAR2(19) NOT NULL,
  DATAANSVAR VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(29) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(100) DEFAULT '52.20.20.05' NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(29),
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  PLANNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  PLANSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  VERTIKALNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  VERTIKALSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  APPLIKATION VARCHAR2(100) NOT NULL,
  KOMMENTAR VARCHAR2(100),
  GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL
);

CREATE TABLE ANLAEGDIVERSE (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  TEMPID VARCHAR2(100),
  STATUS VARCHAR2(19) NOT NULL,
  GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
  REGISTRERINGSSPECIFIKATION VARCHAR2(19) NOT NULL,
  DATAANSVAR VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(29) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(100) DEFAULT '52.20.20.05' NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(29),
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  PLANNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  PLANSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  VERTIKALNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  VERTIKALSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  APPLIKATION VARCHAR2(100) NOT NULL,
  KOMMENTAR VARCHAR2(100),
  GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL
);

CREATE TABLE BADEBAADEBRO (

  OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
  ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
  TEMPID VARCHAR2(100),
  STATUS VARCHAR2(19) NOT NULL,
  GEOMETRISTATUS VARCHAR2(11) NOT NULL,
  REGISTRERINGSSPECIFIKATION VARCHAR2(19) NOT NULL,
  DATAANSVAR VARCHAR2(100) NOT NULL,
  FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(29) NOT NULL,
  FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(100) DEFAULT '52.20.20.05' NOT NULL,
  FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(29),
  REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  REGISTRERINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  REGISTRERINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(100) NOT NULL,
  VIRKNINGFRA TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  VIRKNINGTIL TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  PLANNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  PLANSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  VERTIKALNOEJAGTIGHED VARCHAR2(5) NOT NULL,
  VERTIKALSTEDFAESTELSESMETODE VARCHAR2(13) NOT NULL,
  APPLIKATION VARCHAR2(100) NOT NULL,
  KOMMENTAR VARCHAR2(100),
  UNDERMINIMUMBBBRO VARCHAR2(5) NOT NULL,
  GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL
);


Matriklen (MAT)

Det anbefales at anvendere, der ønsker at oprette en kopi af data, opretter en tabel pr. DKFeaturetype, jf. datamodellen på http://grunddatamodel.datafordeler.dk/.

Længde på tekstfelter og øvrige databasefelter fremgår af nedenstående, som indeholder tabeldefinitioner for alle featuretyper.Matriklen (MAT)
CREATE TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	BFENUMMER INTEGER NOT NULL,
	OPDELTIEJERLEJLIGHEDER VARCHAR2(5) NOT NULL,
	OPRINDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	PAAHAVET VARCHAR2(5) NOT NULL,
	RIDS VARCHAR2(4000),
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SAMLETFASTEJENDOMLOKALID VARCHAR2(100),
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	BFENUMMER INTEGER NOT NULL,
	OPDELTIEJERLEJLIGHEDER VARCHAR2(5) NOT NULL,
	OPRINDELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	PAAHAVET VARCHAR2(5) NOT NULL,
	RIDS VARCHAR2(4000),
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SAMLETFASTEJENDOMLOKALID VARCHAR2(100),
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE CENTROIDE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	JORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERLAV (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	EJERLAVSKODE INTEGER NOT NULL,
	EJERLAVSNAVN VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERLEJLIGHED (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	BFENUMMER INTEGER NOT NULL,
	EJERLEJLIGHEDSKORT VARCHAR2(4000),
	EJERLEJLIGHEDSNUMMER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FORDELINGSTALNAEVNER INTEGER NOT NULL,
	FORDELINGSTALTAELLER INTEGER NOT NULL,
	IBYGNINGPAAFREMMEDGRUND VARCHAR2(5) NOT NULL,
	SAMLETAREAL NUMBER NOT NULL,
	SAMLETFASTEJENDOMLOKALID VARCHAR2(100),
	B_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADEL VARCHAR2(100),
	B_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKTL VARCHAR2(100),
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	ETAGEBETEGNELSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	LODAREAL NUMBER NOT NULL,
	LODBELIGGENHEDSTEKST VARCHAR2(4000),
	LODLITRA VARCHAR2(4000),
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	EJERLEJLIGHEDLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE JORDSTYKKE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	AREALBEREGNINGSMETODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	AREALBETEGNELSE VARCHAR2(4000),
	AREALTYPE VARCHAR2(4000),
	BRUGSRETSAREAL VARCHAR2(5),
	DELNUMMER VARCHAR2(4000),
	FAELLESLOD VARCHAR2(5) NOT NULL,
	MATRIKELNUMMER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERETAREAL NUMBER NOT NULL,
	VANDAREALINKLUDERING VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VEJAREAL NUMBER,
	VEJAREALBEREGNINGSSTATUS VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	FREDSKOV_FREDSKOVSAREAL NUMBER,
	FREDSKOV_OMFANG VARCHAR2(4000),
	JORDRENTE_OMFANG VARCHAR2(4000),
	KLITFREDNING_KLITFREDNINGSAREA NUMBER,
	KLITFREDNING_OMFANG VARCHAR2(4000),
	MAJORATSSKOV_MAJORATSSKOVSNUMM INTEGER,
	MAJORATSSKOV_OMFANG VARCHAR2(4000),
	STRANDBESKYTTELSE_OMFANG VARCHAR2(4000),
	STRANDBESKYTTELSE_STRANDBESKYT NUMBER,
	SAMLETFASTEJENDOMLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SKELFORRETNINGSSAGSLOKALID VARCHAR2(100),
	STAMMERFRAJORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100),
	SUPPLERENDEMAALINGSAGLOKALID VARCHAR2(100),
	EJERLAVLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SOGNLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	KOMMUNELOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGIONLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	TEMAFLADEID INTEGER NOT NULL,
	TEMATYPE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	JORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE LODFLADE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	JORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE MATRIKELKOMMUNE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	KOMMUNENAVN VARCHAR2(100) NOT NULL,
	KOMMUNEKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE MATRIKELREGION (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	REGIONSKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	REGIONSNAVN VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE MATRIKELSOGN (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	SOGNENAVN VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SOGNEKODE VARCHAR2(4) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE MATRIKELSKEL (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	ADMINISTRATIVGRAENSEKODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	OPRINDELSEJOURNALNUMMER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	PRODUKTIONSMETODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	SKELTYPE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	TRANSFORMATIONSID INTEGER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SKELFORRETNINGSSAGSLOKALID VARCHAR2(100),
	OPRINDELSESSAGSLOKALID VARCHAR2(100),
	HOEJREJORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100),
	VENSTREJORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100),
	SKELPUNKT_1LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	SKELPUNKT_2LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE MATRIKULAERSAG (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(200) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	JOURNALISERINGSDATO DATE NOT NULL,
	KOMMUNE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	MATRIKELMYNDIGHEDENSJOURNALNUM VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	REKVIRENTREF VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	SAGSTITEL VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	STATUS VARCHAR2(80) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	JORDSTYKKELOKALID VARCHAR2(100),
	EJERLAVLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

-- Dato constraint manuelt tilføjet.
alter table MATRIKULAERSAG add constraint MATRIKULAERSAG_JOURNADATO_CK check (to_char(JOURNALISERINGSDATO,'HH24:MI:SS')='00:00:00');
CREATE TABLE NULLINJE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE OPTAGETVEJ (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	PRODUKTIONSMETODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VEJBREDDE NUMBER,
	VEJTYPE VARCHAR2(4000),
	TRANSFORMATIONSID INTEGER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE SAMLETFASTEJENDOM (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	BFENUMMER INTEGER NOT NULL,
	ARBEJDERBOLIG VARCHAR2(5),
	ERFAELLESLOD VARCHAR2(5) NOT NULL,
	HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH VARCHAR2(5) NOT NULL,
	LANDBRUGSNOTERING VARCHAR2(4000),
	UDSKILTVEJ VARCHAR2(5) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE SKELPUNKT (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	INDLAEGNINGSTYPE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	OPRINDELSEJOURNALNUMMER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	PRODUKTIONSMETODE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	PUNKTKLASSE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	TRANSFORMATIONSID INTEGER NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	OPRINDELSESSAGSLOKALID VARCHAR2(100),
	SUPPLERENDEMAALINGSAGSLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE STORMFALD (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	BETALINGSDATO DATE NOT NULL,
	OMFANG VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	OPHOERSDATO DATE NOT NULL,
	SNSJOURNALNUMMER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	TILSKUDSTYPE VARCHAR2(4000) NOT NULL
);

 -- Constraint manuelt tilføjet.
alter table STORMFALD add constraint STORMFALD_BETALINGSDATO_CK check (to_char(BETALINGSDATO,'HH24:MI:SS')='00:00:00');
alter table STORMFALD add constraint STORMFALD_OPHOERSDATO_CK check (to_char(OPHOERSDATO,'HH24:MI:SS')='00:00:00');
CREATE TABLE TEMALINJE (

	OBJECTID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
	TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	AFREG_TRANSAKTIONSID VARCHAR2(100),
	FORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	FORRETNINGSOMRAADE VARCHAR2(8) NOT NULL,
	FORRETNINGSPROCES VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_NAMESPACE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	ID_LOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PAATAENKTHANDLING VARCHAR2(20),
	REGISTRERINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	REGISTRERINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	REGISTRERINGTIL TIMESTAMP,
	STATUS VARCHAR2(30) NOT NULL,
	VIRKNINGFRA TIMESTAMP NOT NULL,
	VIRKNINGSAKTOER VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	VIRKNINGTIL TIMESTAMP,
	FORLOEB VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	ORIGINALTEMAFLADEID VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	TEMATYPE VARCHAR2(4000) NOT NULL,
	GEOMETRI SDO_GEOMETRY NOT NULL,
	SENESTESAGLOKALID VARCHAR2(100) NOT NULL,
	MATRIKELSKELLOKALID VARCHAR2(100),
	GMLID VARCHAR2(100) NOT NULL
);


CREATE TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE_SE (

	BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADEOBJ INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADEOBJ,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT_SE (

	BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKTOBJ INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKTOBJ,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE CENTROIDE_SEKUNDAERFORRETNINGS (

	CENTROIDEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (CENTROIDEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE EJERLEJLIGHED_SEKUNDAERFORRETN (

	EJERLEJLIGHEDOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (EJERLEJLIGHEDOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD_SEKUNDAERFOR (

	EJERLEJLIGHEDSLODOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (EJERLEJLIGHEDSLODOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE_SEKUNDAERF (

	JORDSTYKKETEMAFLADEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKETEMAFLADEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE JORDSTYKKE_SEKUNDAERFORRETNING (

	JORDSTYKKEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE JORDSTYKKE_STORMFALD (

	JORDSTYKKEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	STORMFALDOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKEOBJECTID,STORMFALDOBJECTID)
);

CREATE TABLE LODFLADE_SEKUNDAERFORRETNINGSH (

	LODFLADEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (LODFLADEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE MATRIKELSKEL_SEKUNDAERFORRETNI (

	MATRIKELSKELOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (MATRIKELSKELOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE NULLINJE_SEKUNDAERFORRETNINGSH (

	NULLINJEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (NULLINJEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE OPTAGETVEJ_JORDSTYKKE (

	JORDSTYKKEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	OPTAGETVEJOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKEOBJECTID,OPTAGETVEJOBJECTID)
);

CREATE TABLE OPTAGETVEJ_SEKUNDAERFORRETNING (

	OPTAGETVEJOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (OPTAGETVEJOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE SAMLETFASTEJENDOM_JORDSTYKKE (

	JORDSTYKKEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SAMLETFASTEJENDOMOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKEOBJECTID,SAMLETFASTEJENDOMOBJECTID)
);

CREATE TABLE SAMLETFASTEJENDOM_SEKUNDAERFOR (

	SAMLETFASTEJENDOMOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (SAMLETFASTEJENDOMOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE SKELPUNKT_SEKUNDAERFORRETNINGS (

	SKELPUNKTOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (SKELPUNKTOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);

CREATE TABLE TEMALINJE_JORDSTYKKE (

	JORDSTYKKEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	TEMALINJEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	PRIMARY KEY (JORDSTYKKEOBJECTID,TEMALINJEOBJECTID)
);

CREATE TABLE TEMALINJE_SEKUNDAERFORRETNINGS (

	TEMALINJEOBJECTID INTEGER NOT NULL,
	SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE VARCHAR2(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (TEMALINJEOBJECTID,SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE)
);ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_OPDELTIEJERLE_CK CHECK (OPDELTIEJERLEJLIGHEDER IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_OPRINDELSE_CK CHECK (OPRINDELSE IN ('ESR', 'Matriklen - stedfæstet', 'Matriklen - ikke stedfæstet'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_PAAHAVET_CK CHECK (PAAHAVET IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE_SE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSHA_1 CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSOM_2 CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_FORRETNINGSPR_3 CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_PAATAENKTHAND_4 CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_STATUS_5 CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_OPDELTIEJERLE_6 CHECK (OPDELTIEJERLEJLIGHEDER IN ('true', 'false'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_OPRINDELSE_7 CHECK (OPRINDELSE IN ('ESR', 'Matriklen - stedfæstet', 'Matriklen - ikke stedfæstet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_PAAHAVET_8 CHECK (PAAHAVET IN ('true', 'false'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT_SE ADD CONSTRAINT BYGNINGPAAFRE_SEKUNDAERFORR_9 CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE CENTROIDE ADD CONSTRAINT CENTROIDE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE CENTROIDE ADD CONSTRAINT CENTROIDE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE CENTROIDE ADD CONSTRAINT CENTROIDE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE CENTROIDE ADD CONSTRAINT CENTROIDE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE CENTROIDE ADD CONSTRAINT CENTROIDE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE CENTROIDE_SEKUNDAERFORRETNINGS ADD CONSTRAINT CENTROIDE_SEK_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE EJERLAV ADD CONSTRAINT EJERLAV_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_IBYGNINGPAAFR_CK CHECK (IBYGNINGPAAFREMMEDGRUND IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHED_SEKUNDAERFORRETN ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSHA_10 CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSOM_11 CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_FORRETNINGSPR_12 CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_PAATAENKTHAND_13 CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_STATUS_14 CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE EJERLEJLIGHEDSLOD_SEKUNDAERFOR ADD CONSTRAINT EJERLEJLIGHED_SEKUNDAERFORR_15 CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
 -- Duplicate constraint modified.
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_AREALBEREGNIN_CK CHECK (AREALBEREGNINGSMETODE IN ('Areal beregnet efter opmåling - o', 'Areal beregnet efter konstruktion i større målforhold - s', 'Areal beregnet efter kortet - k'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_AREALTYPE_CK CHECK (AREALTYPE IN ('Offentlig vej', 'Privat vej', 'Jernbane', 'Kirke', 'Kirkegård', 'Byens gade', 'Fælles grusgrav', 'DigeDæmning', 'Fælles drift', 'Kanal', 'Strand', 'Fælles vanding'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_BRUGSRETSAREA_CK CHECK (BRUGSRETSAREAL IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_FAELLESLOD_CK CHECK (FAELLESLOD IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_VANDAREALINKL_CK CHECK (VANDAREALINKLUDERING IN ('inklusiv', 'eksklusiv', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_VEJAREALBEREG_CK CHECK (VEJAREALBEREGNINGSSTATUS IN ('vejareal beregnet', 'vejareal ej beregnet', 'ukendt vejareal'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_FREDSKOV_OMFA_CK CHECK (FREDSKOV_OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_JORDRENTE_OMF_CK CHECK (JORDRENTE_OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_KLITFREDNING__CK CHECK (KLITFREDNING_OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_MAJORATSSKOV__CK CHECK (MAJORATSSKOV_OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_STRANDBESKYTT_CK CHECK (STRANDBESKYTTELSE_OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_TEMATYPE_CK CHECK (TEMATYPE IN ('fredskov', 'strandbeskyttelse', 'klitfredning'));
ALTER TABLE JORDSTYKKETEMAFLADE_SEKUNDAERF ADD CONSTRAINT JORDSTYKKETEM_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE JORDSTYKKE_SEKUNDAERFORRETNING ADD CONSTRAINT JORDSTYKKE_SE_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE LODFLADE ADD CONSTRAINT LODFLADE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE LODFLADE ADD CONSTRAINT LODFLADE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE LODFLADE ADD CONSTRAINT LODFLADE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE LODFLADE ADD CONSTRAINT LODFLADE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE LODFLADE ADD CONSTRAINT LODFLADE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE LODFLADE_SEKUNDAERFORRETNINGSH ADD CONSTRAINT LODFLADE_SEKU_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE MATRIKELKOMMUNE ADD CONSTRAINT MATRIKELKOMMU_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE MATRIKELREGION ADD CONSTRAINT MATRIKELREGIO_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE MATRIKELSOGN ADD CONSTRAINT MATRIKELSOGN_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_ADMINISTRATIV_CK CHECK (ADMINISTRATIVGRAENSEKODE IN ('Region + kommune + sogn + ejerlav', 'Region + kommune + sogn', 'Region + kommune', 'Region', 'Kommune + sogn + ejerlav', 'Kommune + sogn', 'Kommune + ejerlav', 'Kommune', 'Sogn + ejerlav', 'Sogn', 'Ejerlav', 'Ingen administrativ grænse'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_PRODUKTIONSME_CK CHECK (PRODUKTIONSMETODE IN ('Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI', 'Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD', 'Indlagt vha. digitalisering af et økort - MK', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS', 'Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK', 'Ukendt - UK'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL_SKELTYPE_CK CHECK (SKELTYPE IN ('Almindeligt', 'VejogGade', 'Jernbane', 'Midtlinie', 'Søgrænse', 'Kystlinje'));
ALTER TABLE MATRIKELSKEL_SEKUNDAERFORRETNI ADD CONSTRAINT MATRIKELSKEL__SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE MATRIKULAERSAG ADD CONSTRAINT MATRIKULAERSA_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Administrative grænser', 'Ændring af ejerlejlighedsnummer', 'Ændring af fordelingstal', 'Ændring af geometri for ejerlejlighed', 'Ændring af information om ejerlejlighedslodder', 'Ændring af relation til hovedejendom', 'Ændring af relation til samlet fast ejendom', 'Afregistrering af bygning på fremmed grund', 'Anden hjemmel', 'Arealoverførsel af aflagt offentligt vejareal', 'Arealoverførsel af helt matr.nr. - matr.nr. bevares (ejendom til ejendom)', 'Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (ejendom til ejendom)', 'Arealoverførsel med tildeling af nyt matr.nr. (stamnr.) (ejendom til ejendom). Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Arealoverførsel til offentlig vej+ tildeling nyt stamnr, ejendom til vej/sti. Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Arealoverførsel til offentlig vej, ejendom til vej/sti', 'Arealoverførsel til offentligvej + tildeling nyt litra, ejendom til vej/sti', 'Arealoverførsel, ejendom til ejendom', 'Berigtigelse mod fællesjord', 'Berigtigelse mod havet', 'Berigtigelse mod sø og vandløb', 'Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt skel)', 'Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt skel) gebyr', 'Deling af jordstykke - registrering nyt skel (internt skel). Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Diverse', 'Ejendomsberigtigelse', 'Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1', 'Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2', 'Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3', 'Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4', 'Nyopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2', 'Fælleslodsnotering', 'Fredskov', 'Genoptagelse af matrikelnummer', 'Inddragelse af matr.nr.', 'Jordforurening - boligerklæring', 'Jordforurening V1', 'Jordforurening V2', 'Klitfredning', 'Kortopretning', 'Landbrug - familieejendom', 'Landbrugsejendom', 'Majoratskov/samlet skovstrækning', 'Matrikulering af ikke tidligere registreret areal', 'Matrikulering ved kendelse', 'Nyberegning af areal matr.nr.', 'Nyberegning fredskovsareal', 'Nyberegning klitfredningsareal', 'Nyberegning strandbeskyttelsesareal', 'Nyberegning vejareal', 'Opløsning af ejerlejlighedsfællesskab', 'Overførsel fra fællesareal', 'Overførsel mellem bygning på fremmed grund', 'Overførsel mellem ejerlejligheder', 'Overførsel til fællesareal', 'Overførsel ved teknisk ændring - Uden gebyr', 'Overførsel ved teknisk ændring med gebyr', 'Registrering af ændret etageareal', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Registrering af ny bygning på fremmed grund', 'Stormfald - gentilplantning', 'Stormfald - oprydning', 'Rettelse (interne ændringer for et matr.nr.)', 'Rettelse af geometri (interne ændringer for et matr.nr.)', 'Sammenlægning af bygning på fremmed grund', 'Sammenlægning af ejendomme (noteringsmæssigt)', 'Sammenlægning af ejerlejligheder', 'Skelforretning - ejendomsberigtigelse', 'Skelforretning - ejendomsgrænsen fastholdes', 'Sletning af ikke udskilt offentlig vej/sti', 'Stedfæstelse af eksisterende bygning på fremmed grund. Udføres af landinspektør.', 'Strandbeskyttelse', 'Supplerende ændringer', 'Supplerende måling', 'Tildeling af matr.nr. til særskilt beliggende jordstykke', 'Tildeling af matr.nr. til særskilt beliggende jordstykke. Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Udskillelse af areal til offentlig vej', 'Udskillelse af areal til offentlig vej (nyt litra)', 'Udstykning', 'Udstykning fra flere ejendomme', 'Udstykning fra flere ejendomme + tildeling af nyt matr.nr.(stamnr.)', 'Udstykning, deling eller matr.nr. til lod (stamnummer). Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Udstykning. Tidligere anvendt i Sønderjylland.', 'Vej berigtiget', 'Vej omlagt', 'Vej optaget', 'Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 1', 'Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 2', 'Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 3', 'Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 2', 'Videreopdeling i henhold til ejerlejlighedsloven § 10 stk. 1, nr. 4', 'Videreopdeling i henhold til anden hjemmel', 'Ændring af geometri for bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE MATRIKULAERSAG ADD CONSTRAINT MATRIKULAERSA_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE MATRIKULAERSAG ADD CONSTRAINT MATRIKULAERSA_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE MATRIKULAERSAG ADD CONSTRAINT MATRIKULAERSA_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Hjemsendt til indberetter', 'Hos matrikelmyndigheden', 'Foreløbige sagsdata udstillet', 'Afventer svar fra kommunen', 'Afventer indsendelse til registrering', 'Annulleret', 'Afventer Tinglysningsretten', 'Afsluttet', 'Aflyst'));
ALTER TABLE NULLINJE ADD CONSTRAINT NULLINJE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE NULLINJE ADD CONSTRAINT NULLINJE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE NULLINJE ADD CONSTRAINT NULLINJE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE NULLINJE ADD CONSTRAINT NULLINJE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE NULLINJE ADD CONSTRAINT NULLINJE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE NULLINJE_SEKUNDAERFORRETNINGSH ADD CONSTRAINT NULLINJE_SEKU_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_PRODUKTIONSME_CK CHECK (PRODUKTIONSMETODE IN ('Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI', 'Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD', 'Indlagt vha. digitalisering af et økort - MK', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS', 'Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK', 'Ukendt - UK'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_VEJTYPE_CK CHECK (VEJTYPE IN ('sti', 'kirkesti', 'markvej', 'byvej', 'landevej', 'ukendt'));
ALTER TABLE OPTAGETVEJ_SEKUNDAERFORRETNING ADD CONSTRAINT OPTAGETVEJ_SE_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_ARBEJDERBOLIG_CK CHECK (ARBEJDERBOLIG IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_ERFAELLESLOD_CK CHECK (ERFAELLESLOD IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_HOVEDEJENDOMO_CK CHECK (HOVEDEJENDOMOPDELTIEJERLEJLIGH IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_LANDBRUGSNOTE_CK CHECK (LANDBRUGSNOTERING IN ('FamilieBrug', 'Landbrug', 'LandbrugUdenBygning'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_UDSKILTVEJ_CK CHECK (UDSKILTVEJ IN ('true', 'false'));
ALTER TABLE SAMLETFASTEJENDOM_SEKUNDAERFOR ADD CONSTRAINT SAMLETFASTEJE_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_INDLAEGNINGST_CK CHECK (INDLAEGNINGSTYPE IN ('Indlagt over fikspunkter - FP', 'Indlagt over fikspunkter og/eller skelkredse - FS', 'Indlagt over støttemateriale - ST', 'Ukendt - UK'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_PRODUKTIONSME_CK CHECK (PRODUKTIONSMETODE IN ('Indlagt med koordinaterne fra en skelmåling - MI', 'Indlagt vha. et måleblad, der er digitaliseret - MD', 'Indlagt vha. digitalisering af et økort - MK', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold >1:2000 - RL', 'Indlagt vha. digitalisering af et rammekort i målforhold 1:500 til 1:2000 - RS', 'Indlagt vha. digitalisering af et skelkort eller en konstruktion - SK', 'Ukendt - UK'));
ALTER TABLE SKELPUNKT ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_PUNKTKLASSE_CK CHECK (PUNKTKLASSE IN ('Fikspunkt - 0', 'Indmålt ved hjælp af RTK GPS - 1', 'Indmålt terrestrisk på anden vis - 2', 'Digitaliseret punkt eller labil grænse - 3'));
ALTER TABLE SKELPUNKT_SEKUNDAERFORRETNINGS ADD CONSTRAINT SKELPUNKT_SEK_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE STORMFALD ADD CONSTRAINT STORMFALD_OMFANG_CK CHECK (OMFANG IN ('hel', 'delvis', 'ukendt'));
ALTER TABLE STORMFALD ADD CONSTRAINT STORMFALD_TILSKUDSTYPE_CK CHECK (TILSKUDSTYPE IN ('1: Tilskud til oprydning', '2: Tilskud til gentilplantning'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_FORRETNINGSHA_CK CHECK (FORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_FORRETNINGSOM_CK CHECK (FORRETNINGSOMRAADE IN ('52.20.05'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_FORRETNINGSPR_CK CHECK (FORRETNINGSPROCES IN ('Anden sagskategori', 'Matrikulær sag', 'Kvalitetsforbedring af matriklen', 'Minirenovering', 'Klitfredning', 'Strandbeskyttelse', 'Fredskov', 'Majoratskov', 'Stormfald', 'Landbrug', 'Arbejderbolig', 'Jordrente', 'Amts- og kommunegrænse', 'Sognegrænse', 'Jordfordeling', 'Ekspropriation', 'Tilbageførselssag', 'Ejerlejlighedssag', 'Ikke beskikkelseskrævende ændringssag', 'Bygning på fremmed grund fra kommune', 'Bygning på fremmed grund fra landinspektør', 'Bygning på havet', 'Kombinationssag - Ejerlejlighed', 'Kombinationssag - Bygning på fremmed grund'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_PAATAENKTHAND_CK CHECK (PAATAENKTHANDLING IN ('Ændring', 'Nyoprettelse', 'Udgår'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_STATUS_CK CHECK (STATUS IN ('Gældende', 'Foreløbig', 'Historisk', 'Ikke Gennemført'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_FORLOEB_CK CHECK (FORLOEB IN ('Skal følge skel', 'Skal ikke følge skelbillede', 'Skal følge skelbillede', 'Lukkelinje'));
ALTER TABLE TEMALINJE ADD CONSTRAINT TEMALINJE_TEMATYPE_CK CHECK (TEMATYPE IN ('fredskov', 'strandbeskyttelse', 'klitfredning'));
ALTER TABLE TEMALINJE_SEKUNDAERFORRETNINGS ADD CONSTRAINT TEMALINJE_SEK_SEKUNDAERFORR_CK CHECK (SEKUNDAERFORRETNINGSHAENDELSE IN ('Afledt ændring', 'Anden ændring', 'Arealændring på Ejerlejlighed', 'Ejerlejlighed bortfaldet', 'Ejerlejlighed tilkommet', 'Arealændring på Jordstykke', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' bortfaldet', 'BPFG med oprindelse ''Matriklen - ikke stedfæstet'' tilkommet', 'Oprindelse for BPFG ændret til ''Matriklen - stedfæstet''', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG bortfaldet', 'Registrering af relation fra SFE til BPFG tilkommet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab bortfaldet', 'Registrering af SFE som Hovedejendom for ejerlejlighedsfællesskab tilkommet', 'Noteringsændring på Jordstykke', 'Jordstykke(r) bortfaldet', 'Noteringsændring på ejendom', 'Jordstykke(r) tilkommet'));


INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('CENTROIDE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('EJERLAV', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('EJERLEJLIGHEDSLOD', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('JORDSTYKKETEMAFLADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('LODFLADE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('MATRIKELKOMMUNE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('MATRIKELSOGN', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('MATRIKELSKEL', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('NULLINJE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('OPTAGETVEJ', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SAMLETFASTEJENDOM', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('SKELPUNKT', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.
INSERT INTO USER_SDO_GEOM_METADATA (TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DIMINFO, SRID) VALUES ('TEMALINJE', 'GEOMETRI', MDSYS.SDO_DIM_ARRAY(MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('X', 100000, 1000000, 0.0005), MDSYS.SDO_DIM_ELEMENT('Y', 5900000, 6500000, 0.0005)), 25832);
 -- FIXME replaced.

CREATE INDEX IDX_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLAD ON BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDFLADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNK ON BYGNINGPAAFREMMEDGRUNDPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_CENTROIDE_GEOMETRI ON CENTROIDE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_EJERLAV_GEOMETRI ON EJERLAV (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_EJERLEJLIGHEDSLOD_GEOMETRI ON EJERLEJLIGHEDSLOD (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_JORDSTYKKETEMAFLADE_GEOMET ON JORDSTYKKETEMAFLADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_LODFLADE_GEOMETRI ON LODFLADE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=polygon');
CREATE INDEX IDX_MATRIKELKOMMUNE_GEOMETRI ON MATRIKELKOMMUNE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_MATRIKELSOGN_GEOMETRI ON MATRIKELSOGN (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_MATRIKELSKEL_GEOMETRI ON MATRIKELSKEL (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');
CREATE INDEX IDX_NULLINJE_GEOMETRI ON NULLINJE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');
CREATE INDEX IDX_OPTAGETVEJ_GEOMETRI ON OPTAGETVEJ (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');
CREATE INDEX IDX_SAMLETFASTEJENDOM_GEOMETRI ON SAMLETFASTEJENDOM (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=multipolygon');
CREATE INDEX IDX_SKELPUNKT_GEOMETRI ON SKELPUNKT (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=point');
CREATE INDEX IDX_TEMALINJE_GEOMETRI ON TEMALINJE (GEOMETRI) INDEXTYPE IS MDSYS.SPATIAL_INDEX PARAMETERS('layer_gtype=line');

-- Found 823 lines in total. Number of constraint duplicates fixed: 15