Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Dataleverancespecifikation (DLS) arkiv


Bemærk, at dette er versioner af Dataleverancespecifikation (DLS), som tidligere har været brugt på Datafordeleren. 

Ønsker du adgang til en tidligere version af en Dataleverancespecifikation (DLS), som ikke ligger på siden skal du tage kontakt til Datafordelerens SPOC via Datafordelerens hjemmeside. Du finder supportformularen under punktet support.
RegisterZip-filKommentarer

Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Bemærk tidligere version
Danmarks Højdemodel (DHM)

  • DHMskyggekort
Bemærk tidligere version
  • DHM20015
Bemærk tidligere version
  • DHMskyggekort 2007
DHMskyggekort2007 1.5.zipBemærk tidligere version

Danmarks Topografiske Kortværk (DTK)

Bemærk tidligere version

Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR)

Bemærk tidligere version

Ejendomsvurdering (VUR)

Bemærk tidligere versioner

Ejerfortegnelsen (EJF)

Bemærk tidligere version

GeoDanmark Ortofoto

Bemærk tidligere version
GeoDanmark VektorBemærk tidligere version

Matriklen (MAT)

Bemærk tidligere versioner
SkærmkortetBemærk tidligere versioner