Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivelse

Danmarks Fikspunktsregister er det officielle register for de fysiske fikspunkter i landskabet. Registeret dækker over hele rigsfællesskabet, Danmark, Grønland og Færøerne.

Fikspunkterne danner tilsammen referencenet hvortil der er knyttet referencesystemer, som er grundlaget for al opmåling og kortlægning.

Fikspunktsoplysningerne findes som WFS-tjeneste og på webapplikationen Valdemar.
Dokumentation for hændelser fra Danmarks Fikspunktregisterer samlet i Hændelser (Fikspunkter)

Dokumentation for WFS fra Danmarks Fikspunktregistererer formidlet i Dataoversigt på Datafordeler.dk

Den registerspecifikke dokumentation om bitemporalitet fra Danmarks Fikspunktregister er samlet på Bitemporalitet (Fikspunkter)