Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Indledning

På denne side kan du hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er gældende og er implementeret i produktionsmiljøet i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) i produktion. 

Det er endvidere muligt at hente de Dataleverancespecifikation (DLS), som er grundlaget for kommende ændringer i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) ændringer på vej.
Du kan indhent flere informationer om de enkelte ændringer på Datafordelerens hjemmeside under Releases og Ændringer.

I nogle tilfælde bliver ændringer testet i Datafordelerens testmiljøer igennem en længevarende periode. Har et af Datafordelerens testmiljøer en version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke er identisk med den version, som er implementeret i produktionsmiljøet er Dataleverancespecifikation (DLS) udstillet på siden Test på Datafordeleren

Dataleverancespecifikationerne (DLS) er opbygget efter en skabelon, som du kan hente i afsnittet Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon.

Versioner af Dataleverancespecifikation (DLS), som tidligere har været brugt på Datafordeleren bliver udstillet på DLS-arkiv. Ønsker du adgang til en tidligere version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke ligger på siden skal du tage kontakt til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside. Du finder supportformularen under punktet support.Dataleverancespecifikation (DLS) i produktionRegisterZip-fil

Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Danmarks Adresseregister (DAR)

Danmarks Fikspunktregister

Danmarks Højdemodel (DHM)


 • DHMhøjdekurver
 • DHMnedbør
 • DHMoprindelse
 • DHMoverflade
 • DHMpunktsky
 • DHMskyggekort
 • DHMterræn
DHMterræn 1.5.zip
 • DHM2015
 • DHMbluespot 2007
 • DHMhavstigning 2007
 • DHMnedbør 2007
 • DHMoverflade 2007
 • DHMpunktsky 2007
 • DHMskyggekort 2007
 • DHMterræn - bro 2007

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)

Danske Stednavne

Det Centrale Personregister (CPR)

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Ejendomsvurdering (VUR)

Ejerfortegnelsen (EJF)

GeoDanmark Ortofoto

GeoDanmark Vektor

Historiske kort og data


 • Danmarks Topografiske Kortværk (historisk)
 • Kortbladsinddelinger
 • Høje målebordsblade
 • Lave målebordsblade
 • Preussiske målebordsblade

Matriklen (MAT)

MAT 3.25.zip

Bemærk, at de følgende ikke er implementeret:

MatrikelGeometriGaeldendeDKComplete_GML

MatrikelGeometriGaeldendeKommuneComplete_GML

MatrikelGeometriBrugerdefineret_GML

MatrikelGeometriBrugerdefineret_gpkg

Logikrettelser til MAT Totaludtræk

Skærmkortet
Dataleverancespecifikation (DLS) ændringerRegisterZip-fil

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR) 

EBR 3.0.0.zip

Bemærk: Opdateret opdateret logik til EBR Simpel filudtrækkene

Ejendomsvurdering (VUR)

Ejerfortegnelsen (EJF)

EJF 3.15.zip

Bemærk: Opdateret logik til Ejerskabsskifte, Ejerskifte (inkl. attributten BFEnr), Handelsoplysning og Person- eller virksomhedsoplysning, samt ny version af Ejerfortegnelsen/Ejerskifte metoden inkl. attributten BFEnr.

Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (SVR)
Dataleverancespecifikation (DLS) skabelon
VersionZip-fil
2.4.0